Zákaz reklamy na alkohol a cigarety: Pomôže proti závislostiam?

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Niet pochybnosti o tom, že pre priemysel mnohých krajín sú výroba a predaj alkoholu či tabakových výrobkov dôležité. Vieme však, že množstvo závislých ľudí, a to najmä mladých, stále rastie. Švajčiari nedávno v referende odhlasovali sprísnenie tabakových zákonov a zakázali všetky reklamy na tieto výrobky. V mnohých krajinách fungujú rôzne obmedzenia snažiace sa zmierniť konzumáciu nebezpečných látok a nastaviť všeobecne zdravší životný štýl. Je to dobrá cesta?

Pijeme viac, keď vidíme reklamu?
Dokáže zákaz reklamy na alkohol a tabakové výrobky zmierniť ich konzumáciu?
Budeme mať menej závislých?
Koľko alkoholu priemerne vypijú Slováci?
Aká je najlepšia cesta k abstinencii a prečo je takým strašiakom?
Aké opatrenia robia ďalšie krajiny, aby znížili konzumáciu alkoholu a cigariet?
Dokázalo by Slovensko žiť bez príjmov z alkoholového a tabakového priemyslu?

Rozprávame sa s Kristínou Šperkovou, prezidentkou medzinárodnej organizácie Movendi International, zameranej na prevenciu užívania alkoholu:

Alkohol, cigarety a podprahový vplyv reklám

* Alkoholový a tabakový priemysel sú gigantmi, ktoré len ťažko môže niekto ohroziť. Veľkú časť zárobku opätovne investujú do reklamy, čím sa starajú o ďalší príjem. Ako pôsobia tieto, na prvý pohľad neškodné reklamy na našu psychiku?

– Alkoholový priemysel investuje veľké sumy do reklamy, pretože reklama vedie k normalizácii užívania alkoholu a formovaniu pozitívnych očakávaní i asociácií týkajúcich sa alkoholu. Existuje jasná súvislosť medzi vystavením sa alkoholovému marketingu (a v poslednom čase aj zapojením sa do marketingu alkoholu prostredníctvom sociálnych médií) a iniciáciou užívania alkoholu. Jednoducho povedané, čím viac reklamy na alkohol ľudia vidia, tým vyššia je konzumácia alkoholu v spoločnosti.

* Určite si však mnohí povedia, že sú odolní voči reklame a na nich to rozhodne nefunguje…

– Viete, čo je zaujímavé a vedecky dokázané? Že každý si o sebe myslí, že je odolný voči reklame, a súčasne sme presvedčení, že iní ľudia, teda nie my sami, ale všetci ostatní, sú reklame poddajní. A pravda je taká, že reklama na nás všetkých výrazne pôsobí. Pravdaže, ak som pevne rozhodnutá a plne identifikovaná s myšlienkou, že nechcem používať alkohol, tak ma reklama nepresvedčí. Ale ak je niekto bežný konzument alkoholu, tak reklama vedie k tomu, že by som si ten alkohol dal častejšie, ako keby reklamu nevidel.

AKO OVPLYVNÍ ZÁKAZ REKLAMY ALKOHOLU A TABAKOVÝCH VÝROBKOV ZÁVISLOSTI

* Takže podľa vás dokáže zákaz reklamy na alkohol a fajčenie pomôcť znížiť nebezpečné štatistiky?

– Áno. Je to úplne najjednoduchšia a najjasnejšia odpoveď. Nie je v nej žiadne „ale“, „možno“ alebo nejaká výnimka. Zákaz pomôže vo viacerých rovinách. Po prvé, zákaz reklamy a regulácia marketingu, sponzoringu a propagácie alkoholu pomôže predísť závislostiam tým, že menej ľudí si vytvorí pozitívny vzťah k alkoholu a menej ho začne používať. Po druhé, reklamy a celkovo marketing pôsobia ako spúšťače pre tých, ktorí už závislosť majú a snažia sa mu vyhnúť. Reklamy týmto ľuďom alkohol neustále pripomínajú. Bohužiaľ, žijeme v krajine, kde ak nie je samotný produkt priamo prítomný, sme obklopení aspoň fotkami a filmami, ktoré prezentujú alkoholové produkty ako niečo neškodné, príjemné, dokonca žiaduce pre kvalitný život.

