Face lift – účinný spôsob, ako si uchovať mladistvú tvár

Existuje vôbec človek, ktorý by ani na nepatrný okamih nezatúžil vrátiť čas o niekoľko rokov späť? V súčasnej plastickej chirurgii je to vskutku možné. O jednej z najúčinnejších metód omladenia tváre som sa porozprával s MUDr. Dušanom Gubom, PhD., primárom Oddelenia plastickej chirurgie v Ústave lekárskej kozmetiky v Bratislave.

 

Pán primár, môžete vysvetliť, čo je to face lift? Kedy vznikla táto operačná metóda a ako sa v priebehu histórie vyvíjala?

„Face lift je medzinárodne používaný výraz – v slovenskom preklade znamená výťah tváre. Je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako nielen uchovať určitý mladistvý obraz tváre, ale dokonca ho operačným spôsobom a vhodne vybranou metódou zlepšiť. Prvá písomná zmienka je z roku 1908, keď dr. C.C. Miller z Chicaga informuje v časopise Cosmetic surgery o vykonaní operacií – face liftu. Samozrejme, od súčasných techník bol jeho výkon veľmi vzdialený, a založený len na odstránení nadbytočnej kože, bez ďalších potrebných úkonov, ktoré sú dnes jeho plnou súčasťou. Ak by sme preskočili takmer polstoročie, ktoré výrazne pokroky neprinieslo, až v 70-tych rokoch zaznamenáva face lift renesanciu. Najmä v podaní dr. Skooga, Petersena, a ďalších, ktorí zaviedli do praxe zásadne nový prvok: tzv. SMAS, čiže záves aponeurotického aparátu tváre, ktorý sa ďalšími pokrokmi, a postupnými vylepšeniami, skvalitňuje dodnes.“

Pre aký vek je táto metóda vhodná? Existujú zdravotné, resp. iné obmedzenia, ktoré môžu brániť jej použitiu?

„Face lift nemá síce zvlášť ohraničené vekové limity, avšak do 40. Veku života je veľmi zriedkavý. V takom prípade vykonávame niektoré z tzv. limitovaných faceliftov, alebo short scar faceliftov, pri ktorých sú operačné rany a jazvy výrazne redukované, čo predstavuje pre chirurga menej náročný zákrok. Na druhej strane, výhodou je menší rozsah jaziev, a nezriedka aj skrátená doba hojenia. Vek teda nie je žiadnou kontraindikáciou. Predovšetkým sa vyžaduje dobrý celkový zdravotný a psychický stav záujemcu. Sám mám niekoľko pacientok, po 80. roku života, s bezproblémovým priebehom hojenia a vynikajúcim pooperačným výsledkom.“

Predpokladám, že vykonávate face lift viac u žien, než u mužov…

„Najčastejšou skupinou sú, z hľadiska pohlavia, ženy, ktoré tvoria asi 90-95 % pacientov. Treba však povedať, že mužov pribúda. Štatisticky, aspoň podľa našich operačných skúseností, sú na našom operačnom stole jeden až dvaja muži ročne. Jednak preto, že záujem je zo strany mužov prirodzene menší, ale tiež z dôvodu, že keď sa dostavia na konzultáciu, len máloktorí môžu tento zákrok absolvovať. Dôvod je jednoduchý: vo všeobecnosti majú muži podstatne menšie vlasové pokrytie hlavy, kde môžeme väčšinu jaziev dokonale schovať.“

Uprednostňujú výťah tváre ľudia, ktorí majú určité špecifické povolania, napr. pracujú v médiách, v obchodnej či marketingovej sfére?

„Áno, spoločensky aktívni ľudia tvoria početnú, väčšinovú skupinu. No vyskytnú sa aj muži a ženy, ktorým výrazný pokles tváre, napr. po výraznom schudnutí či dlhodobom ochorení začne časom prekážať, a bez ohľadu na povolanie, rozhodnú sa podstúpiť tento zákrok.“

Koľko operačných zákrokov vykonáte za rok?

„Za posledné obdobie (5-7 rokov) sme zaznamenali evidentný nárast počtu operácií, takmer 50 %-tný. Vzhľadom k nášmu systémovo určenému operačnému programu je skoro každý utorok na programe výťah tváre. Ak by sme zohľadnili všetky druhy výťahov tváre, je to asi 40-50 operácií ročne. Najčastejšie vekové rozmedzie sa pohybuje medzi 45-55 rokov. No nezanedbateľnou zmenou je záujem mladších ročníkov. Myslím si, že pre chirurga je vždy dôležitý aj iný rozmer – ako sa človek správa, čo od nás očakáva, akú má prácu, či niektoré iné dôležité faktory. Chirurgické metódy a následné neinvazívne procedúry dokážu tvár omladiť o 5 až 7 rokov, dokonca niekedy až o 10 rokov. Potrebný je však pohľad plastického chirurga na tvár ako celok. Mám na mysli to, aby bola tvár po chirurgickom zákroku vyvážená, bez výrazných kontrastov v jej jednotlivých častiach, a aby pôsobila harmonicky. Určite som proti enormnému výťahu tváre a vyhľadeniu za každú cenu!“

Kedy sú záujemcovia takpovediac súci na operáciu? Čo si to vyžaduje?

