Ako si vybrať dobrého lekára?

Otázka, ktorú si v istom veku začne klásť každý z nás. Či chceme, alebo nie, raz sa staneme pravidelnými návštevníkmi ordinácií rôznych špecialistov v bielych plášťoch. Ako pacienti by sme však mali byť pripravení ešte predtým, než nás určité ochorenie „dobehne“.

 

Aký by mal byť môj lekár?

„Lekár by mal byť odborník na mieste. Mal by byť trpezlivý, empatický, a mal by mať na pacienta dostatok času.“ Slová 43-ročnej Ľudmily sú reprezentatívnou vzorkou očakávaní väčšiny slovenských pacientov. Skutočnosť je však taká, že v čakárni ambulancie strávime mnohonásobne viac času, ako v samotnej ambulancii, prístup lekárov sa nám zdá neosobný, a naša vlastná diagnóza je pre nás viac španielskou dedinou, než sumou užitočných informácií, pretože lekári nám o nej rozprávajú odborným jazykom… Pritom – základom dlhého a pevného zdravia je dôsledná prevencia, ku ktorej patria aj pravidelné návštevy lekára, ktorý (aj vďaka nim) dlhodobo pozná náš zdravotný stav.

 

Čo hovorí Európska charta?

Podľa Európskej charty patrí medzi základné práva pacienta aj právo slobodného výberu. Znamená to, že každý jednotlivec má právo slobodne si vybrať spomedzi rôznych liečebných metód a poskytovateľov, a patrí sem aj právo na slobodný výber lekára. Toto právo môžeme uplatňovať aj pri výbere odborného lekára.

Právny vzťah medzi lekárom alebo zdravotníckym zariadením a osobou, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje, vzniká na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Prv, než ju uzatvoríme, by sme sa však mali stať (kvôli vlastnej spokojnosti) aktívnymi tvorcami dobrého vzťahu lekár – pacient.

Pre samotných lekárov by to mala byť tiež výzva. Ako v čo najširšej miere napĺňať očakávania pacientov, ktorí sa v nemocničných priestoroch cítia ľudsky bezbranní a zraniteľní, pretože do rúk odborníkov vkladajú to najcennejšie, čo majú – zdravie.

 

Čo si pri výbere všimnúť?

Pri voľbe zdravotníckeho zariadenia je vhodné posúdiť jeho dostupnosť od miesta nášho bydliska (napr. spôsob dopravy). Veľa informácií sa dá zistiť aj prostredníctvom internetu. Neskôr, pri osobnej návšteve, už spoznáme systém objednávania, dobu čakania na vyšetrenia, úroveň prístupu zdravotníckeho personálu, čistotu a komfort prostredia. Ďalším krokom je voľba lekára. Z praktického hľadiska si najskôr overme, či má lekár zmluvu so zdravotnou poisťovňou, v ktorej ste registrovaní.

Podľa psychológov, na pacienta pôsobí pozitívne (okrem odbornosti) aj ľudský prístup a autorita lekára. Pravdivosť, empatia, porozumenie, záujem o to, čo pacient prežíva, sú ale často skryté kvality, ktoré pred samotnou voľbou lekára tak ľahko neodhadneme. Preto by sme sa mali riadiť radami a odporúčaniami rodinných príslušníkov, priateľov, či dobrých známych, a prihliadať aj na hodnotenia lekára pacientmi na internete.

 

Na akú dobu sa podpisuje zmluva

Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára v písomnej podobe, minimálne na 6 mesiacov. Pri nespokojnosti pacienta, zmene bydliska, či z iných dôvodov, sa dá od nej v relatívne krátkej dobe odstúpiť, a bez udania dôvodu.

 

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné foto

Pridaj komentár