Dôležité je teda:

1. Zabrániť tomu, aby boli mladí ľudia vystavení reklame na alkohol (o ktorej je známe, že ovplyvňuje rozhodnutie začať konzumovať alkohol a zvyšuje jeho užívanie).

2. Obmedziť prítomnosť podnetov na alkohol, ktoré môžu vyvolať u ľudí liečiacich sa z poruchy užívania alkoholu závislosti.

3. Zabrániť vplyvu alkoholového priemyslu na sociálne normy týkajúce sa konzumácie alkoholu vo všeobecnosti vzhľadom na negatívne zdravotné, ekonomické a sociálne dôsledky užívania alkoholu.

* Ako je to so zákazmi reklamy na alkohol a cigarety u nás aktuálne?

– Tabakové výrobky sú riadené inými zákonmi a dohovormi ako alkoholové. Napríklad vo svete existuje Rámcový dohovor o kontrole tabaku (FCTC), ktorý podpísalo viac ako 180 krajín a na Slovensku bol ratifikovaný v roku 2004. To znamená, že na Slovensku nie je povolená reklama na cigarety. Pre alkohol zatiaľ neexistuje podobný medzinárodný dohovor. Slovensko reklamu na alkohol povoľuje. Existujú určité obmedzenia, ako napríklad, v ktorom časovom intervale sa nesmie, respektíve smie vysielať reklama na alkohol, alebo regulácia obsahu reklamy. Napríklad zákaz zobrazovania maloletých v reklame na alkohol. Takže existujú limity, ale dajú sa ľahko obísť a reklama na alkohol na Slovensku sa dostane ku každému a prihovára sa rôznym cieľovým skupinám vrátane mládeže.

Cigareta ako symbol slobody a nezávislosti sa už dávno „nenosí“. Horšie je, že už deti na základných školách majú neraz skúsenosti s fajčením.
Zdroj foto: www.stock.adobe.com

* Myslíte si, že nápisy na tabakových výrobkoch o tom, že „fajčenie spôsobuje rakovinu“ a podobne, majú silu obmedziť fajčenie, alebo treba nájsť inú cestu? Malo by význam dať podobné označenie na alkoholové výrobky?

Tieto nápisy nie sú tým najúčinnejším prostriedkom, ale takéto opatrenie patrí do batérie riešení, ktoré by mali existovať súčasne – zákaz reklamy, zdanenie alkoholu spôsobom, ktorý chráni verejné zdravie, znížená dostupnosť alkoholu. Opäť, z vyhodnotenia rôznych štúdií vieme, že označenia o tom, že alkohol spôsobuje rakovinu, umiestnené na fľašiach alkoholu, sú účinné a ľudia sa týmto produktom viac vyhýbajú.

SLOVENSKO A ALKOHOL V ČÍSLACH: kvôli alkoholu sa zomiera

* Poznáte slovenský naturel. V mnohých rodinách sa pije vo veľkom, s fajčením to nie je ináč. Máte prehľad v tom, ako aktuálne zasahujú alkohol a cigarety do nášho zdravia v číslach?

Každé šieste predčasné úmrtie Slovákov má na svedomí alkohol. V roku 2016 konzumovali Slováci 12 litrov čistého alkoholu na osobu, čo je viac ako európsky priemer. Keď sa toto množstvo prepočíta iba na tých, ktorí alkohol za hodnotený rok konzumovali (teda odrátajú sa abstinenti), dostane sa nám hrozivých čísel. Muži konzumujú 23 litrov čistého alkoholu na osobu a ženy 8 litrov na osobu. V obidvoch prípadoch sme okolo 5 litrov čistého alkoholu nad priemerom Európy. Táto konzumácia alkoholu prispieva k cirhóze pečene (v 71 % prípadov), zraneniam (23,2 %), k rakovine (6,1 %) a k srdcovo-cievnym ochoreniam (3 %).

