Click here!

Letná opekačka Kardioklubu Dolný Kubín

Dolnokubínsky Kardioklub a jeho členovia sa už po štvrtýkrát stretli v prírode. Keďže za prvý polrok tu zorganizovali množstvo odborných tém a prednášok, na podnet predsedníčky Marty Badáňovej vymenili 5. júla priestor MsK

Organizácie epileptikov v Nemecku

V Nemecku trpí epilepsiou približne 650 000 ľudí. Pozrime sa na to, akým spôsobom je v tejto krajine zabezpečená starostlivosť o ľudí s týmto ochorením, a aké iniciatívy a snahy sa tu v tejto oblasti objavujú.

Nemecko: Múzeum epilepsie v Korku

V juhonemeckom meste Kork nájdete múzeum, aké v Európe nemá obdobu: od roku 1998 tu existuje Nemecké múzeum epilepsie. Jeho založenie malo za cieľ informovať verejnosť o histórii, ale aj o súčasnosti, s ohľadom na