Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

Bratislava, 19. november 2014 – Tretia novembrová streda je každoročne Svetovým dňom chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Hlavné motto tohtoročného svetového dňa znie: „Nie je príliš neskoro“.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), celosvetovo trpí na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc až 64 miliónov ľudí, pričom zhruba 3 milióny jej každoročne podľahnú. WHO predpokladá, že v roku 2030 sa toto ochorenie stane treťou najčastejšou príčinou úmrtí na celom svete.

O chorobe

Chronická obštrukčná choroba pľúc je veľkým celosvetovým problémom, zdravotným, ekonomickým, aj sociálnym. Ide o život ohrozujúce ochorenie pľúc, charakterizované obštrukciou dýchacích ciest, kedy vzduch neefektívne prúdi do a von z pľúc. Vzniká ako následok inhalovania škodlivých látok – cigaretového dymu (aj akéhokoľvek iného dymu), prachových častí, uhlia, výparov leptavých látok a podobne.

Zápalové ochorenie priedušiek sa najčastejšie prejavuje chronickým kašľom, často s produkciou hlienov, a dýchavičnosťou. V pokročilých štádiách dochádza k nedostatočnému okysličovaniu životne dôležitých orgánov, a mnohí pacienti sú už odkázaní na kyslíkový prístroj. Chronická obštrukčná choroba pľúc postihuje ženy a mužov v takmer rovnakej miere.

Diagnostika a prevencia

Aj keď je toto ochorenie nevyliečiteľné, je liečiteľné, keďže skorá diagnostika predchádza ďalším pridruženým komplikáciám. Podľa štatistických odhadov však až 50 % prípadov tohto ochorenia zostáva nediagnostikovaných, pretože mnohí netušia, že trpia práve na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, a chronický kašeľ, či dýchavičnosť, akceptujú ako bežnú súčasť starnutia, prípadne ako dôsledok fajčenia. O to viac pozornosti si zaslúži prevencia pred touto chorobou, ktorá zahŕňa predovšetkým úplné vyvarovanie sa fajčenia.

Slovenskí pacienti

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) každoročne zverejňuje štatistiku o počte sledovaných a liečených pacientov na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc v ambulanciách na Slovensku. Kým v roku 2000 pneumológovia v SR evidovali 52.215 sledovaných pacientov s týmto ochorením, v roku 2013 to bolo už 85.143, čo je nárast o takmer 33.000 osôb.

Z celkového počtu pacientov, ktorí boli v uplynulom roku sledovaní v pneumologických ambulanciách pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, trpelo na ľahkú formu 28.765 pacientov, stredne ťažkú 35.917, na ťažkú 16.256na veľmi ťažkú 4.205 pacientov. Najväčší počet sledovaných pacientov s týmto ochorením bol v Prešovskom (17.023) a Košickom (14.127) kraji, najmenší v Bratislavskom (5.684) kraji.

Podrobnejšia štatistika o pacientoch s pľúcnymi ochoreniami, vrátane chronickej obštrukčnej choroby pľúc, je zverejnená v štatistickom prehľade Národného centra zdravotníckych informácií: Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2013.

Zdroj: NCZI

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár