Pacientske organizácie spísali na konferencii svoje priority

Piešťany 23. marca (TASR) – Dostatok vzdelaného zdravotníckeho personálu, ktorý má dôveru pacientov, prijatie štandardizovaných diagnostických a liečebných postupov založených na dôkazoch a anonymné dotazníky spokojnosti pri výstupe zo zdravotníckeho zariadenia patria k prioritám združení slovenských pacientov, ktorých zástupcovia rokovali v Piešťanoch na svojej 3. konferencii. Tá sa niesla v duchu aktivizácie pacientskeho hnutia na Slovensku, pričom nosnou myšlienkou bolo vytvorenie jednotnej pacientskej agendy.
Pacientske organizácie vidia naďalej potrebu budovania zdravotníckych zariadení ako bezbariérových pracovísk, zhodli sa tiež na nutnosti mať možnosť vstupu svojich zástupcov v rámci psychickej pomoci a podpory pacientov. Priority vyšli ako výstupy jednotlivých workshopov konferencie, ktoré boli venované témam manažment pacienta, práva pacientov a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti. TASR o tom dnes, v závere dvojdňového podujatia informoval predseda správnej rady organizátora – OZ Slovenský pacient Vladimír Halász. Prednášky prvého dňa konferencie boli v piatok 22. marca zamerané na význam a vplyv európskych pacientskych aktivít v Európskej únii, úlohu pacientskych organizácií v modeli komplexnej starostlivosti o chronicky chorých, dnes sa hovorilo o bezpečnosti pacienta na Slovensku, zdravotnej starostlivosti ako vzťahu lekára a pacienta, spolupráci pacienta pri liečbe a náročnom pacientovi – iniciátorovi zmien v zdravotníctve. Na rokovaní sa zúčastnila aj výkonná riaditeľka Európskeho pacientskeho fóra Nicola Bedlington.
„OZ Slovenský pacient pripraví v nasledujúcich dňoch otvorený list účastníkov konferencie pacientskych organizácií s názvom Spoločný hlas pacientov a adresuje ho Ministerstvu zdravotníctva SR, Výboru NR SR pre zdravotníctvo a predsedovi vlády SR,“ informoval Halász.

Pridaj komentár