Vďaka členom a dobrovoľníkom

Po pozitívnej odozve v roku 2009 sme sa rozhodli po dvoch rokoch znovu zorganizovať predvianočné stretnutie pre onkologických pacientov, ich rodinných príslušníkov a pomáhajúcich dobrovoľníkov. Tohtoročné stretnutie sa uskutočnilo dňa 15. novembra 2011 v priestoroch „Botelu Marina“, na Nábreží arm. gen. L. Svobodu v Bratislave. Nosnou témou bola psychosociálna intervencia a dobrovoľníctvo.