Počet potratov na Slovensku neustále klesá

Bratislava, 21. júna 2012 – Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo pravidelnú štatistickú publikáciu „Potraty v SR 2011“. Zo zverejnených čísel napríklad vyplýva, že počet umelých prerušení

TREBIŠOV: Podľa RÚVZ je v meste alarmujúci výskyt ochorenia na syfilis

Počet hlásených prípadov prenosného pohlavného ochorenia syfilis za okres Trebišov za ostatné dva roky výrazne narástol. Ako TASR informoval hlavný hygienik Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trebišove Jozef Sládek, za rok 2011 to bolo 56 prípadov, v roku 2010 51 prípadov, ale v roku 2009 to bolo len päť nových prípadov a v predchádzajúcich rokoch ešte menej.

V súčasnosti syfilisu menej, kvapavky viac

Vývoj počtu ochorení na pohlavné choroby v dlhodobej perspektíve, od roku 1960, je dosť kolísavý. V roku 1960 bolo hlásených 391 prípadov syfilisu, v roku 1970 – 256, v roku 1980 – 149 prípadov,