Martinus podporí bratislavskú Sofiu knihami

Knižný grant z internetového kníhkupectva martinus.sk v priebehu nasledujúcich dní umožní pacientom zo Združenia Sofia Bratislava prejsť si vybranými titulmi pôvodnej literatúry formou biblioterapie. K predloženiu projektu biblioterapie inšpirovala projektovú manažérku združenia Tatianu Juríkovú možnosť skvalitniť život zdravotne a sociálne znevýhodneným ľuďom so skúsenosťou s duševným ochorením.

„Naši členovia hľadajú svoje miesto v krajine a komunite. Žijú prevažne sami, v neúplných rodinách z invalidných dôchodkov a s ochorením, ktoré je zložité. Spoločnosť Martinus.sk som oslovila ako ocenenú firmu v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania. Medzi celkovo 18 zaslanými knihami kraľuje Jánošík, no isto osloví aj Ladislav Chudík, Mexická vlna, Sára, Collegium musicum či Umenie a architektúra na Slovensku,“ povedala Tatiana Juríková.

Biblioterapia je metóda psychoterapie, v ktorej ide o čítanie napísaného a vzájomné zdieľanie pacientov v skupine. Ako liečebná metóda sa začala používať už v starovekom Grécku. Od 20. storočia sa biblioterapia považuje za vednú disciplínu. Vychádza zo psychiatrie a z cieľov knihovníctva v tom období (budovanie knižníc v nemocniciach a centrách). Pritom pracuje s racionálnym i pocitovým vnímaním písaného diela. Čítaním kníh dochádza u ľudí k uvoľneniu napätia. Kniha pôsobí na psychiku človeka, sám si  uvedomí prežívanú záťažovú situáciu a vyrovná sa s ňou prostredníctvom prečítaného.

Združenie Sofia Bratislava sa zameriava na všestrannú pomoc ľuďom so skúsenosťou duševného ochorenia, najmä vytváraním podporných svojpomocných skupín. Duševné poruchy sú dlhodobo spojené s obmedzeným prístupom nielen na trh práce, ale aj k literatúre.. „Ľudia v našom združení sú v liečbe rovnocennými partnermi. Svojim aktívnym prístupom sa významne podieľajú na diagnostickom a terapeutickom procese. Cítia potrebu pravidelného získavania informácií a spolu s odborníkmi hľadajú cesty, ako primerane zvládať ochorenie a posilňovať svoje sociálne kompetencie,“ uzavrela T. Juríková.

Pridaj komentár