Click here!

Verejné zbierky za iných podmienok

Vláda vo februári 2014 schválila návrh zákona o verejných zbierkach, ktorý nahrádza právnu úpravu ešte z roku 1973. Koncom mája 2014 ho schválili poslanci v parlamente, a je účinný od 1. júla 2014.

29. október – Svetový deň psoriázy

Bratislava, 29. október 2014 – Psoriáza je jedným z najfrekventovanejších a najskúmanejších kožných ochorení. Od roku 2004 si každoročne pripomíname Svetový deň psoriázy, ktorý vyhlasuje Medzinárodná federácia psoriatických 

Pezinok: Výtvarný salón ZPMP 2014

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR v spolupráci s Domovom sociálnych služieb Hestia Pezinok a miestnym Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Pezinok pripravili 19. ročník výstavy výtvarných prác ľudí 

10. október – Svetový deň duševného zdravia

Bratislava, 10. október 2014 – Dnes si pripomíname Svetový deň duševného zdravia. Témou pre rok 2014 je Život so schizofréniou. Podľa svetových štatistík trpí týmto vážnym duševných ochorením približne 24-miliónov ľudí, a až polovici