E. A. S. I. Cup 2011 aj so slovenskou účasťou

Členovia svojpomocnej skupiny Sofia Bratislava sa 25.-29. júla 2011 zúčastnili na prestížnom športovom turnaji ľudí so skúsenosťou duševného ochorenia z celej Európy. Podrobnosti o tejto akcii nám poskytol Ľubomír Cerina, ktorý na ňom účinkoval ako koordinátor.

Pán Cerina, približte nám, prosím, o aké podujatie išlo?

„E.A.S.I. Cup je najväčšie európske športovo-spoločenské podujatie pre ľudí so skúsenosťou duševného ochorenia, s počtom 250 – 300 účastníkov. Uskutočňuje sa jedenkrát v roku, v letných mesiacoch, v niektorej z členských krajín a organizácií Európskej asociácie pre šport a sociálnu integráciu (E. A. S. I. ). Konkrétna členská organizácia E. A. S. I., o ktorej sa rozhodne v dostatočnom časovom predstihu, dostáva možnosť túto akciu zorganizovať vo svojej krajine. V roku 2011 túto možnosť dostala nemecká organizácia COME TOGETHER g. e. V. z univerzitného mesta Göttingen. Cieľom podujatia E. A. S. I. Cup je umožniť individuálnym členom organizácií E. A. S. I. účasť na 5-dňovej športovo-spoločenskej akcie, kde si ľudia s podobnými, alebo identickými zdravotnými ťažkosťami z Európy, majú možnosť zmerať sily v rozličných športových kategóriách, a čo je najdôležitejšie – stráviť spolu príjemný čas a zažiť aj kúsok zábavy. Pre zúčastnené osoby sú športové výkony skôr motiváciou a povzbudením pre príjemné sociálne spolužitie, a aspoň minimálny fyzický výkon, než skutočným bojom o víťazstvo.“

Koľko krajín sa na tomto podujatí zúčastnilo?

„V tomto roku sa na podujatí v Göttingene zúčastnilo približne 20 tímov zo 6 európskych krajín.“

V akých športových disciplínach sa súťažilo?

„Ako počas všetkých ročníkov E. A. S. I. Cup-u, aj v tohtoročnom, mal prioritu futbalový turnaj, ktorý prebiehal na troch mini-futbalových ihriskách (v druhý a štvrtý deň). Nakoľko organizácia COME TOGETHER g. e. V. je volejbalovou veľmocou, v tomto ročníku sa volejbalový turnaj dostal na rovnakú úroveň s futbalom (zápasy prebiehali v tretí deň podujatia). Veľmi veľký záujem a plná obsadenosť bola v stolnom tenise. Z ďalších športov, v ktorých sa v čase našich účastí na podujatí E. A. S. I. Cup nesúťažilo, no v Göttingene už áno, to boli: beh na 5 km, plávanie, kolky, chôdza na 5 km a minigolf (všetky tieto sa uskutočnili v štvrtý deň podujatia).“

Koľko času a kde konkrétne ste sa pripravovali s pacientmi?

„Na začiatku sme počítali s tým, že by sme do Göttingenu vycestovali ako kompletný bratislavský tím (7 aktívnych športovcov + 1 osoba zdravotný dohľad), keďže sme vopred nevedeli, ako nám projekt E. A. S. I. Cup 2011 bude u potenciálnych podporovateľov prechádzať. U žiadneho z oslovených podporovateľov sme s projektom neuspeli, a s prípravou sme mohli začať až na jar na verejných futbalových ihriskách. Stretávali sme sa jedenkrát v týždni, v sobotu alebo nedeľu. Miesta stretnutí sme si vždy vopred dohodli. Osvedčeným optimálnym miestom sa pre nás stala Petržalka.“

Naše farby reprezentovali traja súťažiaci. Keďže ste pre nízky počet nedokázali zostaviť vlastný tím, ako hodnotíte umiestnenie našich účastníkov v tímoch, ktoré ich „prichýlili“?

!Ako po iné roky, aj teraz sme sa stali súčasťou medzinárodného tímu E. A. S. I. Cup Allstars, kde sme bez dostatočnej prípravy a vzájomnej súhry podávali najlepšie možné výkony. Bolo tu viac faktorov, ktoré spôsobili, že tím E. A. S. I. Cup Allstars viac stretnutí prehral než vyhral. Naše záverečné umiestnenie bolo teda slabšie, no nie úplne najhoršie. Okrem tohto tímu, jeden náš člen hral aj za anglický tím Oxford Coasters, ktorý nemal dostatočný počet hráčov v poli, a ktorý nás o výpomoc požiadal. Keďže oxfordčania boli jedni z našich podporovateľov pri našej ceste na podujatie, bolo by nevhodné ich žiadosť odmietnuť. S výkonom nášho člena boli oxfordčania určite spokojní. Asi v dvoch zápasoch bol jediným hráčom, ktorý za ich tím skóroval, resp. skóroval ako prvý.“

Na E.A.S.I. Cupe ste sa zúčastnili ako koordinátor už po tretíkrát. Čo nové, inšpirujúce ste zaznamenali u usporiadateľov turnaja v Nemecku, napr. v porovnaní s minuločnými usporiadateľmi z Holandska?

