Výnos hlavného dňa Bielej pastelky prvýkrát prekročil 90 tisíc eur

Verejná zbierka Biela pastelka, určená na podporu nevidiacich a slabozrakých ľudí, dosiahla v tomto roku historicky najvyšší výnos v rámci hlavného zbierkového dňa. Dňa 24. septembra sa v uliciach 288 miest a obcí podarilo vyzbierať 92 442,47 €. V predchádzajúcom roku dobrovoľníci vyzbierali 69 327,90 €. Výnos zbierky bude použitý na realizovanie služieb a aktivít pre ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím.

„Aj vďaka zbierke, môžeme naše služby v každom kraji naďalej poskytovať v plnom rozsahu a pracovať na ich skvalitnení. Všetkým darcom za ich prejav podpory úprimne ďakujeme,“ hovorí Tatiana Winterová, riaditeľka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).

Verejná zbierka Biela pastelka trvá až do konca roka 2014. Stále do nej možno prispieť zaslaním SMS správy s ľubovoľným textom v hodnote 2 € na číslo 820, alebo vkladom na účet zbierky číslo 4030016212/3100.

„Prvýkrát sme vo väčšej miere oslovovali ľudí aj prostredníctvom viacerých moderných nástrojov,“ uvádza T. Winterová, ktorá stála pri zrode zbierky v roku 2002.

Do hlavného zbierkového dňa 24. septembra sa na celom Slovensku zapojilo takmer 3 700 dobrovoľníkov s pokladničkami, ktorí príspevky od ľudí odmenili spinkou s vyobrazením bielej pastelky. V Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach mohli návštevníci infostánkov ÚNSS absolvovať bezplatné vyšetrenie očného pozadia, ktoré slúži na diagnostiku vekom podmienenej degenerácie makuly. Toto ochorenie je najčastejšou príčinou straty zraku vo vyššom veku.

Na Facebooku ostáva aktívna stránka Bielej pastelky, vrátane aplikácie Braillov prekladač, ktorý zaujímavou formou prevádza mená užívateľov do Braillovho písma. Aktivity ÚNSS je stále možné podporiť i priamo cez menu aplikácie VIAMO, určenej na prevod financií cez mobilný telefón. Prispieť do zbierky sa dá aj prostredníctvom on-line prieskumov verejnej mienky, realizovaných Slovenským národným panelom. Prehľad aktuálnych darovacích nástrojov sa nachádza na www.bielapastelka.sk, v sekcii Ako môžete prispieť.

Pridaj komentár