Ďalšie čísla, ktoré by sme mali brať vážne:

* Jedna tretina všetkých ochorení na rakovinu prsníka (v roku 2018 zomrelo na rakovinu prsníka 1049 žien) je spôsobená pitím už malého množstva alkoholu. Malým množstvom sa myslí jeden až dva poháre vína (spolu 2 dcl) denne alebo jedna fľaška piva, takže množstvá, ktoré Slováci a Slovenky bežne konzumujú.

* Kvôli alkoholu zomrie na Slovensku za rok približne 1120 ľudí na chorobu pečene, 1200 na rakovinu a 160 kvôli dopravným nehodám.

* Približne 1 % narodených detí trpí FASD – poruchou fetálneho alkoholového spektra, ktorá vzniká v dôsledku prenatálneho vystavenia dieťaťa alkoholu. V dôsledku toho môže postihnuté dieťa vykazovať nižší intelekt, neurosenzorické poruchy, hyperaktivitu, poruchy exekutívnych funkcií, abstraktné myslenie a poruchy správania v kombinácii s poruchami rastu a dysmorfiou tváre.
* Alkohol prispieva k poruchám psychiky a správania, zvyšuje riziko spáchania samovraždy (40 % samovražedných pokusov bolo vykonaných za prítomnosti alkoholu) a, samozrejme, spôsobuje závislosť od alkoholu (10 % mužskej populácie a 1 % ženskej).

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

* Dokázalo by podľa vás napríklad Slovensko fungovať bez príjmov z tabakového a alkoholového priemyslu? Čo by na to potrebovalo?

Určite. Viete prečo? Lebo príjmy z tohto priemyslu sú niekoľkonásobne menšie ako výdavky na všetky škody, ktoré tieto produkty spôsobujú. Nemáme konkrétne dáta zo Slovenska, lebo to tu nikto neporovnáva alebo nezverejňuje, ale z iných európskych krajín vieme, že výdavky môžu byť aj 10× vyššie ako príjmy. Napríklad v Nemecku boli v roku 2020 ročné ekonomické náklady na škody spôsobené alkoholom 57 miliárd eur. Štátne príjmy však dosiahli len nepatrný zlomok z tejto sumy, pričom každoročne sa z daní z alkoholu získa 3,2 miliardy eur. Vo Švédsku sú náklady na škody 10 miliárd eur ročne. Podobné náklady má aj Nórsko. Len na porovnanie, tieto peniaze by vystačili na zorganizovanie troch olympijských hier v Pekingu počas jedného roka.

Na Slovensku sme mali príjem z alkoholu takmer 226 miliónov eur. Keďže škody sa v iných štátoch pohybujú v miliardách, nie je dôvod si myslieť, že by to u nás bolo inak. Slovensko by jednoznačne dokázalo fungovať bez príjmov z toho priemyslu, ktorý zarába na závislosti a problémoch ľudí.

AKO BOJUJÚ OSTATNÉ KRAJINY PROTI ALKOHOLU

* Čo považujete za najlepšie opatrenie krajín vo svete na zmiernenie počtu závislých od tabaku a alkoholu?

– Z rôznych komunít okolo sveta vieme, že vyššie ceny alkoholu prospievajú celej komunite. To sa dá dosiahnuť zdanením alkoholu. Zdanenie alkoholu je najúčinnejším riešením v oblasti alkoholovej politiky. Zdanenie alkoholu orientované na verejné zdravie znižuje zisky veľkých alkoholových spoločností a účinne zabraňuje škodám spôsobeným alkoholovým priemyslom.

