Click here!

Potraty v SR v roku 2012

Bratislava, 14. jún 2013 – Celkový počet potratov na Slovensku medziročne opäť klesol. Dôvodom je menej vykonaných umelých prerušení tehotenstiev v uplynulom roku. Negatívnejšia je však štatistika týkajúca sa vývoja

Počet potratov na Slovensku neustále klesá

Bratislava, 21. júna 2012 – Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo pravidelnú štatistickú publikáciu „Potraty v SR 2011“. Zo zverejnených čísel napríklad vyplýva, že počet umelých prerušení