Rakovina hrtana: Najrizikovejšie je fajčenie a pitie alkoholu

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Rakovina hrtana, jeden z nádorov hlavy a krku, sa do povedomia verejnosti dostal najmä „vďaka“ hercovi Michaelovi Douglasovi, ktorý s ním – napriek pokročilému veku – úspešne bojuje.

Hoci 25 % prípadov rakoviny hrdla nespájame so žiadnym známym rizikovým faktorom, nedávny výskum zvýšil pravdepodobnosť jeho prepojenia s ľudským papilomavírusom (HPV).

Čo je to hrtan a karcinóm hrtana?
Aké má rakovina hrtana príznaky?
Koľko Slovákov trápi tento typ rakoviny?
Poznáte rizikové faktory rakoviny hrtana?
Ako sa diagnostikuje karcinóm hrtana?
Aké vyzerá liečba rakoviny hrtana?

Podrobnejšie sme sa natoto ochorenie opýtali MUDr. Ľubomíra Roháča, odborníka na karcinóm hrtana z Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici:

Hrtan a karcinóm hrtana

* Na úvod si povedzme, čo je hrtan, a čo je karcinóm hrtana?

– Hrtan je chrupkovosvalový orgán, umiestnený v strednej časti krku, medzi hltanompriedušnicou. Skladá sa z niekoľkých chrupiek, z ktorých je najnápadnejšia štítna chrupka – ľudovo ohryzok (alebo Adamovo jablko). Hrtanová príchlopka prekrýva vchod do hrtana pri prehĺtaní a zabraňuje zabiehaniu potravy do dýchacích ciest. Hlasivky sú väzivovosvalové pruhy, ktorých rozkmitaním – vďaka prúdu vydychovaného vzduchu – vzniká hlas.

* Aké sú funkcie hrtana?

– Hrtan má tri základné funkcie: dýchaciu, ochrannúhlasovú (fonačnú). Anatomicky sa rozdeľuje na časť hlasivkovú (glotickú), nadhlasivkú (supraglotickú) a podhlasivkovú (subglotickú).

* Ako by ste charakterizovali rakovinu hrtana?

– Karcinóm hrtana je najčastejší zhubný nádor, ktorý môže postihnúť ktorúkoľvek časť hrtana. Najčastejšie sú (zhruba v rovnakom pomere): glotickésupraglotické nádory; subglotický je zriedkavý.

Výskyt rakoviny hrtana na Slovensku

* Existujú štatistiky, ktoré vypovedajú o tom, aké je percento výskytu tohto ochorenia u nás? Prípadne, ktoré skupiny obyvateľstva najviac postihuje?

– V posledných rokoch zaznamenávame na Slovensku ročne okolo 300 nových prípadov karcinómu hrtana. Ide v prevažnej väčšine o mužov nad 40 rokov.

U žien je tento typ rakoviny zriedkavý (do 5%), a u detí raritný. Typický je pacient nad 40 rokov, fajčiar, konzument alkoholu, žijúci sám, alebo s matkou (slobodný, alebo rozvedený). Karcinóm hrtana u nefajčiara je veľmi zriedkavý.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Rakovina hrtana: príznaky

* Mnohé príznaky rakoviny hrtana nie sú špecifické pre rakovinu, preto lekár často ako prvú určí inú, bežnejšiu diagnózu. Ktoré príznaky sú to, a kedy môžeme povedať, že je situácia vážna?

– Príznaky karcinómu hrtana sa líšia podľa lokalizácie. Prvým príznakom rakoviny hlasivky je chripot. Nadhlasivkové karcinómy sú dlho bezpríznakové, neskôr dochádza k pocitu cudzieho telesa v hrdle. Bolesť môže vyžarovať do ucha. Nádory podhlasivkovej oblasti sú dlho klinicky nemé, zistia sa často až v pokročilom štádiu, keď spôsobujú dusenie.

Rakovina hrtana: diagnostika

* Ako prebieha diagnostika karcinómu hrtana?

– Každý pacient, ktorý má niektorý z horeuvedených príznakov dlhšie ako tri týždne, by sa mal podrobiť vyšetreniu u špecialistu – otorinolaryngológa (ušný-nosný-krčný lekár). Ide o pomerne jednoduché vyšetrenie, v miestnom znecitlivení – laryngoskopickým zrkadlom, alebo niektorým z modernejších prístrojov (zväčšovací laryngoskop alebo fibroskop).

Pri podozrivom náleze sa indikuje vyšetrenie v celkovej anestézii, s použitím mikroskopu – vykoná sa odber vzorky na histologické vyšetrenie. Hľadajú sa prípadné metastázy v lymfatických uzlinách na krku, v pľúcach, pečeni, či šírenie nádoru do okolitých orgánov (štítna žľaza, jazyk, hltan, pažerák).

