29. október – Svetový deň psoriázy

Bratislava, 29. október 2014 – Psoriáza je jedným z najfrekventovanejších a najskúmanejších kožných ochorení. Od roku 2004 si každoročne pripomíname Svetový deň psoriázy, ktorý vyhlasuje Medzinárodná federácia psoriatických organizácií, zastupujúca približne 125-miliónov psoriatikov po celom svete.

Lepší svet pre psoriatikov

Témou na tento rok je „Budovanie lepšieho sveta pre ľudí so psoriázou.“ Dopad tejto celoživotnej kožnej choroby na kvalitu života je totiž značný.

Podľa Národnej americkej psoriatickej nadácie majú pacienti so psoriázou vyšší sklon k pocitom úzkosti, depresiám, či dokonca samovražedným myšlienkam. Aj preto je cieľom Svetového dňa informovanie o známych faktoch o psoriáze, a tiež pripomenutie, že toto ochorenie je neprenosné.

Slovenskí psoriatici

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií, je psoriáza jedným z najčastejších kožných ochorení, pre ktoré sú slovenskí pacienti sledovaní v dermatovenerologických ambulanciách. V minulom roku dermatovenerológovia na Slovensku vyšetrili 61 832 osôb so psoriázou. Najviac vyšetrených vykázali ambulancie v Košickom kraji (10 621) a Prešovskom kraji (10 144), najmenej v Trnavskom kraji (4566) a Trenčianskom (5572) kraji.

Vo vekovej skupine 0 – 18 rokov bolo pre toto ochorenie vyšetrených 3 944 osôb. Celkový počet psoriatikov sa na Slovensku odhaduje na 200-tisíc, avšak len tretina z nich vyhľadá odbornú lekársku pomoc.

Psoriáza neohrozuje život, ale skracuje ho

Podľa WHO (Svetová zdravotnícka organizácia), toto ochorenie sa môže prejaviť v akomkoľvek veku, po prvýkrát však najčastejšie u ľudí vo veku 15 – 35 rokov. Epidemiologické pozorovania zároveň dokázali, že ťažkí psoriatici žijú v priemere o 10 rokov menej ako priemerná populácia, pričom u nich existuje aj vyššie riziko vzniku a rozvoja cukrovky, artritídy, srdcových chorôb a depresie. Ako uvádza Národný ústav reumatických chorôb, u 10 – 40% pacientov trpiacich na psoriázu môže vzniknúť chronické reumatické ochorenie, psoriatická artritída.

Liečba a prevencia

Moderná dermatológia v súčasnosti disponuje širokou škálou liečebných metód, ktoré dokážu ochorenie dlhodobo stabilizovať. Psoriáza je však recidivujúce ochorenie, preto sú základom úspešnej liečby pravidelné kontroly v dermatologickej ambulancii. K prevencii potom patria zásady zdravého životného štýlu: primerane sa hýbať (nadváha, resp. obezita psoriázu zhoršuje), eliminovať stres a vystríhať sa alkoholu a nikotínu.

Ďalšie informácie a štatistiku o kožných ochoreniach nájdete v zverejnenej publikácii Národného centra zdravotníckych informácií: Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2013.

Zdroj: nczi.sk

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár