Pomôžme pomáhať v Čiernom Balogu

Rodiny, ktoré prišli o s vojich najbližších, pomôžu prekonať najťažšie obdobie smútku aspoň svojou prítomnosťou, rozhovorom. Pomáhame zabudnúť na bolesť, žiaľ. Vzájomne si radíme, čo komu pomohlo pri ťažkostiach po chemoterapii či rádioterapii. Vieme poradiť, kde a ako vybaviť kompenzácie, lieky, doplnky zdravej výživy, zdravotné pomôcky. Navštevujeme chorých, podporíme rodinu. Tešíme sa z dobrých výsledkov, spoločne oslavujeme narodeniny.

K dnešnému dňu je nás 42, vo veku 19 až 77 rokov. Máme za sebou stretnutia, ako napríklad guláš v prírode, športové popoludnie s masérom na Kolkárni Podbrezová, športové popoludnie v telocvični, kultúrne predstavenie. Pripomíname si Vianočné a Novoročné sviatky posedením pri tradičnej kapustnici, Valentína, keďže máme väčšinu žien s menom Anna, usporiadali sme Anna bál, a nezabúdame ani na Deň narcisov. Pripravili sme aj stretnutie s pracovníčkami z ÚPSVaR Brezno, oddelenie kompenzácií, ktoré vysvetlili, na čo má chorý človek nárok, a ako si ho uplatniť, a stretnutie s lekárom, ktorý sa okrem tradičnej medicíny zaoberá aj prírodnými produktmi, pomáhajúcimi naštartovať imunitný systém v boji s chorobou.

Medzi smutnejšie stretnutia patria návštevy chorých, povzbuzovanie príbuzných, ale aj posledná rozlúčka s našimi členmi. Pravidelne 4 x do roka organizujeme s transfúznou stanicou Banská Bystrica a Penziónom Zelený dom hromadný odber krvi pre onkologické oddelenia v Banskej Bystrici. Všetky naše akcie si hradíme z vlastných zdrojov, alebo nás podporia miestni podnikatelia fi nančnými darmi. Popri Komunitnom centre, n.o., nás podporuje aj Obec Čierny Balog, môj zamestnávateľ.

Zatiaľ najväčšia, a asi najkrajšia akcia, bola športovo- charitatívna, pod názvom: Bežím pomáhať. „Za zdravie, proti rakovine, bež!“ – tieto slová zazneli z miestneho rozhlasu v sobotu 17. 9. 2011, presne o 10,30 hod. po celej obci Čierny Balog. Štartu predchádzala prezentácia, pri ktorej dobrosrdeční športovci „vyfasovali“ tričká, lístky na občerstvenie a základné inštrukcie. Na povel z miestneho rozhlasu sa 217 účastníkov rozbehlo smerom k areálu Vydrovskej doliny.

Bol to prenádherný pohľad, na masu ľudí najrôznejšieho veku, kde najmladšia účastníčka, polročná Paťka v kočíku, držala krok s najstarším, 77-ročným ujom Tomášom. Do behu sa zapojili deti, mládež, dospelí a celé rodiny. Na bezpečnosť dohliadala policajná hliadka a bezúrazový priebeh zabezpečovala študentka Ivka, budúca záchranárka. V cieli, v Lesníckom skanzene, ktorý nám „zapožičal“ Lesný závod Čierny Balog, čakali v stánku žienky z nášho združenia Pomôžme pomáhať, ktoré doma upiekli výborné kysnuté koláče. K občerstveniu prispeli aj štedrí bačovia z našej obce. Po malom občerstvení sa Vydra, n.o., postarala o súťaže, a v spolupráci s majiteľom bufetu víťazov odmenila.

O kultúrny program sa zase postarali naše miestne detské talenty. Väčšina účastníkov s radosťou využila ponuku riaditeľa ČHZ bezplatne sa odviezť vláčikom späť do dediny. Všetkých potešilo, že sa nám podarilo vyzbierať krásnych 1217 eur, a suma už narástla na 1 465 eur, pretože ľudia stále prispievajú. Oslovila som onkologické oddelenia, aby si pripravili zoznam potrebných vecí, ktoré sa zakúpia z vyzbieranej sumy. Stretneme sa o rok, teda 15. 9. 2012, na II. ročníku akcie „BEŽÍM POMÁHAŤ“!

Pridaj komentár