Dôležitá je cenová dostupnosť alkoholu. Čím vyššia je cena alkoholu, tým nižšia je jeho spotreba a súvisiace škody. Napríklad politiky, ktoré zvyšujú ceny alkoholu, odďaľujú začiatok užívania alkoholu, spomaľujú postup mladých ľudí smerom ku konzumácii väčších množstiev a znižujú ich nárazovú konzumáciu alkoholu.

Dane z alkoholu orientované na verejné zdravie zároveň prinášajú vládam pozitívne príjmy. Zvýšenie cien prostredníctvom zdanenia alkoholu znamená menej škôd, viac sociálnej spravodlivosti a viac investícií do verejného blaha.

* Žijete v Štokholme. Čo je tam z pohľadu prevencie a starostlivosti o zdravie iné ako u nás na Slovensku?

Oveľa menšia prítomnosť reklamy na alkohol, drahší alkohol a regulovanejšia dostupnosť alkoholu. Švédsko má na predaj alkoholu monopol – teda alkohol sa predáva iba prostredníctvom štátneho maloobchodu, ktorý má v prvom rade chrániť verejné zdravie a v žiadnom prípade sa nemá zameriavať na generovanie zisku z alkoholu. Tento predaj má zabezpečiť kvalitu toho, čo sa predáva, férovú súťaž na trhu a zabrániť osobám pod vplyvom alkoholu v prístupe k ďalšiemu alkoholu.

Vo Švédsku je oveľa vyššie povedomie o zdraví – fyzickom aj duševnom, o zdravom spôsobe života a je tam oveľa vyššia verejná podpora politických opatrení, ktoré znižujú škody spôsobené alkoholom. Väčšina obyvateľov Švédska podporuje vyššie ceny alkoholu, zákaz reklamy a štátny monopol, ktorý je, mimochodom, najdôveryhodnejšia inštitúcia vo Švédsku.

Naozaj je toto spôsob, ako najlepšie tráviť voľný čas? Zdroj foto: www.stock.adobe.com

AKO VPLÝVA ALKOHOL NA TELESNÉ ZDRAVIE A PSYCHIKU

* Tabak a alkohol nezvyšujú „len“ riziko predčasnej smrti. Vedú k mnohým chronickým ochoreniam, ktoré sa rozvíjajú postupne, ale ničivo. Na ktoré by ste najviac upozornili a prečo?

– Alkohol aj tabak prispievajú k chronickým ochoreniam, ktoré rapídne narastajú po celom svete, spôsobujú oveľa viac úmrtí a znižujú kvalitu života – viac ako infekčné ochorenia.

Myslím, že najdôležitejšie je poukázať na rakovinu. Alkohol je rakovinotvorná látka aj vo veľmi malých množstvách. Spôsobuje sedem typov rakoviny, u žien okrem rakoviny úst, hrtana, pečene, tráviaceho ústrojenstva aj rakovinu prsníka. Ak sa chceme vyvarovať rakoviny, je dôležité vedieť, že jediným odporúčaným množstvom je nula dcl alkoholu.

Chcela by som poukázať ešte na jedno veľmi dôležité zistenie. Alkohol je škodlivý pre naše srdce a celú cievnu sústavu. Opäť, aj malé množstvo alkoholu škodí. https://movendi.ngo/science-digest/all-amounts-of-alcohol-increase-cardiovascular-risk/

* Alkoholizmus, žiaľ, súvisí aj s agresivitou. V tomto prípade zrejme už zákaz reklamy alkoholických výrobkov nepomôže. Poradíte nám, ako dostať agresívneho opitého alebo nadrogovaného človeka pod kontrolu? Kedy treba volať záchranku a kedy políciu či najlepšie použiť spoločné číslo 112?

