Umenie, ktoré lieči

Od 6. septembra do 7. októbra 2011 pokračoval v Onkologickom ústave sv. Alžbety na Heydukovej ulici v Bratislave niekoľkoročný pravidelný cyklus výstav „Umenie, ktoré lieči“ v poradí už 41. prezentáciou. Výber 21 malieb zo svojej tvorby pod názvom „Putovanie“ na nej vystavil akademický maliar Martin Kellenberger.

V rámci cyklu „Umenie, ktoré lieči“ vystavovali v Onkologickom ústave sv. Alžbety svoje diela aj akademickí maliari Stano Trepač, Jitka Bezúrová, Paľo Macho, Anna a Anton Galkovci, Nora Mitrová, maliar Mgr. art. Lukáš Wűrfl , textilná a odevná výtvarníčka Zuzana Šujanová, čipkárka Terézia Vitková, výtvarníčky Katka Alexyová – Fígerová a Katka Šimončičová, fotografi Rolf Rock, Jana Hojstričová, Ivona Orešková, Sandra Salomonová, Monika Gáliková, František Hauskrecht, Ladislav Smolák, Rudolf Legel a Pavel Sůra, insitné maliarky Mária Kapustová, Bernadetta Široká a Vilma Rejmanová, neprofesionálni výtvarníci – členovia štúdia pre dospelých pri Základnej umeleckej škole Jozefa Kresánka, výtvarník Ondrej Bartko, akvarelista Jozef Schmögner, drevorezbár Jozef Kakačka, ale aj priemyselná výtvarníčka Ildikó Dobešová či poetka Veronika Feješová – Boráková, a viackrát aj počítačová grafička, vozíčkarka Andrea Mázorová, a tiež vyliečené onkologické pacientky a pacienti.

Martin Kellenberger

Akademický maliar Martin Kellenberger (54) absolvoval katedru výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave. Od roku 1981 do r. 1992 pôsobil ako výtvarný redaktor vo vydavateľstvách Tatran a Mladé letá. Teraz je pedagógom na výtvarnej katedre Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, animovanému filmu a vďaka stvárneniu vyše stovky publikácií (z toho viac ako 70 pre deti) ho právom zaraďujú medzi najprestížnejších a najplodnejších knižných ilustrátorov. Kellenberger sa prezentoval na vyše sto autorských a spoločných výstavách nielen doma, ale i v zahraničí. Získal viacero ocenení, medzi inými Cenu Ľudovíta Fullu (2001), a bol nominovaný na medzinárodnú Cenu Hansa Christiana Andersena. K významným medzníkom jeho tvorby patrí prierezová výstava, inštalovaná v Zimnej záhrade Prezidentského paláca, na vernisáži ktorej sa zúčastnil prezident republiky Ivan Gašparovič. „Verím, že umenie môže sprostredkovane liečiť. Výtvarné umenie najmä tým, že v každom obraze je „nazhromaždenej“ toľko blahodarne pôsobiacej energie, emócií, ľudskosti i konštruktívneho myslenia,“ uviedol umelec na margo svojej najnovšej výstavy.

Pridaj komentár