„Vedúci usporiadateľského tímu E. A. S. I. Cup 2011 sa mi v lete roku 2010 sťažoval, že i oni majú starosti so získavaním finančných zdrojov pre existenciu a chod ich organizácie v malom nemeckom meste. Účastníci z veľkých nemeckých miest toto potvrdzujú. Napriek tomu by som pri porovnávaní s predošlým ročníkom E. A. S. I. Cup-u chcel vyzdvihnúť nepatrne lepšiu pripravenosť a organizáciu podujatia. Zrejme to súvisí aj s lepším finančným zabezpečením E. A. S. I. Cup-u 2011. Zdalo sa mi, že tu pracovalo viac brigádnikov než v Amersfoorte pred rokom. Prostredie, v ktorom podujatie v Göttingene prebiehalo, bolo príjemnejšie, celkovo manažment a koordinácia podujatia bola lepšia. Úlohu tu, samozrejme, môže hrať aj odlišnosť mentality Nemcov a Holanďanov. Vlaňajšia ponosa lídra organizačného tímu E. A. S. I. Cup 2011 na nedostatok zdrojov sa mi teda v realite nepotvrdila. Je jasné, že ak by sme akciu plánovali u nás v Bratislave, alebo bratislavskom regióne (čo sa, dúfam, raz stane skutočnosťou), museli by za organizáciou podujatia stáť také silné inštitúcie, ako tomu bolo v Amersfoorte v r. 2010, alebo v Göttingene v r. 2011.“

Pomohol vám niekto s hradením nákladov? Akých sponzorov sa vám podarilo získať?

„Ako som už spomenul, naši potenciálni podporovatelia nás na základe podaného projektu nepodporili. Je veľmi smutné, že sme nedostali pozitívnu odpoveď ani od jediného z nich. Medzi oslovenými boli prevažne verejné inštitúcie zaväzujúce sa rozvíjať a podporovať voľnočasové a športové aktivity pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov Bratislavy, jej mestských častí, regiónu. Asi 6 týždňov pred podujatím, kedy nám usporiadateľ dal záväzné ultimátum, či na podujatie pricestujeme, alebo nie, sme sa dozvedeli, že ani náš stály sponzor nás z dôvodov finančných ťažkostí v tomto roku nepodporí. Z vlastných zdrojov sme si takúto cestu nevedeli ani predstaviť, a preto sme všetkým známym členom asociácie E. A. S. I. oznámili zrušenie našej účasti na E. A. S. I. Cup-e 2011. Ako prví na túto správu zareagovali oxfordčania (Oxford Coasters), ktorí nám ponúkli úhradu účastníckeho poplatku za 2 osoby. Po intervencii vedúceho oxfordského tímu u domáceho göttingenského lídra (COME TOGETHER g. e. V.) nám títo ponúkli úhradu cestovného tiež pre dve osoby. Keď sme už boli pripravení, že na E. A. S. I. Cup 2011 pocestujeme dvaja, z úradu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) nám oznámili, že by nám vedeli prispieť sumou, postačujúcou uhradiť náklady na cestu pre ďalšieho člena združenia. BSK sa takto zaradil do zoznamu tých, ktorí nás v existencii združenia finančne podporili po prvýkrát.“

Podelíte sa s nami o najsilnejší zážitok?

„O zážitkoch z E. A. S. I. Cup-u 2011 by som skôr nechal rozprávať našich členov – účastníkov podujatia. Určite nie všetko bolo ideálne, a mali sme na našej ceste aj negatívne zážitky, no viac bolo toho pozitívneho. Z pozície koordinátora by som sa vrátil k príjemnému pocitu, keď som zúfalý a v beznádeji rušil naše prípravné stretnutia približne mesiac pred začiatkom konania E. A. S. I. Cup-u 2011, ale nakoniec všetko dobre dopadlo. Veľmi milo ma prekvapila ponuka vedúceho tímu Oxford Coasters na úhradu účastníckeho poplatku pre dvoch našich členov, a aj jeho aktivita ovplyvniť usporiadateľa v Göttingene (COME TOGETHER g. e. V.), aby nám pomohol s cestou na podujatie. Ten reagoval rovnako ústretovo – na naše cestovné sa vyzbierali v ich domácom združení. Nemenej pozitívne ma však prekvapila aj ponuka z úradu Bratislavského samosprávneho kraja, ktorí nám prispel na úhradu zvyšných položiek pre nás všetkých, a uhradil cestovné i účastnícky poplatok pre tretieho v našom slovenskom tíme. Aj touto cestou sa chceme všetkým trom našim podporovateľom úprimne poďakovať, osobitne úradu Bratislavského samosprávneho kraja.“

Ďakujeme za rozhovor.

Pridaj komentár