Telemedicína: Liečba na diaľku má veľký význam, no za akých podmienok?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Dnes už všetci vieme, čo je to dištančné štúdium, teda vyučovanie na diaľku cez internet.

U študentov to, žiaľ neprináša najlepšie výsledky. Vidia to nielen učitelia, ale aj rodičia.

Na druhej strane, distančný prístup začína byť zaujímavý v iných odboroch. Veľmi rýchlo sa rozvíja napríklad v oblasti medicíny.

Liečba na diaľku alebo telemedicína. Mnohí o tom hovoria ako o liečbe budúcnosti. Čo sa skrýva pod týmto názvom?

Čo je to telemedicína?

Prečo vôbec vznikla?

Poznáme klady a zápory telemedicíny?

Pre koho je telemedicína určená?

Čo je telemedicína?

Telemedicína sa vo svete internetu vyvíja rýchlosťou blesku. Ak by ste si však mysleli, že to  zaručene súvisí s „počítačovou dobou“, mýlili by ste sa.

Prvý experiment s telemedicínou sa uskutočnil približne pred 50 rokmi. Vtedy s liečbou na diaľku experimentovalo niekoľko nemocníc. Telemedicína mala slúžiť lekárovi na to, aby sa „dostal“ k pacientovi na vzdialenom mieste.

Vznik a myšlienku telemedicíny podporil zrod telekomunikačných technológií – telegrafu, rozhlasu a telefónu. Vďaka týmto novým technológiám, mohli lekári kontaktovať chorých aj vo väčšej vzdialenosti.

Robotickú diagnostiku nahradila videokonzultácia

Samozrejme, s rýchlymi zmenami v technológiách, sa aj telemedicína za uplynulé desaťročia radikálne zmenila. Dnes to už nie je len experiment alebo núdzové riešenie, ale komplexná služba, ktorú ponúkajú moderné kliniky a ambulancie súkromných lekárov.

Zaujímavý vynález predstavil už začiatkom 20. storočia Dr. Hugo Gernsback. Nazval ho „teledactyl“.

Bol to nástroj, ktorý vyšetril pacienta na vzdialenom mieste pomocou vretenovitých robotických prstov a rádiovej technológie. Lekárovi potom ukázal videozáznam z vyšetrenia.

Hoci tento vynález nebol uvedený do praxe, úplne zmenil pohľad na medicínu, konkrétne na diagnostiku. Veď výsledkom týchto snáh je dnešná telemedicína, ktorej podstatou je videokonzultácia medzi lekárom a pacientom.

telemedicína 2020
Zdroj foto: AdobeStock.com

Videočet s lekárom? Nemusíte čakať v čakárni…

Hoci bola telemedicína pôvodne zamýšľaná ako riešenie pre pacientov na odľahlých miestach, ďaleko od zdravotníckych zariadení, dnes sa stáva nástrojom pohodlnej rýchlej lekárskej starostlivosti. Navyše, čas je pre nás čoraz vzácnejší a nechceme ho strácať v čakárni.

Samozrejme, telemedicína nie je určená na“ klábosenie“ s lekárom o jednoduchých veciach. Lekár vám ju umožní vtedy, keď potrebujete okamžitú starostlivosť či konzultáciu, ale nie ste v ohrození života.

Overte si, či vaša zdravotná poisťovňa poskytuje alebo prepláca telemedicínu.

Mobilné aplikácie: Podpora telemedicíny

Počet firiem, ktoré sa dnes angažujú v telemedicíne, rastie aj preto, že mnoho lekárov je preťažených. Spoločnosti sa predháňajú sa v tom, ktorá zabezpečí najrýchlejší, a hlavne nepretržitý prístup k lekárskej starostlivosti, či k rôznym špecialistom.

Na spojenie sa využívajú hlavne počítače a smartfóny. Práve smartfóny povýšili telemedicínu, pretože moderné aplikácie sledujú životné funkcie, ukladajú záznamy, vytvárajú grafy. Dokonca ich posielajú priamo k lekárovi.

Mnoho údajov si vieme zhromaždiť aj my sami, tzv. domácou diagnostikou. Zapisujeme si hladinu glukózy, krvný tlak, pulz, kvalitu spánku, zloženie stravy či množstvo pohybu.

