Apatia pri Parkinsone nesúvisí s demenciou!

Na 15. medzinárodnom kongrese venovanom Parkinsonovej chorobe a poruchám pohybu, ktorý sa konal 5. – 9. júna 2011 v Toronte, boli odprezentované výsledky štúdie skúmajúcej vzťah medzi apatiou, depresiou a demenciou u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Štúdia vedená doktorom Gabrielom Robertom z Rennes (Francúzsko) naznačila, že apatia, hlavný znak Parkinsonovej choroby, nemá priamy vzťah s depresiou a ani s demenciou a motorickými aspektmi choroby.

45 pacientov bez depresie a bez demencie bolo skúmaných prostredníctvom Škály na meranie apatie. Výsledky tejto škály nemali vzťah k výsledkom motorického testu a ani k liečbe levodopou. Snímané údaje boli analyzované aj Štatistickým parametrickým mapovaním 2.

Doktor Daniel Weintraub z Univerzity v Pensylvánii podporuje tieto zistenia: „Tento výskum je významný z viacerých dôvodov. Po prvé: potvrdzuje, že anomálie v prednej kôre mozgovej, v tomto prípade metabolické poruchy, môžu podporovať (podnecovať) vznik apatie u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Výsledky snímania pozitrónovou emisnou tomografiou výborne dopĺňajú zistenia tých štúdií apatie u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktoré používali štrukturálne snímky a neuropsychologické testovanie. Naviac, vylúčenie pacientov s depresiou z tejto štúdie je ďalším dôkazom, že hoci sa apatia a depresia u parkinsonikov do istej miery prekrývajú, ide o nezávislé poruchy.“

V Toronte sa zišlo viac než 3200 lekárov a medicínskych expertov zo 74 krajín. Na kongrese predstavili vyše 1100 vedeckých abstraktov klinických lekárov z celého sveta.

Zdroj: http://www.movementdisorders.org/congress/congress11/news_releases/release.php?contentid=538

 


Pridaj komentár