„Som za mäkký prístup.“

Prinášame rozhovor s PhDr. Vierou Nogovou, kontaktnou klinickou sociálnou pracovníčkou z Fakultnej nemocnice Bratislava-Ružinov, ktorá je zakladateľkou neziskovej organizácie VIERA reštart a čestnou členkou

V Sofii zažijú dnes Grundtvig Cup 2012

Členovia svojpomocnej skupiny Sofia Bratislava sa 24. apríla 2012 zúčastnia na európskom športovom turnaji ľudí so skúsenosťou duševného ochorenia, ktorý sa uskutoční v areáli Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave o 14.30. Rozhovor

Keď stoja na okraji brala

Priateľka sa na mňa obrátila so zaujímavým problémom – všimla si, že jej známy, tiež pacient s dlhodobým ochorením, je už dlhší čas posmutnelý, bez chuti žiť. Niektoré jeho slová naznačujú, že by sa dokonca mohol pokúsiť svoj život ukončiť. Ako pomôcť? Kedy požiadať o pomoc odborníka? Obrátila som sa na psychiatra doc. MUDr. Jána Pečeňáka, PhD., zo Psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

V zime straší depresia častejšie

S kratšími dňami sa zmenšuje množstvo slnečného svitu a čas pobytu na svetle. Intenzita, kvalita a množstvo svetla môžu priamo ovplyvňovať tvorbu biochemických látok, o ktorých sa predpokladá, že ovplyvňujú náladu (melatonín, sérotonín).