Kardioklub Dolný Kubín má 5 rokov

Marcové stretnutie Kardioklubu v Dolnom Kubíne (KKDK) bolo tentokrát trochu slávnostné –  združenie práve oslávilo 5. rokov existencie! Na slávnostné stretnutie prijali pozvanie primátor mesta Dolný Kubín Mgr. Roman Matejov, riaditeľka MsKS v Dolnom Kubíne Mgr. Janka Greššová a MUDr. Peter Šulej, kardiológ v Dolnom Kubíne, odborný poradca KKDK.

Schôdzku otvorila predsedníčka Marta Badáňová (na fotografii) a privítala všetkých prítomných. Úvodné slová patrili primátorovi p. Romanovi Matejovovi, ktorý ocenil prácu KKDK, poprial členom do ďalšej práce hlavne zdravie, a pri príležitosti sviatku MDŽ odovzdal M. Badáňovej kvety. Ku gratulantom sa pridala aj riaditeľka MsKS, Mgr. Janka Greššová, ktorá rovnako ocenila prácu klubu, ale tiež spoluprácu Kardioklubu s MsKS v Dolnom Kubíne. Zástupcovia mesta prišli aj s jednou skvelou správou – oznámili prítomným, že priestory, ktoré už 5 rokov KKDK využíva na stretnutia, im budú k dispozícii aj do budúcna (mesto poskytuje prenájom bezplatne, pozn. red.).

Neskôr sa ujal slova MUDr. Šulej, ktorý prešiel k hlavnej téme marcového stretnutia – k lieku „PRADAXA „.  Tento liek sa používa na zníženie rizika cievnej príhody v mozgu alebo v organizme, keď sa u ľudí s abnormálnym srdcovým rytmom, fibriláciou predsiení a ďalšími rizikovými faktormi vytvára krvná zrazenina. Pacienti, ktorí užívajú lieky na riedenie krvi, musia vedieť, že sú vystavení zvýšenému riziku krvácania v prípade úrazu.

Po prednáške nasledovala diskusia, ktorá bola bohatá na rôzne otázky o ochoreniach srdca. MUDr. Šulej na všetky otázky ochotne odpovedal. Hostia dostali na pamiatku malé darčeky, ako aj veľké poďakovanie za dlhodobú pomoc KKDK.

V nasledujúcom programe Marta Badáňová oboznámila členov Kardioklubu s pozvánkou  na 3. KPO do Piešťan. Navrhnuté a schválené boli dve účastníčky – okrem predsedníčky aj Helena Hrdličková, hospodárka KKDK. Pre prvú to bola druhá účasť na konferencii, pre druhú išlo o premiéru.

Členovia klubu si zároveň pripomenuli marcových oslávencov. Pri príležitosti sviatku MDŽ jeden z členov (p. Németh) predniesol pekný príhovor a predsedníčke M. Badáňovej odovzdal kytičku snežienok. Každá členka klubu však doslala k MDŽ ružu a aj veľkonočný darček. Okrem toho, pri príležitosti 5. výročia, pripravila M. Badáňová pre každého člena súbor fotiek za celé toto obdobie. Všetci obdarovaní si takto môžu pripomínať spoločné pekné chvíle v rôznych situáciách a na rôznych akciách. Záver patril pozvaniu na budúce stretnutie, kedy bude Výročná schôdzu KKDK – Zhromaždenie delegátov klubu.

SLOVENSKÝ PACIENT verí, že kvalitná činnosť tohto oravského klubu bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Tešíme sa na pokračujúcu spoluprácu so schopnými ľuďmi s veľkým srdcom.

Pridaj komentár