Zriedkavá operácia

Dňa 23. novembra sa v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave prvýkrát na Slovensku uskutočnila laparoskopická resekcia pečene pre metastázy kolorektálneho karcinómu. Zriedkavú operáciu (hneď dve za sebou: od 9,00 a od 13,00 h) vykonal Dr. Valentin Sojar, MBA, z Kliniky abdominálnej chirurgie Univerzitného klinického centra Ljubljana (UKC), Slovinsko. V priamom prenose ju v ústave sledovali špecialisti-chirurgovia z vyše dvadsiatich nemocníc. Súčasťou podujatia bola medzinárodná výmena skúseností o najnovších metódach resekcie pečene. O svoje poznatky sa, okrem iných, podelili aj lekári ústavu sv. Alžbety. Napríklad, o postupoch manažmentu hepatálnych metastáz informoval primár Kliniky onkologickej chirurgie MUDr. Martin Sabol, PhD.

Laparoskopia (z lat.: lapara – mäkké miesto v tele; scopia – pozorovať) je operačná metóda brušnej chirurgie, gynekológie a urológie pomocou endoskopických nástrojov, pod kontrolou kamery. V bežnej medicínskej praxi sa využíva zhruba dve desaťročia. Jej nevýhodou bolo doterajšie uplatňovanie najmä pri menej náročných zákrokoch. Medzi najčastejšie laparoskopické operácie tak patrili predovšetkým: cholecystektómia (odstránenie žlčníka), hernioplastika (plastika pruhu), apendektómia (odstránenie appendixu – prívesku slepého čreva). Náročná resekcia pečene pre metastázy kolorektálneho karcinómu sa donedávna vykonávala iba klasickým chirurgickým postupom. Nevyhnutný bol pri nej výrazný zásah do organizmu (Foto 2). Pri laparoskopickej resekcii pečene naopak stačí iba malá operačná rana. To umožňuje zmenšiť poškodenie štruktúr a tkanív, stratu krvi, stresovú reakciu organizmu, pooperačné bolesti a skrátiť čas rekonvalescencie. Operatér má pritom detailnejší pohľad i na ostatné orgány brušnej dutiny.

Onkologický ústav sv. Alžbety označil minister zdravotníctva SR MUDr. Ivan Uhliarik na stretnutí pracovníkov ústavu pri príležitosti dňa svätej Alžbety, ktorý sa slávi 19. novembra (na fotografi i 1 minister blahoželá k sviatku ich patrónky generálnej predstavenej Rehole sv. Alžbety sestre Viannei – Bc. MUDr. Márii Krasňanovej), za svetlý príklad vo viacerých ohľadoch rozvíjania zdravotnej starostlivosti. Ako na stretnutí vyzdvihol riaditeľ OÚSA doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof., Rehoľa svätej Alžbety netvorí zisk, ale každoročne nadobudnuté prostriedky vracia naspäť na zdokonalenie vybavenia ústavu a zlepšenie preventívnej a liečebnej starostlivosti.

Pridaj komentár