NRSR: Cenotvorba liekov dostane nové pravidlá, má sa tak ušetriť asi 100 mil. eur

Bratislava 13. septembra (TASR) – Spôsob stanovovania cien liekov a zdravotníckych pomôcok sa na Slovensku zmení. Medzi ciele nového zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktorý dnes schválil parlament, patrí zvýšenie transparentnosti kategorizácie liekov, podrobnejšia úprava podmienok úradného určenia cien a úhrad liekov či zdravotníckych pomôcok a zavedenie inovatívnych nástrojov do procesu kategorizácie. Väčší dôraz sa okrem toho má klásť na nákladovú efektívnosť liečby uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.
Novinkou tak bude elektronická kategorizácia liekov. Žiadosti farmafiriem o zaradenie liekov na slovenský trh sa budú podávať elektronicky, pričom celý spis bude dostupný aj pre verejnosť. Na webe ministerstva budú rovnako zverejnené aj vyjadrenia jednotlivých členov kategorizačnej komisie k danej žiadosti. Právna norma zároveň určuje, kedy budú členovia v konflikte záujmov napríklad tým, že sa podieľali na projekte farmaceutickej firmy.
Legislatívny rámec mení aj spôsob fungovania kategorizačnej komisie. Po novom bude zasadať 12-krát do roka, doteraz to bolo štyrikrát. Častejšou kategorizáciu chce ministerstvo dosiahnuť to, aby na trh mohli rýchlejšie prichádzať najmä lacnejšie generické lieky.
Sprísniť sa tiež má referencovanie cien liekov, ktoré sa bude realizovať dvakrát ročne. Maximálna cena výrobcu by tak po novom nesmela prekročiť druhú najnižšiu cenu v Európskej únii. Týmto opatrením chce rezort usporiť ročne približne 75 miliónov eur. V súčasnosti sa na Slovensku ceny stanovujú na základe porovnávania šiestich najnižších cien v únii a podľa tohto priemeru sa určujú pre domáci trh.
Ministerstvo zdravotníctva SR chce prostredníctvom zákona okrem iného urýchliť vstup lacnejších generických liekov na trh. Žiadosť o kategorizáciu takéhoto lieku by mala byť možná aj v prípade, že mu ešte nebolo vydané rozhodnutie o registrácii lieku. Oba tieto procesy by po novom mohli prebiehať súčasne. Zákon počíta s umožnením tzv. podmienenej kategorizácie liečiva, pri ktorej sa riziko ohľadom nedostatku skúseností s novými liekmi prenáša na držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku, ktorý sa zaručuje za kvalitu liekov.
Ministerstvo predpokladá, že plánované legislatívne zmeny prinesú úsporu 100 miliónov eur ročne. V prípade, že zákon podpíše prezident, mal by začať platiť od novembra.

Pridaj komentár