Katarína Horáková: Mám pestrý život

Na nasledujúcich stranách vám prinášame rozhovor s prof. RNDr. Katarínou Horákovou, DrSc. – verejnosti známou predovšetkým autorstvom početných kníh a publikácií na tému zdravej výživy a stravovania. Všetky sa na

Darcovstvo orgánov a transplantácia

Kedysi bolo pre človeka nepredstaviteľné prežitie, resp. život s telesným orgánom iného človeka. Najprv sa musela v človeku zjaviť predstava a zrodiť otázka, „čo ak je to možné?“ V priebehu histórie ľudstvo zhromažďovalo poznatky

Tlačová správa: Pacienti sa zjednotia v spoločnej agende

V dňoch 22. – 23. marca sa v Piešťanoch stretnú lídri slovenských pacientskych organizácií s cieľom vytvoriť spoločnú agendu, reprezentujúcu hlas všetkých pacientov. Súčasťou tretieho ročníka konferencie, kde vystúpi hlavný hosť podujatia, riaditeľka Európskeho pacientskeho fóra Nicola Bedlington, sú aj tri workshopy.