Vďaka členom a dobrovoľníkom

Po pozitívnej odozve v roku 2009 sme sa rozhodli po dvoch rokoch znovu zorganizovať predvianočné stretnutie pre onkologických pacientov, ich rodinných príslušníkov a pomáhajúcich dobrovoľníkov. Tohtoročné stretnutie sa uskutočnilo dňa 15. novembra 2011 v priestoroch „Botelu Marina“, na Nábreží arm. gen. L. Svobodu v Bratislave. Nosnou témou bola psychosociálna intervencia a dobrovoľníctv

Cieľom tohto stretnutia bolo poskytnúť nové informácie a poznatky v rámci odborného programu, umožniť onkologickým pacientom a ich rodinným príslušníkom v nezáväznej atmosfére diskutovať s odborníkmi nielen zo zdravotníckej oblasti, a v neposlednom rade vymeniť si skúsenosti a poznatky medzi sebou. V rámci odborného programu sme privítali PhDr. Juraja Štencla, Phd., vedúceho katedry psychológie na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava a odborného asistenta na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej Univerzite v Trnave, Mgr. Miriam Prášilovú, evanjelickú farárku ECAV, pôsobiacu v evanjelickej diakonii v programe klinickej pastorálnej starostlivosti NOÚ v Bratislave, ktorá je koordinátorkou dobrovoľníkov DS Vŕba pri OÚSA v Bratislave, a PhDr. Veroniku Baričičovú, členku OZ ARCHANGELOS, pôsobiacu na Ministerstve zdravotníctva SR. Ďalším bodom bolo vyjadrenie veľkej vďaky našim členom a dobrovoľníkom, ako i predstavenie pripravovaného projektu na rok 2012, ktorý bude určený pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl. Podieľať sa na ňom budú dobrovoľníci z občianskeho združenia, v spolupráci s detskými psychológmi a pedagogickými pracovníkmi. Jedným z hlavných cieľov podujatia bolo aj povzbudenie rodinných príslušníkov, resp. blízkych príbuzných, ktorí sa starajú o onkologických pacientov. Noví pacienti mali možnosť oboznámiť sa s fungovaním svojpomocných skupín, ktoré sa stretávajú od júna 2009 na pôde SZU v Bratislave. Zároveň sme chceli poskytnúť pacientom možnosť kultúrneho zážitku, nakoľko mnohí z nich nemajú reálne možnosti zúčastňovať sa na spoločenskom živote kvôli zhoršeniu ich sociálnej situácie, vyplývajúcej z choroby. O túto časť sa postaral spevák Robo Opatovský s Tomášom Gajlíkom, ktorý ho sprevádzal na klavíri. Na akcii mali hostia možnosť ochutnať vynikajúce slovenské, ale aj indické špeciality, ktoré pripravil Botel Marina, torty od spoločnosti Vitana a vínko od Karpatskej Perly. Každý zúčastnený si z lode odniesol darček: balíček kozmetiky od spoločnosti BIODERMA a malú pozornosť od spoločnosti FIORANGELO. Všetkým zúčastneným sa podujatie páčilo a dúfame, že aj na budúci rok sa nám ho podarí zorganizovať v p odobnom duchu.

Pridaj komentár