– Prepojenie agresie a alkoholu viac súvisí so spoločenskými normami ako so samotným etanolom v nápoji. V spoločnosti, ktorá toleruje násilie pod vplyvom alkoholu a ospravedlňuje násilie, ak bolo spáchané s promile v krvi, sa takéhoto násilia vyskytuje viac ako tam, kde to nie je akceptované. Ale ak sa mám vyjadriť k situácii, keď je násilie už prítomné, nemám žiadnu univerzálnu radu. Len čo sa necítite bezpečne, treba vyhľadať pomoc hoc aj priamo na 112 a nesnažiť sa to riešiť vlastnými silami. Každý občan má právo na ochranu. Je dôležité si uvedomiť, že ľudia pod vplyvom alkoholu majú problém správne interpretovať situáciu, a preto nereagujú ako za triezva, takže sa nedá spoliehať na to, čo o nich vieme.

AKÝ JE ŽIVOT BEZ ALKOHOLU

* U vás doma alkohol nemáte. Nikdy ste nemali potrebu mať fľašku aspoň pre návštevy?

Nepotrebovala som. Nikdy mi to ani nenapadlo. Ľuďom, ktorí k nám chodia na návštevu, ponúkam namiesto karcinogénnej látky radšej niečo zdravé. Pri budovaní vzťahov bez prítomnosti alkoholu si veľmi cením práve ich úprimnosť so všetkým, čo k tomu patrí. Niekedy neistota, hľadanie, ale pravdu povediac, deje sa to veľmi zriedka. Existuje mnoho spôsobov, ako rozprúdiť konverzáciu. Existuje mnoho nápojov a jedál, ktoré môžem ponúknuť. Navyše, na návštevu k nám chodia ľudia, ktorých si vážim, s ktorými mám spoločné zážitky alebo záujmy, takže sa sústredím na to.

Bez alkoholu nie je zábava? Omyl! Aj s nealko nápojmi sa s priateľmi môžete skvele zabaviť! Zdroj foto: www.stock.adobe.com

* Aká je podľa vás najlepšia cesta k abstinencii od látok, ktoré vedú k závislosti?

– Najlepšia cesta je vytvoriť si prostredie a návyky, ktoré podporujú taký spôsob života, aký chceme žiť. Ak nechceme piť alkohol, je dobré začať s tým, že ho nemáme doma. Je veľmi dôležité obklopiť sa ľuďmi, ktorí nás v tomto rozhodnutí podporia napríklad tým, že nás nebudú nabádať piť alkohol alebo že nám ho nebudú dávať ako darček. Ak ideme do spoločnosti, kde vieme, že bude prítomný alkohol, je praktické preveriť si, či tam bude aj nealko, prípadne nejaké doniesť so sebou. Pomôže vzdelávanie o alkohole a sústrediť sa na všetky benefity života bez alkoholu – lepší spánok, lepšie fyzické aj psychické zotavovanie sa po športovom výkone alebo náročnom dni v práci, menej kalórií (alkohol obsahuje veľa kalórií), viac peňazí v peňaženke, ktoré môžete použiť na niečo zdravé. Samotné vedomie, že robíte niečo dobré pre seba, vám môže pomôcť.

Nájdite si aktivity, ktoré vás robia šťastnými – či už to je umenie, šport, čítanie, ručné práce, príroda, prechádzky.

Taktiež je veľmi užitočné si uvedomiť, že abstinencia od nejakej látky neznamená, že sa nebudete zúčastňovať aktivít, s ktorými sa daná látka často spája. Napríklad len to, že prestanete piť alkohol, neznamená, že prestanete chodiť na zábavy, spoločenské posedenia, dovolenky a podobne. Jediné, čo sa zmení, je, že budete úprimnejší sami k sebe a budete robiť to, čo naozaj chcete, a nie to, čo sa od vás očakáva.

Buďte na svoje rozhodnutie a na seba hrdí.

Vyskúšajte si určité obdobie bez alkoholu a sledujte, čo sa vo vašom živote zlepšuje.

A ak máte pocit, že máte problém prestať, vyhľadajte pomoc. Kouča, psychológa, skupinu, online komunitu. Nezostávajte s tým sami.

 

Kristína Šperková, prezidentka medzinárodnej organizácie Movendi International:

Zdroj foto: Kristína Šperková archív

Pridaj komentár