OZ SLOVENSKÝ PACIENT vyzvalo lídrov pacientov k spoločnej agende

Problémy v našom zdravotníctve, nejasnosť poistného systému a neochota štátu riešiť pochybenia v zdravotnej starostlivosti sa stali témami bratislavského utorkového stretnutia lídrov najvýznamnejších pacientskych organizácií. Na stretnutí, ktoré iniciovalo občianske združenie SLOVENSKÝ PACIENT, sa takmer dvadsiatka predstaviteľov organizovaného pacientskeho života zhodla na viacerých nedostatkoch súčasného zdravotného systému. Tieto sa podľa nich neriešia ani s príchodom novej vlády, a státisícom slovenských pacientov už dávno došla nielen finančná rezerva, ale aj trpezlivosť.

„Ukazuje sa, že by mohlo dôjsť k dohode o spoločnej agende všetkých zúčastnených. Nevyhnutne totiž potrebujeme jednotnú platformu. Sme presvedčení, že táto by nám priniesla zástupcu v Kategorizačnej komisii. Považujeme to za primeranú a oprávnenú požiadavku,“ povedal po stretnutí výkonný riaditeľ OZ SLOVENSKÝ PACIENT Ján Mútala.

Trojhodinové rokovanie sa nieslo v pokojnej atmosfére a naznačilo potenciál pre spoločný postup v jednaniach s Ministerstvom zdravotníctva. Vhodný kandidát by pravdepodobne vzišiel z odbornej verejnosti, no podľa viacerých zúčastnených by to mala byť hlavne osobnosť, ktorá má blízko k pacientom.

„Potrebujeme nástroj, ktorý by nám slúžil na presadzovanie zmien v legislatíve. Bez neho si žiadne zásadné zmeny nevieme predstaviť. Zvlášť v krajine, kde je zdravotné poistenie skôr povinnou daňou, než skutočným poistením zdravotnej starostlivosti,“ povedal J. Mútala.

„Je veľmi potešiteľné, že zástupcovia pacientskych organizácií pochopili, že sú „pasažiermi na jednej lodi“, a nechcú, aby tá loď išla ku dnu. Toto vyjadrenie – možno smelé – vychádza však práve zo spoločného stretnutia, ktoré potvrdilo, že nech už ide o ktorúkoľvek diagnózu, problémy sú u všetkých veľké a takmer identické. Vieme ich pomenovať, identifikovať, a je len na nás, či bude dostatok síl, aby sme hľadali a nachádzali cesty na ich riešenie, lebo záujem tu je,“ uzavrela výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Ing. Eva Kováčová.

Podľa predstaviteľov združenia SLOVENSKÝ PACIENT by mohlo dojsť ku konkrétnym krokom už po 3. celoslovenskej konferencii pacientskych organizácii, ktorá sa uskutoční na jar v Piešťanoch.

Pridaj komentár