Pezinok: Výtvarný salón ZPMP 2014

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR v spolupráci s Domovom sociálnych služieb Hestia Pezinok a miestnym Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Pezinok pripravili 19. ročník výstavy výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím – Výtvarný salón 2014.

Realizujú ju s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Slávnostná vernisáž sa uskutoční dňa 13. októbra o 15.00 hod., v Dome kultúry Pezinok – minigaléria, Holubyho 42. Záštitu nad podujatím prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič.

Cieľom výstavy je oboznámiť širokú verejnosť s výtvarným nadaním, či so spôsobom, ako stvárňujú svoj svet ľudia s mentálnym postihnutím.

Do Výtvarného salónu ZPMP 2014 sa zapojilo 72 účastníkov – domovov sociálnych  služieb, špeciálnych materských, základných a praktických škôl, miestnych združení a jednotlivcov z celého Slovenska. O výstavnej kolekcii rozhodovala odborná porota, v zložení: Akad. mal. Katarína Kuzmová, Mgr. Adriena Pekárová, Jana Detvajová, Mgr. Oliver Solga.

Výstava potrvá do 7. novembra 2014. Otvorená je od pondelka do soboty, v pondelok – piatok od 8.00 – 20.00 hod., v sobotu od 9.00 – 17.00 hod.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) je celoslovenská mimovládna organizácia, ktorej cieľom je dosiahnuť dôstojné životné podmienky pre deti a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. ZPMP v SR obhajuje práva a záujmy ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín, informuje verejnosť o ich potrebách a schopnostiach, iniciuje legislatívne zmeny a realizuje inovatívne projekty.

Kontaktné osoby:

Mgr. Lucia Takáčová, ZPMP v SR, 02/6381 4968,

Mgr. Patrícia Garajová Jarjabková, 0905/ 652 110

zpmpvsr@zpmpvsr.sk, www.zmpmvsr.sk

Pridaj komentár