Počet potratov na Slovensku neustále klesá

Bratislava, 25. júna 2012 – Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo pravidelnú štatistickú publikáciu „Potraty v SR 2011“. Zo zverejnených čísel napríklad vyplýva, že počet umelých prerušení tehotenstiev na Slovensku naďalej klesá. Rovnako je to aj s celkovým počtom potratov. Vďaka podrobnému a prehľadnému spracovaniu je možné údaje porovnávať dokonca aj podľa jednotlivých krajov, či veku alebo vzdelania žien.

Zverejnená publikácia Národného centra zdravotníckych informácií sumarizuje údaje týkajúce sa potratovosti už od roku 1960. Porovnaním tak možno napríklad zistiť, že kým v roku 1990 podstúpilo na Slovensku umelé prerušenie tehotenstva 47 901 žien, v roku 2000 ich bolo 16 580. Najmenej umelých prerušení tehotenstiev za sledované obdobie od roku 1960 bolo práve v uplynulom roku (spolu 8 818 UPT z celkového počtu potratov 16 484).

Najviac umelých prerušení tehotenstiev podstúpili minulý rok 30 až 34-ročné ženy (celkovo 1 992). Ide zároveň o vekovú skupinu žien, v rámci ktorej najčastejšie dochádzalo aj k spontánnym potratom  (celkovo 1 430). Podľa údajov o počte živonarodených detí pred potratom je zasa možné sledovať, že najčastejšie podstúpili v uplynulom roku umelé prerušenie tehotenstva ženy, ktoré už majú dve deti (spolu 2 673). Naopak, spontánnych potratov bolo najviac evidovaných u žien, ktoré zatiaľ nemajú žiadne dieťa (2 105).

Z členenia podľa krajov zasa napríklad vyplýva, že najviac potratov bolo v minulom roku v rámci Košického kraja (celkovo 2 717, z toho spontánnych 757 a UPT 1 516; zvyšnú časť tvoria iné potraty, prípadne mimomaternicové tehotenstvá). Najmenej potratov eviduje Trenčiansky kraj (celkovo 1 632, z toho spontánnych 406 a UPT 847).

Uvedené štatistické údaje sú využiteľné pri hodnotení zdravotného stavu obyvateľstva, v národnej demografickej štatistike, ako aj pre medzinárodné porovnania v krajinách EÚ.

Pridaj komentár