Lymfedém treba včas liečiť

Operácia nádorom napadnutého prsníka je pre pacientku ako ženu veľmi citlivý zásah do jej integrity. Popri psychickej labilite sa u nej môžu objaviť aj fyzické problémy, ako prípadný vznik lymfatického opuchu – lymfedému. K tejto komplikácii však nemusí dôjsť – keď sa pacientka riadi radami ošetrujúceho lekára, dodržiava životosprávu, a začne s pravidelnou rehabilitáciou. Viac nám na túto tému povedala MUDr. Eva Husarovičová, PhD., primárka Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Národného onkologického ústavu v Bratislave.

Pani primárka, prečo vzniká u niektorých žien po operácii prsníka lymfedém?

„Karcinóm prsníka postihuje každú dvanástu ženu, a je najčastejším zhubným ochorením u ženskej populácie, pričom počet nálezov neustále stúpa. Úlohou chirurgickej liečby je kompletné odstránenie nádoru z prsnej žľazy – odobratím celého prsníka alebo jeho časti. Pri operácii prsníkovej žľazy sa kontrolujú, prípadne v yberajú lymfatické uzliny v podpazuší. V dôsledku operačného zásahu, pooperačnej onkologickej liečby (rádioterapie a chemoterapie), a citlivosti organizmu na túto liečbu, alebo vrodenej predispozície lymfatického systému, môže sa vyvinúť komplikácia – lymfedém.“

Mohli by ste nám vysvetliť, ako funguje lymfatický systém ľudského tela a kedy dochádza k jeho narušeniu?

V ľudskom tele sa okrem krvného systému nachádza aj lymfatický systém. S výnimkou mozgu a oka ho nájdeme v každom orgáne tela. 80 % lymfatického systému je v podkoží, ide o tzv. povrchový, a 20 % tvorí hlboký. Celé telo je rozdelené do 4 kvadrantov, asi v rovine pupka, vodorovne a pozdĺžne. Znamená to, že polovica hrudníka, chrbta, šije, hlavy a horná končatina je drenovaná (odvádzaná drenážou) cez podpazušné lymfatické uzliny, a polovica brucha, zadku a dolnej končatiny cez uzliny v triesle. Keď sa pri operácii vyberú uzliny v podpazuší, lymfatická tekutina, ktorá sa tvorí v medzibunkovom priestore, nie je prečerpávaná uzlinami, a začína sa hromadiť v hornej končatine. Úlohou lymfatického systému je odčerpať nielen medzibunkovú tekutinu, ale aj látky, organizmy s väčšou molekulovou hmotnosťou, ktoré sa tu nachádzajú (baktérie, bielkoviny.) Keď sa tieto hromadia, začína sa ich prestavba, opuch tuhne a zväčšuje sa.

Čo majú robiť ženy po operácii, keď ich postihnutá končatina začne bolieť, alebo na nej nájdu už viditeľný opuch?

Prvé príznaky začínajúceho sa lymfedému sú len subjektívne. Je to pocit plnosti končatiny, napätia a diskomfortu. Už v tomto štádiu je potrebné vyhľadať odborníka na lymfedémy a začať s liečbou. Podľa závažnosti (štádia), ktorý lymfedém dosiahol a rozsahu (stupňa) základného ochorenia, je stanovená liečba lymfedému. Začíname s liečbou už pri prvých pocitoch pacienta, teda v prvom štádiu lymfedému. Veľmi často sa nám podarí stabilizovať ochorenie už v tomto štádiu. Platí, že čím skôr sa liečba začne, tým je efekt liečby lepší. Cvičenie hneď po operácii je dobré na predchádzanie komplikáciám.

Ku komplikáciám by teda nemuselo dôjsť, keby pacientka začala čím skôr po operácii rehabilitovať cvikmi, zameranými na udržanie pohybu v ramennom kĺbe, či podporujúcimi odtok lymfy?Nie v každom meste Slovenska však majú pacientky možnosť venovať sa špecifickým cvikom v rehabilitačnej skupine…

Práve preto vzniklo DVD „Rehabilitujeme s HER klubom“, ktoré je prínosom pre informovanosť pacientov od prvých pooperačných dní až po návrat k plnohodnotnému životu zdravého človeka. Prvé cviky sú zamerané na zlepšenie rozsahu pohybu v ramennom kĺbe a na podporu odtoku lymfy. V ďalšom období sa pridávajú cviky na zlepšenie statiky, posilnenie svalov chrbta, brušných a sedacích svalov, a vôbec celého tela. Ideálne pre pacientky po operácii prsníka je plávanie. Potrebné je riadiť sa pokynmi lekára a dodržiavať životosprávu pacienta s lymfedémom.

Ako by mala vyzerať životospráva pacientky s lymfedémom? Čo sú najdôležitejšie zásady?

Pacientka by si mala predovšetkým dávať pozor na úrazy končatiny, rezné rany, zastrihnutia, popáleniny a uštipnutie hmyzom – všetky tieto udalosti môžu byť vstupnou bránou pre infekcie. Oblečenie má byť voľné, nezarezávajúce sa, aby nebránilo odtoku lymfy. Dovolenky je najlepšie tráviť v chladnejšej klíme, neslniť sa. Nevhodné sú veľmi teplé procedúry – sauna, bahno a pod. Pacientka by na operovanej strane nemala nosiť prstene či hodinky, a z postihnutej končatiny by jej nemali brať krv, čo platí aj o zavádzaní infúzií a meraní krvného tlaku. Neodporúčajú sa ani žiadne silové športy (tenis, golf, volejbal).

Ako hodnotíte z odborného i osobného hľadiska DVD Rehabilitujeme s HER klubom, na ktorom sú spomínané cviky? Čo si na ňom ceníte a k omu ho odporúčate?

Na podnet MUDr. Zuzany Böhmovej z HER klubu sa nám spolu s Mgr. Martou Polákovou podarilo vyrobiť DVD, ktoré je prínosom pre všetky ženy, ktoré sú po operácii prsníkovej žľazy. Naše pracovisko, ktoré je metodickým centrom na konzultácie s pacientkami po operácii prsníka, a takisto výučbovou bázou, sa už vyše 20 rokov venuje rehabilitácii onkologických pacientov a liečbe lymfedému. Máme vypracovaný komplexný program rehabilitácie po operácii prsníka, čo znamená, že u pacientok včas podchytíme prípadné komplikácie. Častou chybou je, že pacientky zo širšieho okolia sú k nám odoslané, v prípade komplikácii, až po dlhšom časovom období, alebo vôbec nie. Rehabilitácia po operácii karcinómu prsníka je ešte stále na niektorých pracoviskách podceňovaná, a preto často dochádza k spomaleniu riešenia pooperačných problémov, pri ktorých je v časné riešenie zárukou úspechu. Máme teda bohaté skúsenosti, o ktoré sme sa, prostredníctvom DVD, radi podelili so všetkými pacientkami.

Ďakujeme Vám za rozhovor a vášmu pracovisku za veľmi potrebnú činnosť.

Pridaj komentár