Rakovina hrtana: typy

* Aké typy karcinómu hrtana existujú?

– Najčastejší je dlaždicobunkový karcinóm (viac ako 95 %), zvláštna forma je verukózny (bradavicovitý) karcinóm, ktorý vyžaduje inú liečebnú stratégiu. Zriedkavé sú iné histologické typy zhubných nádorov, ako adenokarcinóm, sarkóm, lymfóm.

Rakovina hrtana: príčiny

* Poznáme príčiny, respektíve rizikové faktory vzniku karcinómu hrtana?

– Jednoznačne ide o toxické pôsobenie fajčenia, alkoholu (predovšetkým koncentrovaných destilátov), a najmä ich kombinácia. Iste spolupôsobia aj negatívne vplyvy, ako genetické faktory a človekom narušené životné prostredie.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Rakovina hrtana a HPV vírus

* Bol to práve Michael Douglas, ktorý upriamil pozornosť verejnosti na vírus HPV, a to vyhlásením, že príčinou jeho ochorenia je orálny sex. Neskôr to však odvolal. Aké je teda spojenie medzi orálnym sexom a rakovinou hrtana?

– Nie som si istý, či Michael Douglas mal karcinóm hrtana – mám pocit, že išlo o hltan. Zatiaľ nebola dokázaná priama súvislosť medzi HPV infekciou a karcinómom hrtana. Objavujú sa určité náznaky tejto možnosti u karcinómu hltana (napr. podnebnej mandle), keď sa v týchto nádoroch zistili niektoré typy ľudských papilomavírusov. Keďže HPV vírus sa považuje za vyvolávateľa niektorých typov nádorov ženských pohlavných orgánov, nemožno vylúčiť súvislosť s niektorými sexuálnymi praktikami.

Rakovina hrtana: liečba

* Liečka karcinómu tohto typu zrejme závisí od stupňa ochorenia, v ktorom sa pacient nachádza. Aké metódy, postupy sa v súčasnosti používajú?

– Záchyt akéhokoľvek zhubného ochorenia vo včasnom štádiu zásadne ovplyvňuje šancu na vyliečenie, aj kvalitu života pacienta. Okrem štádia a histologického typu nádoru, je pre stanovenie liečebnej stratégie podstatná aj lokalizácia tumoru v hrtane.

V súčasnosti sa preferujú liečebné metódy, ktoré čo najmenej zhoršia kvalitu života chorého. V zásade sa používajú rôzne typy chirurgických výkonov – endoskopia (s použitím laserového lúča), alebo klasické chirurgické metódy (vonkajším prístupom) – s odstránením postihnutej časti hrtana, alebo (v pokročilých štádiách) celého hrtana.

Ďalšie možnosti predstavuje liečba žiarením, chemoterapia, liečba monoklonálnymi (cielenými) protilátkami, alebo ich kombinácia.

Život po liečbe rakoviny hrtana

* V čom sa líši život pacienta po liečbe, s jeho životom „predtým“?

– Kvalita života pacienta po liečbe karcinómu hrtana nemusí byť zmenená vôbec, a môže byť zmenená dramaticky. Všetko závisí od štádia záchytu nádoru a použitej liečebnej metódy.

Po liečbe malého karcinómu hlasivky – či už laserovou chirurgioum alebo ožarovaním – nemusí byť zmenený ani hlas. Po parciálnej resekcii hrtana môžu byť malé ťažkosti s prehĺtaním, zachrípnutie, v závislosti od rozsahu výkonu.

Naopak, život pacienta po rozsiahlych výkonoch (s odstránením celého hrtana), je zmenený významne. Dýchanie je zabezpečované cez vývod priedušnice (na prednej stene krku), a keďže človek nemá hrtan, vydáva hlas pomocou hlasovej protézy, elektrohrtana, alebo sa naučí vytvárať tzv. pažerákový hlas.

Mnoho pacientov po liečbe nádoru hrtana pokračuje vo svojej profesii bez obmedzenia. Pokroky v liečbe karcinómu hrtana v posledných rokov značne zredukovali počet mutilujúcich výkonov.

Stále však treba apelovať na zdravotné povedomie obyvateľstva, aj na onkologickú ostražitosť zdravotníkov, aby sa podarilo znížiť počet zhubných ochorení, resp. zvýšiť záchytnosť vo včasnom štádiu choroby.

1 odpovedí na “Rakovina hrtana: Najrizikovejšie je fajčenie a pitie alkoholu

Pridaj komentár