Kardioklub Dolný Kubín má 5 rokov

Marcové stretnutie Kardioklubu v Dolnom Kubíne (KKDK) bolo tentokrát trochu slávnostné – združenie práve oslávilo 5. rokov existencie! Na slávnostné stretnutie prijali pozvanie primátor mesta Dolný Kubín

Pacientske organizácie spísali na konferencii svoje priority

Piešťany 23. marca (TASR) – Dostatok vzdelaného zdravotníckeho personálu, ktorý má dôveru pacientov, prijatie štandardizovaných diagnostických a liečebných postupov založených na dôkazoch a anonymné dotazníky spokojnosti pri výstupe zo zdravotníckeho zariadenia patria k prioritám združení slovenských pacientov, ktorých zástupcovia rokovali v Piešťanoch na svojej 3. konferencii.

Tlačová správa: Pacienti sa zjednotia v spoločnej agende

V dňoch 22. – 23. marca sa v Piešťanoch stretnú lídri slovenských pacientskych organizácií s cieľom vytvoriť spoločnú agendu, reprezentujúcu hlas všetkých pacientov. Súčasťou tretieho ročníka konferencie, kde vystúpi hlavný hosť podujatia, riaditeľka Európskeho pacientskeho fóra Nicola Bedlington, sú aj tri workshopy.

Predstavujeme iniciatívu HLAS PACIENTA

Pred treťou celoslovenskou konferenciou pacientskych organizácií, ktorá sa uskutoční v dňoch 22.-23. marca 2013 v Piešťanoch, sme oslovili Radoslava Herdu, autora novej mimovládnej iniciatívy OZ SLOVENSKÝ PACIENT – HLAS PACIENTA.

Naším poslaním je stáť na strane pacienta

Občianske združenie SLOVENSKÝ PACIENT je občianska iniciatíva, ktorá si za svoj hlavný cieľ zvolila zlepšenie situácie a kvality života slovenských pacientov a ich rodín. Zaujímalo nás, ako to vyzerá v praxi a oslovili sme Radoslava Herdu, projektového manažéra SLOVENSKÉHO PACIENTA.  

PIEŠŤANY: Čím žijú pacientske organizácie na Slovensku

Občianske združenie (OZ) Slovenský pacient organizuje na posledné dva marcové dni v Piešťanoch druhý ročník celoslovenského stretnutia pacientskych organizácií. Po úspešnom úvode podujatia v uplynulom roku očakávajú účasť viac ako 100 zástupcov rôznych pacientskych združení.