Parkovací preukaz ŤZP: Modrá kartička

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej ÚPSVaR) vám vyhotovil parkovací preukaz ŤZP. Máte v rukách „parkovaciu kartičku“, avšak neviete, ako a kedy ju využívať. Prinášame vám základné informácie o jej výhodách.

Platnosť preukazu a strata preukazu

Parkovací preukaz neobsahuje informáciu o tom, dokedy je platný. Túto dôležitú informáciu máte uvedené v rozhodnutí o parkovacom preukaze, alebo v komplexnom posudku.

Každá zmena (aj strata, odcudzenie, zničenie) musí byť nahlásená na príslušný ÚPSVaR, ktorý preukaz vydal. Vydanie nového parkovacieho preukazu je bezplatné. Stačí vám k tomu aktuálna fotografiaplatný preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne pas).

Parkovacie miesta

Ak ste držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP a parkovacieho preukazu, môžete si vybaviť vyznačené parkovacie miesto pred domom – na príslušnom miestnom úrade, a to podľa miesta trvalého bydliska.

Súkromné parkovisko môže mať vyznačené miesto i pre fyzickú osobu s ŤZP. Poskytovanie zľavy na parkovanie je v tomto prípade individuálne – na parkovisku síce môže byť vyhradené miesto pre osoby s ŤZP, no napriek tomu zaplatíte plnú sumu.

Zákaz státia a zákaz vjazdu

Vodič osobného motorového vozidla, ktorý disponuje parkovacím preukazom pre osoby s ŤZP, môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP taký dlhý čas, ako je to potrebné, teda nemusí dodržať čas podľa vyhlášky o zákaze státia.

Navyše, ak je to nevyhnutné, môže vodič takéhoto osobného motorového vozidla vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel (napr. aj do pešej zóny), pritom však nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

Zneužitie parkovacieho preukazu je trestné.

Mimo územia Slovenska, parkovací preukaz umožňuje:

  • parkovať na vyhradených miestach, ktoré sú označené “vozičkárom”, a to na celom území Európskej únie,
  • parkovať na vyhradených parkovacích miestach, ak sú označené informačnou tabuľou o počte parkovacích miest pre fyzickú osobu s ŤZP a fyzickú osobu s ŤZP so sprievodcom.

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár