Click here!

MZ SR: Elektronické zdravotníctvo by malo byť o 120 miliónov eur lacnejšie

Realizácia projektu elektronického zdravotníctva, eHealth, by mala byť o 120 miliónov eur lacnejšia ako sa pôvodne plánovalo. „Počas prípravnej fázy boli odstránené nájdené neefektivity v systéme s cieľom priniesť viac služieb pacientom aj zdravotníkom v skoršom čase,“ informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Katarína Zollerová. 

KOŠICE: Malým onkologickým pacientom bude slúžiť nový automobil

Sumou 16.000 eur na nákup automobilu, ktorý bude slúžiť na individuálnu prepravu detských onkologických pacientov z Oddelenia detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice (DFN) Košice prispela z prostriedkov zbierky Dňa narcisov Liga proti rakovine (LPR) .