Hodina deťom podporila Drahuškovo sumou viac ako 6.000 eur

Krajné (okr. Piešťany), 7. jún 2011 – Komunitné centrum Drahuškovo, ktoré rozvíja svoju činnosti v prospech mladých dospelých autistov podporila Nadácia pre deti Slovenska sumou 6.200 eur. Vďaka tejto sume, ktorú Domovu na polceste venovala Hodina deťom, sa zaistia nové odborné semináre a kurzy vylepšujúce ďalšiu kvalifikáciu mladých dospelých z detských domovov.

„V komunitnom centre pre ľudí s autizmom a podobnými postihnutiami pomáhame dospelým ľuďom s autizmom žiť plnohodnotný život. Súčasne dávame šancu na nový začiatok aj mladým dospelým z detských domovov, ktorí si u nás zvyšujú pracovné návyky, sociálne zručnosti, a tým si vylepšujú šance na uplatnenie v zamestnaní,“ uviedol riaditeľ Drahuškova Filip Marko Kubovič. Ako dodal riaditeľ komunitného centra, formou pracovnej rehabilitácie a reálneho zamestnania spolu s poskytnutím ubytovania a stravy vytvárajú mladým ľuďom podmienky na odstránenie negatívnych vplyvov prostredia, v ktorom predtým žili.

„Pomáhame im pri prechode do svojho vysnívaného života s vlastným bývaním, prácou a vlastnou rodinou,“ zdôraznil Kubovič. Fond Hodina deťom zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska (NDS), jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií, ktorá už 15 rokov podporuje projekty projekty zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v rôznych životných situáciach. Komunitné centrum Drahuškovo je dobrovoľná a otvorená spoločenská organizácia, združujúca občanov so záujmom o problematiku a život ľudí s autizmom a príbuznými postihnutiami. Centrum vzniklo za účelom pomoci nielen jednotlivcom, ale aj ich rodinám, nakoľko na Slovensku je nedostatok starostlivosti o ľudí s týmto postihnutím v dospelosti. V Drahuškove sme sú vytvorené podmienky a možnosti pre zmysluplný spôsob života a plnohodnotné trávenie voľného času v rodinnom prostredí.

Pridaj komentár