Nemecko: Múzeum epilepsie v Korku

V juhonemeckom meste Kork nájdete múzeum, aké v Európe nemá obdobu: od roku 1998 tu existuje Nemecké múzeum epilepsie. Jeho založenie malo za cieľ informovať verejnosť o histórii, ale aj o súčasnosti, s ohľadom na epileptické ochorenie. V šiestich miestnostiach tohto múzea sa návštevník nenásilnou formou dozvie, čo je to vlastne epilepsia. Vystavené sú tu spisy z predošlých storočí, ktoré pojednávajú o epilepsii, doplnené historickými vyobrazeniami, spolu s informáciami o historických pohľadoch na toto ochorenie a diagnostike a možnostiach terapie v minulosti a dnes. Prehliadka je oživená historickými citáciami Hippokryta, Galena, Paracelsa, Tissota.

V múzeu sa nachádza aj miestnosť venovaná téme epilepsia v umení: ide najmä o votívne tabule, obrazy svätcov, plastiky súvisiace s epileptickými ochoreniami, ale aj súčasné umelecké diela či literárne kúsky dotýkajúce sa tejto témy. Posledná miestnosť je venovaná významným osobnostiam, ktoré trpeli epilepsiou, ako napr. Vincent van Gogh, Gustave Flaubert, Fiodor Michajlovič Dostojevskij, Alfred Nobel, Napoleon Bonaparte a mnohí iní. Súčasťou Múzea epilepsie je aj prezenčná knižnica obsahujúca vyše 120 historických kníh a spisov, pričom sa jedná prevažne o diela z 18. a 19. storočia a prvej polovice 20. storočia. Nájdete tu však aj viaceré spisy z antiky a stredoveku.

http://www.epilepsiemuseum.net/alt/museumd.html

Pridaj komentár