„Ako sme spomenuli vyššie, všeobecne dobrý zdravotný stav je základnou podmienkou pre vykonanie face liftu – musí byť stabilný, vyrovnaný. Dôležité sú predoperačné vyšetrenia, najmä so zameraním na dobu zrážania a krvácania pri pridružených ochoreniach, a interné zhodnotenie stavu pacienta. Keď má pacient do operačného riešenia k dobru ďalšie 2-3 mesiace, zväčša odporúčam, ak je to možné, redukciu hmotnosti, a posledný týždeň-dva zvýšenie starostlivosti o kožu tváre, aby sa na nej nevyskytovali ani len drobné zápalové prejavy.“

Je podstúpenie face liftu vhodné do akéhokoľvek ročného obdobia?

„Ročné obdobie nehrá významnú rolu pri face lifte. Skôr je vhodné, keď sa 1-2 mesiace po zákroku vyhneme výraznému slneniu a prehrievaniu tváre. Pre názornosť spomeniem príklad. Často sa uvádza, aby sa neoperovalo v lete. Nie je to úplne oprávnené tvrdenie! Každé letné, prázdninové mesiace máme pomerne mnoho, najmä pedagogických pracovníkov. A na začiatku školského roka nastupujú s omladenou tvárou do kolektívu!“

Do akej miery by sa mali pacienti po operácii šetriť?

„Pooperačné obdobie, najmä tzv. včasné, je pre hojenie a želaný, teda dobrý výsledok veľmi dôležité. Dôležitý je kľudový režim (5-7 dní), ležanie na chrbte, bez výraznej fyzickej aktivity, a samozrejme, bez športovania. Prvé aktivity odporúčam až od 3-4 týždňa po operácii. Ľahké masáže a masírovania tváre sú prospešné – pacient je o ich realizácii poučený. Plnú fyzickú záťaž, slnenie, solárium, či saunu, na ktoré sa mnohí pýtajú, odporúčam až po 4-6 týždňoch, nie skôr. To isté platí o výkonoch, ako je napr. masáž tváre, krku a pod.“

Ako dlho trvá pooperačné hojenie rán, rekonvalescencia?

„Môžeme povedať, že hojenie je do určitej miery individuálne. Máme pacientov, ktorí sú po 10 – 14 dňoch takmer bez opuchu, tzv. hematómu. V podstate už v deň vybratia stehov, možno len s malou korektúrou (napr. líčidlom), sú ľudia schopní nastúpiť do práce. Druhý pól je, ak opuchová zložka, či drobný hematóm na tvári pretrváva dlhšiu dobu, to znamená viac ako 3-4 týždne. Toto je však, pri použití súčasných šetrných techník, naozaj zriedkavé. Ako súčasť liečby, najmä po rozsiahlejších operatívnych výkonoch, je vhodné používať napr. enzímový liek Wobenzym, ktorý výrazne urýchľuje hojenie.“

Existuje účinná a spoľahlivá alternatíva face liftu, majú pacienti na výber?

„Face lift patrí medzi výkony, ktoré radikálne riešia pokles tváre v jej rôznych oblastiach, alebo pokles tváre ako celku. Existujú aj neinvazívne metódy: forma Aha kyselín, implantačné materiály, mezoterapia, rôzne laserové rejuvenizácie (omladenia) tváre, či iné. Vykonávajú sa často ambulantne, a vyžadujú si obvykle viac sedení, teda návštev. Pokles tváre o niekoľko centimetrov, hĺbky nasolabiálnych rýh, prepad kože na krku, alebo jeho vrásnenie však účelne a dlhodobo zatiaľ riešiť nedokážu! Doposiaľ má výťah tváre významné, ak nie najdôležitejšie postavenie. Dĺžka efektu zavisí nielen od operačnej techniky, erudovanosti chirurga v danej problematike, ale najmä od charakteru kože a podkožného väziva každého jednotlivého pacienta.“

Ako dlho vydrží žiadaný pozákrokový efekt, resp. kedy je vhodné opätovne navštíviť plastického chirurga?

„Takmer vždy dokážeme vopred predpokladať, hlavne podľa charakteru kože, nielen prvotný výsledok, ale i dĺžku trvania efektu nášho snaženia. 5 až 7 rokov by malo byť bežným štandardom, a po uplynutí účinku môžeme uskutočniť novú operáciu. V takýchto prípadoch často volíme niektoré redukované výkony, podľa aktuálneho stavu poklesu.“

Môžu sa pacienti pričiniť o to, aby dobrý výsledok vydržal čo najdlhšie?

„Dôležitým faktorom je starostlivosť o pleť, používanie vhodnej kozmetiky, eventuálne im pomôžeme prídavnými zákrokmi. Avšak napr. fajčenie, dlhodobé slnenie, či nepoužívanie ochranných faktorov pred opaľovaním účinok akokoľvek kvalitne vykonanej operácie skracuje, a dobrý výsledok pokazí.

Ďakujem za rozhovor.

Pridaj komentár