10. október je Svetový deň duševného zdravia

Liga za duševné zdravie sa už dvanásť rokov snaží o šírenie korektných informácií o duševnom zdraví. Téma duševných porúch je tabuizovaná, verejnosť má skreslené názory na psychické ochorenia. Podľa štatistiky z Národného centra zdravotníckych informácií výskyt nových duševných porúch vzrastá ročne približne o 23 %. Aj preto LDZ organizuje informačnú kampaň a celoslovenskú zbierku pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý pripadá na 10. október.

Téma kampane je „Nezabudnite na svoje duševné zdravie“, pretože odborníci vedia, že telesné a duševné zdravie sú dve strany jednej mince, jedno bez druhého neexistuje. Liga za duševné zdravie (LDZ) sa snaží, aby sa človek dostal včas k odborníkovi a k správnej liečbe. K tomu treba nielen informovaného pacienta, ale aj postupné dobudovanie komplexnej siete služieb. Komplexná sieť služieb pre ľudí s duševnou poruchou je dôležitým predpokladom sociálneho začlenenia. Je to široký súbor služieb a zariadení, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnou poruchou, aby boli uspokojené nielen ich zdravotné, ale aj psychologické a sociálne potreby. Podľa vzorov z vyspelejších krajín by mali byť súčasťou komplexnej siete okrem modernej nemocničnej starostlivosti aj krízové centrá, denné stacionáre, rôzne formy rezidenčných služieb, napr. chránené bývanie a služby pracovnej či sociálnej rehabilitácie. Niektoré takéto služby vznikajú „zdola“ cez naše organizácie, ktoré vytvárajú centrá sociálnej rehabilitácie a Liga ich každoročne podporuje z výnosu Zbierky DNI NEZÁBUDIEK.

Celoslovenská Zbierka DNI NEZÁBUDIEK: 8. až 12. október v uliciach

Okrem informovania verejnosti o potrebe rozvíjania tejto siete, je zámerom Ligy podporovať konkrétne iniciatívy na jej dopĺňanie na celom Slovensku. Preto je súčasťou kampane aj celonárodná Zbierka DNI NEZÁBUDIEK, aby sa vyzbierané peniaze mohli rozdeliť do slovenských regiónov na projekty, ktoré ju pomáhajú budovať.

V dňoch 8. až 12. októbra si môžu ľudia na celom Slovensku zakúpiť za dobrovoľný príspevok malú modrú nezábudku, ktorá je symbolom duševného zdravia. Nezábudky budú rozdávať dobrovoľníci, členovia združení alebo študenti stredných škôl v mnohých mestách na Slovensku.

Zbierku je možné podporiť aj zaslaním SMS na krátke číslo 833 v sieti všetkých operátorov v hodnote 1,- € alebo finančným príspevkom zaslaným na účet LDZ SR.

Prof. Anton Heretik, Odborná rada LDZ SR:

„Prečo sa starať o svoje duševné zdravie? Platí nielen, že v zdravom tele zdravý duch, ale aj naopak – so zdravým duchom máme zdravšie telo. Prakticky každá duševná porucha má aj celý rad telesných príznakov. Aj pri vzniku telesných porúch, najmä pri psychosomatických ochoreniach (infarkt, žalúdočné vredy, astma a iné) hrajú dôležitú rolu aj psychologické faktory. Starať sa o duševné zdravie je aj veľmi ekonomické. Pre nás všetkých je výhodnejšia prevencia a včasná liečba psychických porúch ako straty spôsobené dlhodobou práceneschopnosťou prípadne invaliditou postihnutých. Starať sa o vlastné duševné zdravie znamená napomáhať pohode blízkych ľudí. Každá štvrtá rodina je postihnutá duševným ochorením niekoho blízkeho. Rodiny závislých od alkoholu už vedia o čom je reč…

Kancelária WHO na Slovensku, MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka :

„Ľudia s duševnými chorobami a psychosociálnymi poruchami stále patria k marginalizovaným a najviac zraniteľným skupinám obyvateľstva. To je hlavné posolstvo  najnovšej správy WHO o duševnom zdraví a rozvoji z minulého roku. Aj keď správa konštatuje, že možnosti diagnostiky a dostupnosť liečby sa v mnohých štátoch výrazne polepšili, málo úspešné je lámanie predsudkov a bariér, ktoré bránia vstupu ľudí s duševnými chorobami do ekonomického a spoločenského života. Nedostatočná pozornosť sa venuje dlhodobej starostlivosti o nich v prípade, že sú odkázaní na poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb. Deklarácie o sociálnej inklúzii nestačia. Za štát a zodpovedné orgány v ňom musia hovoriť konkrétne činy s konkrétnymi výsledkami. A tými sú spokojní občania vrátane tých s duševnými chorobami.“

Foto: Peter Chvostek

Pridaj komentár