Tehotenstvo a skleróza multiplex

Ak sa ešte stále obávate vplyvu tehotenstva na vaše zdravie, respektíve vplyvu sklerózy multiplex (SM) na zdravie vášho dieťatka, máme pre vás potešujúce správy.

Vplyv tehotenstva na priebeh SM

Mnohé ženy so SM sa počas tehotenstva cítia dobre a nestretávajú sa so žiadnymi novými problémami. Niektoré ženy sa obávajú, že sa po narodení dieťaťa prejavia nové symptómy, napríklad problémy s močovým mechúrom. Nedávny výskum ukázal, že čo sa tohto týka, nie je žiaden rozdiel medzi ženami so SM, ktoré majú dieťa a medzi tými, ktoré nikdy nerodili. Ženy, ktoré mávajú relapsy, trápi aj otázka, či tehotenstvo zvyšuje pravdepodobnosť relapsu. Lekári sa domnievajú, že miera relapsov u žien so SM je znížená počas neskorého tehotenstva. Je to vďaka vplyvu materských hormónov, najmä estrogénu, ktorý potláča imunitný systém, čím sa zaistí, že telo vynosí bábätko bez toho, aby ho odmietalo. Miera relapsov po pôrode môže vzrásť kvôli hormonálnej nerovnováhe, ale ani v tom sa všetci lekári nezhodujú. Ak obdobie tehotenstva a rok po pôrode zrátame dohromady, výskumníci sa domnievajú, že počet relapsov ostáva približne rovnaký ako mimo tehotenstva.

Vplyv SM na vaše dieťa

Kanadskí výskumníci zistili, že skleróza multiplex počas tehotenstva matiek nemá na dieťa vo všeobecnosti nepriaznivé následky, ani preň neprináša žiadne riziko. Približne 75% pacientov so sklerózou multiplex tvoria ženy, u ktorých sa počiatok choroby objavil počas ich ranej dospelosti, teda v čase, keď mnohí mladí uvažujú o založení rodiny. Predchádzajúce štúdie udávajú, že viac ako tretina žien so sklerózou multiplex splodí dieťa po vypuknutí choroby. Štúdia Mie van der Kop, členky výskumnej skupiny SM, bola vedená doktorkou Helen Tremlettovou na Univerzite v Britskej Kolumbii a v Pobrežnom výskumnom inštitúte zdravia vo Vancouveri v Kanade. Výskumný tím analyzoval údaje z databázy Kliniky sklerózy multiplex v Britskej Kolumbii a z Registra pôrodníckej databázy v Britskej Kolumbii z rokov 1998 až 2009. Výskumníci identifikovali 432 pôrodov žien so SM a 2975 pôrodov žien bez SM a porovnávali dĺžku tehotenstva, váhu novorodenca, typ pôrodu (prirodzený pôrod alebo pôrod cisárskym rezom). Skúmaný bol tiež vek pri vypuknutí SM, trvanie choroby a miera invalidity. Výsledky ukázali, že deti narodené matkám so SM nemali výrazne odlišný prenatálny vek alebo odlišnú váhu po narodení v porovnaní s bábätkami zdravých matiek. U matiek so SM nebola väčšia pravdepodobnosť ani vaginálneho pôrodu, ani cisárskeho rezu. „Naše zistenie, že SM nie je spojená s problémovým tehotenstvom ani pôrodom, by malo upokojiť ženy so SM, ktoré si plánujú založiť rodinu,“ hovorí doktorka Tremlettová.

Riziko vzniku SM u detí

Doktor Stephen Hauser, ktorý vedie výskum SM a genetiky v Centre pre SM na Kalifornskej univerzite v San Fransciscu, ubezpečuje budúcich rodičov so SM aj v tejto oblasti: „Riziko potenciálneho vzniku SM u detí v celej spoločnosti je približne 1:750. Riziko u dieťaťa, ktorého jeden z rodičov trpí SM, je približne 1:40. Inými slovami, riziko SM je tu zvýšené, no 1 zo 40 prípadov sa všeobecne považuje za relatívne nízke riziko,“ uvádza doktor Hauser.

Vitamín D dobrý i pre vaše budúce dieťa

Výskumníci zistili, že pitie mlieka, ktoré obsahuje vitamín D, môže počas tehotenstva znížiť riziko vzniku SM u vášho dieťaťa v dospelosti. Štúdia, ktorá skúmala stravovanie matiek počas tehotenstva, zahŕňala 35 794 dievčat. Zo skúmaných dcér sa SM vyskytla u 199 dievčat po ich 16. roku života. Výskum ukázal, že riziko vzniku SM bolo nižšie u žien, ktoré sa narodili matkám s vysokým príjmom mlieka alebo matkám, ktoré počas svojho tehotenstva brali vitamín D. Riziko výskytu SM u dcér, ktorých matky komzumovali štyri poháre mlieka denne, bolo o 56% nižšie ako u dcér, ktorých matky vypili menej ako tri poháre mlieka za mesiac. Vedci sú čoraz viac presvedčení, že vitamín D má vplyv na SM. V Škótsku už dokonca prebieha kampaň na zvýšenie povedomia o vplyve vitamínu D na zníženie rizika vzniku SM. Kampaň inicioval mladý školák, ktorého matka trpí SM. Hlavným cieľom kampane je poskytnúť vitamín D všetkým škótskym deťom a tehotným mamičkám. Škótska vláda schválila spustenie vzdelávacieho programu pod vedením škótskeho Národného úradu zdravotníctva. Súčasná britská smernica  Národného inštitútu pre zdravie udáva, že je dôležité udržiavať si adekvátnu mieru príjmu vitamínu D počas tehotenstva a dojčenia. Ženy by mali prijímať 10 mikrogramov vitamínu D za deň. Vitamín D môžeme získať aj zo zdrojov ako je mlieko obohaté o živiny alebo mastné ryby (napríklad losos). Tvorbe vitamínu D napomáhajú aj priame slnečné lúče.

Zdroje: medicalnewstoday.com, nationalmssociety.org, healthnewstrack.com, mstrust.org.uk

Pridaj komentár