Verejné zbierky za iných podmienok

Vláda vo februári 2014 schválila návrh zákona o verejných zbierkach, ktorý nahrádza právnu úpravu ešte z roku 1973. Koncom mája 2014 ho schválili poslanci v parlamente, a je účinný od 1. júla 2014.

Predkladateľom bol minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD). Tvorbu zákona iniciovala skupina mimovládnych organizácií, ktorá sa na ministra obrátila otvoreným listom. Nový zákon upraví podmienky spôsobu konania verejnej zbierky, register verejnej zbierky a sankcie.

Tu sú najdôležitejšie zmeny:

  1. Po novom nebudú organizácie žiadať o povolenie vykonávať verejnú zbierku, ale budú sa registrovať. Musia pritom spĺňať zákonom predpísané podmienky.
  2. Verejnú zbierku budú smieť vykonávať iba neziskové právnické osoby.
  3. Vznikne nový, oveľa podrobnejší Register verejných zbierok. Okrem iného bude obsahovať aj detaily o výnosoch, nákladoch, a o použití čistého výnosu.
  4. Maximálny limit možných nákladov, spojených s organizovaním verejnej zbierky, sa znižuje – z pôvodných 50 % na 25 %.
  5. Organizácie budú mať po skončení zbierky 12 mesiacov na to, aby použili jej výnos a predložili záverečnú správu správnemu orgánu.
  6. Pre zbierky s celoslovenskom pôsobnosťou, a zbierky, ktorých výnos smeruje do zahraničia, zostáva správnym orgánom Ministerstvo vnútra slovenskej republiky. Registrácia takýchto zbierok na príslušnom okresnom úrade sa bude vykonávať v prípade, ak sa zbierka bude vykonávať v jeho územnom obvode.
  7. Pouličné verejné zbierky (zbierky do prenosnej pokladničky) nebude možné vykonávať celoročne, ale maximálne 14 dní v jednom kalendárnom roku.
  8. Vykonávanie zbierky, povolenej podľa doterajších predpisov, musí byť ukončené do 31. júla 2014. Organizácie, ktoré chcú v zbierke pokračovať, ju mali zaregistrovať podľa nového zákona, a to v období medzi 1. júlom a 15. júlom 2014.

Zbierky, ktoré „bodovali“

Desať najúspešnejších organizácií, ktoré v roku 2013 uskutočnili verejné zbierky, spolu vyzbieralo takmer 3,5 milióna Eur (podľa údajov z Centra pre filantropiu). Najväčšou v roku 2013 bola opätovne zbierka Ligy proti rakovine „Deň narcisov“, na ktorú ľudia prispeli sumou 902.467 eur.

Druhou na Slovensku je už tradične kolednícka zbierka „Dobrá novina“, ktorú organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Sumou 869.892 eur prispela verejnosť na rozvojové projekty v subsaharskej Afrike.

V poradí tretia bola zbierka „Dobrá krajina“, organizovaná Nadáciou Pontis. Táto zbierka spolupracuje aj s projektom Srdce pre deti. Hrubý výnos zbierky bol 643.343 eur.

Vygooglili sme o zbierkach

Stránka www.verejnezbierky.sk vznikla s cieľom pomôcť sprehľadniť orientáciu medzi organizáciami, ktoré vykonávajú verejné zbierky. Verejné zbierky majú u nás bohatú históriu, tešia sa veľkej popularite. Vďaka nim môžu neziskové organizácie pomáhať aj slovenským pacientom.

Stránka www.verejnezbierky.sk si nekladie za cieľ, aby ukázala prstom na nepoctivé organizácie. Transparentné konanie totiž nie je povinnosťou, ale dobrovoľným počinom organizácie, ktorá si tak chce budovať dobré meno a dôveru u darcov. Takéto konanie získa v hodnotení najvyšší počet bodov.

Hodnotitelia sa prioritne venujú organizáciám, ktoré vykonávajú tzv. pouličné verejné zbierky, teda zbierky do prenosných pokladničiek. Práve pri tomto druhu zbierky je najdôležitejšia poctivosť, dôslednosť a transparentnosť organizácií, ktoré by mali mať kontrolný systém spočítavania darov.

Údaje v databáze na tejto stránke sú čerpané z registra verejných zbierok MV SR. Samotný register je skôr informatívny, a preto vykazuje nedostatky – informácie v ňom sú často nepresné. Na stránke sa ich však snažia čiastočne dopĺňať a aktualizovať. Stránku zastrešuje Centrum pre filantropiu, n.o., ktoré pomáhať rozvíjať darcovstvo na Slovensku.

Od organizátora zbierky – Liga za duševné zdravie

„V Lige za duševné zdravie sme radi, že zákon vznikol, že sa zlepšujú a sprísňujú pravidlá pre zbierky.  Časť ľudí už výrazne prestala dôverovať verejným zbierkam, ktoré vykazovali v nejasných prípadoch aj kus nepoctivosti. Vždy sme dodržiavali a kontrolovali priebeh a zabezpečenie Zbierky Dni nezábudiek, a všetci zúčastnení dobrovoľníci budú snáď ešte lepšie chápať ich dôležitosť. Navýšenie nákladov zreálňuje existujúci stav. A vôbec už len to, že sa zbierkami zaoberali politici a regionálna správa, je pre nás povzbudzujúce, že riešia naše praktické potreby. Niekedy máme pocit, že neziskový sektor je na chvoste záujmu. Veríme, že sa zníži počet klamlivých a podvodných zbierok, a že sa pre verejnosť aj naša Zbierka Dni nezábudiek stane ešte dôveryhodnejšou. Realizovať celonárodnú zbierku je veľmi ťažké, a udržať si vôbec zisk na vytváranie prostredia, ktoré nevládze vytvárať štát, je ešte ťažšie. Tak nám držte palce,“ vyjadrila sa k téme pre portál SLOVENSKÝ PACIENT Oľga Valentová, PR manažérka Ligy za duševné zdravie SR.

Redakčne pripravila Tatiana Juríková

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár