Click here!

Liečených užívateľov drog nepribúda

Bratislava 23.11.2011 (NCZI) – Národné centrum zdravotníckych informácií zbiera a spracováva vybrané štatistické informácie o liečených užívateľoch drog v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva zdravotníctva

Študenti obľubujú fajčenie trávy

Bratislava (NCZI) – Podľa údajov NCZI, ktoré zbiera a spracováva vybrané štatistické informácie o liečených užívateľoch drog v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva

Nastavovať cukor treba po celý život

Bratislava – Diabetes mellitus je súbor chronických porúch látkovej premeny glukózy, ktoré sa prejavujú trvalým zvýšením koncentrácie cukru v krvi (hyperglykémia). Jej príčiny sú rôznorodé: pri diabete typu 1 sa netvorí