Click here!

ÚNSS pozýva na konferenciu o prístupnosti

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje 24. – 26. novembra konferenciu s názvom Prístupnosť písomných dokumentov osobám so zrakovým postihnutím. Prostriedok ich spoločenského začleňovania a informovanosti.

Knižnica v ústrety lekárom

Bratislava 21. novembra 2011 (NCZI) – Slovenská lekárska knižnica (SlLK) rozšírila portfólio svojich služieb o unikátnu službu – doručovanie kníh a dokumentov priamo domov, alebo na pracovisko.

Aj nevidiaci majú svoj deň

V nedeľu 13. novembra si pripomíname Medzinárodný deň nevidiacich. V tento deň v roku 1745 sa narodil Valentin Huay, priekopník systematického vzdelávania nevidiacich, ktorý založil prvú školu pre nevidiacich v roku 1784 v Paríži.

Cesta svetla predstaví víťazov

Fotografická súťaž Cesta svetla, ktorú Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) organizuje už ôsmy rok pri príležitosti Svetového dňa nevidiacich, predstaví svojich víťazov. Uskutoční sa tak na vernisáži výstavy v piatok

TOP 50 najpredávanejších liekov na Slovensku

Jedným z kritérií používaných pri hodnotení zdravotného stavu obyvateľstva sú údaje o spotrebe liekov na Slovensku. Tento štatistický ukazovateľ má značnú vypovedaciu hodnotu, umožňuje porovnávať vývoj spotreby liekov nielen

Ako rýchlo čítajú nevidiaci?

V dňoch 22. – 23. októbra sa v Levoči uskutoční celoštátne finále súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma 2011. Dvojdňové finále je vyvrcholením ôsmich krajských kôl, z ktorých postupujú tí najrýchlejší. Svoje schopnosti predvedú

Ženy vo funkciách v slovenskom zdravotníctve

Z analýzy uplatnenia žien vo vedúcich funkciách vo vybraných zdravotníckych zariadeniach za minulý rok, ktorú vypracovalo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) Bratislava vyplýva, že ženy tvoria naďalej výrazný segment