Predstavujeme iniciatívu HLAS PACIENTA

Pred treťou celoslovenskou konferenciou pacientskych organizácií, ktorá sa uskutoční v dňoch 22.-23. marca 2013 v Piešťanoch, sme oslovili Radoslava Herdu, autora novej mimovládnej iniciatívy OZ SLOVENSKÝ PACIENT – HLAS PACIENTA.

 

Prečo prichádzate s „HLASOM PACIENTA“?

Vyžaduje si to súčasná situácia. Systém je chorý, a nefunguje. Jediné, čo ho môže sfunkčniť, je, že začne slúžiť tomu, pre koho vznikol – pre pacienta. Pacient nie je odborník, nie je schopný zmeniť systém, a všetci sú v ňom silnejší, ako on sám. Našli sme však spôsob, ako môžeme pacientovi vrátiť jeho silu. Tá tkvie v jeho hlase. Tento hlas je hlasom občana, ktorý je odborník na svoju situáciu, vie ju adekvátne popísať, a teda aj zverejniť. Sila nie je v názore jednotlivého pacienta, ale v spoločne vyjadrenom hlase. Prichádzame aj kvôli zachovaniu charakteru spoločnosti. Ak je dlhodobo zraňovaná jedna jej časť, spoločnosť sa stane necitlivou, a po krátkej dobe sa v nej nebude dať žiť. Pacienti sú vždy tou najzraniteľnejšou skupinou, a okamžite reagujú aj na tie najmenšie zmeny. Preto stojí za nich bojovať.

Čo presne chcete zmeniť?

Chceme vrátiť rešpekt a dôstojnosť tejto skupine ľudí. Hovorí sa o nej, ale sú to len prázdne reči – plné cudzích záujmov. Používajú túto skupinu ako rukojemníka na dosiahnutie svojich úzkych záujmov. Tento stav je neudržateľný. Chceme, aby zmeny v zdravotníctve boli uskutočňované iba v takom rozsahu, aby ich táto skupina vedela zniesť. O Slovensku hovoríme ako o sociálnom štáte. My chceme byť jeho lakmusovým papierikom. Chceme, aby si občania uvedomili, že keď sa starajú o iných pacientov, starajú sa aj o seba.

Ktoré skupiny do projektu zapájate?

Začíname s organizovanými skupinami pacientov. Sú to pacientske organizácie, s ktorými máme vďaka konferenciám a vzdelávaniu nadštandardné vzťahy. Sú v nich zahrnuté všetky chronické ochorenia. To je naša štartovacia parketa. Nechceme však zabudnúť ani na tých, ktorí sú pacientmi len nakrátko – napr. ľudia po úrazoch, ženy s rizikovým tehotenstvom. V princípe sme však pacienti všetci: všetci sme boli zaočkovaní, a každý už zažil chrípku či angínu. Každý hlas je dôležitý. Až keď občan pochopí, že musí zosilniť svoj hlas, začnú sa diať zmeny.

Aký dosah iniciatívy očakávate?

Očakávame, že tento hlas zásadným spôsobom ovplyvní spoločnosť. Sme v kontakte s politikmi, novinármi, profesionálmi z oblasti zdravotníctva, akademickou obcou, aby sme im priniesli dáta, ktoré im doteraz chýbali. Dáta chceme vďaka dobrovoľníkom z tretieho sektora zoskupiť na jedno miesto, a ponúknuť ich v takej forme, aby sa rýchlo a ľahko dali používať. Je to náročný projekt, ale už počas doterajších krokov vidíme jeho naliehavosť a potrebnosť.

Kde bude priestor na to, aby každý mohol pridať svoj hlas?

Bude to na pripravovanej stránke www.hlaspacienta.sk. Na začiatok zverejníme posolstvo a pustíme sa do hľadania širokej podpory. Ak máte chuť pomôcť, pridajte svoj mail alebo facebookový like, a sledujte naše kroky. Váš hlas má už teraz cenu.

Pridaj komentár