Na základe zozbieraných dát, potom lekár posudzuje náš zdravotný stav aj bez osobného kontaktu.

výkony telemedicíny
Zdroj foto: AdobeStock.com

V ktorých odboroch sa telemedicína využíva (výkony telemedicíny)?

Takmer každý medicínsky odbor dokáže ťažiť z konzultácie s pacientom na diaľku. Ku kľúčovým špecializáciám však patria:

 • telepsychiatria – psychoterapia na diaľku je dnes veľmi žiadaná,
 • teledermatológia – praktický lekár posiela fotografiu kožného problému dermatológovi,
 • teleoftalmológia – dokonca aj oči sa dajú vyšetriť na diaľku (stačí aplikácia),
 • teleobstetria – pridané zariadenia zaznamenajú tlkot srdca dieťaťa v brušku mamičky, a pošlú ho gynekológovi či pôrodníkovi,
 • teleonkológia – odborník vie diagnostikovať viditeľné nádorové ochorenia,
 • telerehabilitáciafyzioterapeut predvádza cviky, ktoré po ňom opakujete, a kontroluje, či ich robíte správne.

Telehealth, teda „telezdravie“, nie je to isté ako telemedicína. Ide o platformy pre vzdelávanie lekárov alebo aplikácie pre verejné zdravie.

Výhody a nevýhody telemedicíny

Telemedicína by mala byť výhodou, ak je to nadstavba základnej starostlivosti. Pre človeka žijúceho na mieste, kde je nedostatok lekárskych služieb, znamená najrýchlejší prístup k zdravotnej starostlivosti.

Telemedicína je výhodou aj vtedy, ak sa nevieme dostať k lekárovi z iných dôvodov – napríklad pre dlhé čakacie lehoty. Rovnako sa nemusíme báť, že sa nakazíme v čakárni.

A nakoniec – možnosť hlasového alebo vizuálneho kontaktu s lekárom, je pre mnohých pacientov veľkou psychickou vzpruhou.

Výhody telemedicíny v skratke:

 • pohodlná a prístupná zdravotná starostlivosť,
 • šetrí náklady – nemusíte cestovať do ambulancie,
 • zjednodušuje konzultáciu so špecialistami – praktický lekár je rýchlym prostredníkom,
 • prehĺbenie vzťahu s lekárom – môžete ho kontaktovať častejšie, a tak je výsledkom „chladného“ internetového spojenia otvorenejší vzťah (paradoxne).
telemedicina slovensko
Zdroj foto: AdobeStock.com

Nevýhody telemedicíny

Neexistuje metóda, ktorá by (popri pozitívach) nemala aj negatíva. V prípade telemedicíny je to predovšetkým o dostupnosti technického vybavenia.

Druhou nevýhodou môže byť „zručnosť“ – najmä starší ľudia nevedia takto komunikovať. Niektorí pacienti zase nezvládajú virtuálny kontakt psychicky – potrebujú osobný prístup.

Hlavné nevýhody:

 • technická zručnosť či technické vybavenie – týka sa najmä seniorov, ale tiež ľudí, ktorí majú vo všeobecnosti nechápu „techniku“,
 • časté striedanie „telelekárov“ – prakticky žiaden nás nepozná tak dobre ako praktický lekár, ku ktorému chodíme aj osobne.
 • poplatok za pohodlie a ušetrený čas – hoci nás to oslobodí od cestovania a čakania, sú tam poplatky; vopred si zistite cenník.

Naša rada na záver

Mnohé spoločnosti ponúkajú telemedicínu prakticky na počkanie. Čo to znamená? Požiadate o online návštevu u lekára, dohodne si termín, a všetko vyzerá skvele.

Problém je v tom, že „cudzí“ lekár nepozná vašu anamnézu, a tak je závislý od toho, čo mu poviete. Na dlhodobú telemedicínu je teda rozhodne lepší váš praktický lekár alebo špecialista.

Zdroje:

 1. https://evisit.com/resources/what-is-telemedicine/
 2. http://blocked.goodrx.com/
 3. https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/benefits-of-telemedicine

Pridaj komentár