10. október – Svetový deň duševného zdravia

Bratislava, 10. október 2014 – Dnes si pripomíname Svetový deň duševného zdravia. Témou pre rok 2014 je Život so schizofréniou. Podľa svetových štatistík trpí týmto vážnym duševných ochorením približne 24-miliónov ľudí, a až polovici z nich nie je poskytnutá primeraná zdravotnícka starostlivosť.

Schizofréniaschizotypové poruchy boli na Slovensku podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií za uplynulý rok druhou najčastejšou príčinou hospitalizácií pacientov na psychiatrii. U žien je toto ochorenie dokonca najčastejšou príčinou prijatia do ústavnej psychiatrickej liečby.

Takmer polmiliarda chorých po celom svete

Podľa svetových štatistík, duševnými poruchami trpí asi 450-miliónov ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predpokladá, že mentálne alebo neurologické ochorenie sa počas života vyskytne u každého štvrtého človeka.

Z podrobnej analýzy WHO v rámci krajín  Európskej únie (EÚ), Islandu, Nórska a Švajčiarska vyplýva, že až 27 % ľudí vo veku 18 – 65 rokov (približne 83 miliónov) zažilo aspoň jednu z radu duševných porúch v minulom roku (vrátane problémov vyplývajúcich z užívania návykových látok, psychózy, depresie, úzkosti a poruchy príjmu potravy).

Je však pravdepodobné, že tento rozsah je oveľa väčší, keďže štatistky sa netýkali všetkých duševných porúch, a do čísel neboli zahrnutí seniori nad 65 rokov, čo je skupina, ktorá je týmito poruchami značne ohrozená.

Podľa odhadov, približne 15 % ľudí vo veku nad 60 rokov trpí nejakou duševnou poruchou. Napríklad počet ľudí s demenciou, ktorá postihuje najmä starších ľudí, sa celosvetovo pohybuje na úrovni 35,6 milióna.

Slovenská štatistika

Liečba duševných porúch je na Slovensku dostupná, avšak takmer dve tretiny ľudí s týmito ochoreniami nikdy nevyhľadajú lekársku pomoc, a to hlavne pre zanedbávanie svojho stavu, strach z možnej diskriminácie, alebo pre hanbu. Celkový počet hospitalizácií v psychiatrických zariadeniach na Slovensku sa v uplynulom roku vyšplhal na takmer 44-tisíc, čo je približne 81 hospitalizácií na 10 000 obyvateľov.

Najčastejšou príčinou prijatia do ústavnej psychiatrickej liečby sú u nás už dlhodobo poruchy psychiky a správania, zapríčinené užitím alkoholu.

Druhou najpočetnejšou skupinou sú pacienti liečení na schizofréniu, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi.

Celkovo sme v súvislosti s týmito ochoreniami zaznamenali v uplynulom roku 8 962 hospitalizácií, čo je 21% zo všetkých hospitalizácií. U žien bola táto skupina diagnóz dokonca najčastejšou príčinou prijatia do ústavnej psychiatrickej liečby.

V psychiatrických ambulanciách bolo minulý rok vyšetrených 373 220 pacientov, z nich 57 % tvorili ženy. Najčastejšou príčinou ambulantnej liečby boli afektívne poruchy (32 % vyšetrených osôb) a neurotické poruchy, stresom podmienenésomatoformné poruchy (26 %).

Medzi najčastejšie diagnózy, s ktorými pacienti prichádzajú do psychiatrických ambulancií, patrí aj schizofrénia, schizotypové poruchyporuchy s bludmi, s celkovým počtom 59 399 vyšetrených.

Národné centrum zdravotníckych informácií spracovalo a zverejnilo komplexnejší prehľad v publikácii: Psychiatrická starostlivosť v SR 2013.

Zdroj: NCZI

Redakčne upravené a krátené: Ján Mútala

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár