Únia uzavrela výnosy zo zbierok za rok 2010

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) realizuje každoročne zbierky a benefície, vďaka ktorým môže efektívnejšie poskytovať pomoc nevidiacim a slabozrakým ľuďom na Slovensku. Najvýznamnejšie z nich sú Biela pastelka a Verejná zbierka na podporu výcviku vodiacich psov. Biela pastelka je celoslovenská zbierka, do ktorej sa môžu ľudia zapojiť príspevkom do pokladničiek počas hlavného dňa zbierky, prostredníctvom prázdnej SMS správy na číslo 820 alebo zaslaním príspevku na účet zbierky. V roku 2010 dosiahol hrubý výnos zbierky 85 323,74 eur a čistý výnos predstavuje sumu 58 812,51 eur.

„Výnos Bielej pastelky bude použitý na poradenstvo pre ľudí, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto situáciou vyrovnať. Ďalšie prostriedky sa použijú na realizáciu sociálnych služieb, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú zvládať každodenné činnosti. Zvyšná časť prostriedkov sa rozdelí na spolkové aktivity našich členov“, objasnila použitie výnosu koordinátorka zbierky Žofia Teplická.

Verejná zbierka Biela pastelka bude pokračovať aj v roku 2011, kedy bude oslavovať svoje desiate výročie. Hlavný deň zbierky sa uskutoční 21. septembra 2011. Druhou najväčšou zbierkou ÚNSS je celoročná zbierka na podporu výcviku vodiacich psov. Jej hrubý výnos za rok 2010 je 8 370,50 eur a čistý výnos 8 234,26 eur. Zbierka je realizovaná formou vkladania dobrovoľných príspevkov do 50-tich očíslovaných a uzamknutých pokladničiek s maketami vodiacich psov rozostavaných na verejne prístupných miestach po celom území Slovenskej republiky. Druhou možnosťou je ľubovoľný príspevok na účet zriadený pre tieto účely.

„Výnos verejnej zbierky bude použitý na nákup, výchovu a výcvik vodiacich psov, precvičovanie a tyflokynologický servis pre držiteľov vodiacich psov. Časť výnosu využije ÚNSS na poskytovanie sociálneho poradenstva a vykonávanie sociálnej rehabilitácie pre klientov so zrakovým postihnutím v mieste ich bydliska“, upresnila použitie výnosu riaditeľka Výcvikovej školy pre vodiacich psov Jarmila Virágová.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ďakuje všetkým prispievateľom za pomoc a podporu.

Pridaj komentár