Dobrovoľníctvo spája

Posledný septembrový víkend sa na Slovensku konali Dni dobrovoľníctva, do ktorých sa zapojilo 156 organizácií v 65 mestách a obciach. Patrila k nim aj svojpomocná skupina psychiatrických pacientov Sofia.

„Oslovili nás cielene v predstihu online ľudia zo združenia C.A.R.D.O., kde sme registrovaní ako organizácia prijímajúca dobrovoľníkov. Bola to šanca prezentovať našu činnosť a umožniť ľuďom z verejnosti náhľad do fungovania takejto svojpomocnej skupiny,“ povedala projektová manažérka Sofie Tatiana Juríková. V tanečnom štúdiu Cultus Trávniky v Bratislave teda usporiadali ergoterapeutickú dielničku. Dobrovoľníci, ktorí mali chuť pridať ruku k dielu, ale tiež zažiť, ako funguje svojpomocná skupina v združení Sofia, sa mohli pripojiť do pracovnej terapie s ľuďmi so skúsenosťou s duševným ochorením. Dva dni s nimi dotvárali prívesky, magnetky, maľovali na svietniky, vázy, zdobili hrnčeky, rámiky, vyrábali drôtené dekorácie, náhrdelníky a iné dielka.

„Vznikli sme v roku 1997 pri dennom psychiatrickom stacionári v Bratislave-Podunajských Biskupiciach ako prvé pacientske združenie tohto zamerania na Slovensku. V tom období sa sformovalo aj združenie pre príbuzných, rovnako združenie pre odborníkov, my sme však špecifickí v tom, že združujeme priamo ľudí s duševným ochorením,“ priblížila činnosť združenia Juríková. Príbuzní, odborníci a dobrovoľníci sa môžu do činnosti skupiny zapájať, jej hlavným poslaním je však vytvárať priestor pre svojpomocné stretnutia ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením.

„Posledné roky máme v znamení inovatívnych projektov a akcií. Napríklad Dni dobrovoľníctva 2011 sú pre združenie pilotné. „Ako na nás ľudia reagovali? Stretli sme sa s pozitívnou, spontánnou odozvou. Niektorí dobrovoľníci sa napríklad nevedeli zorientovať kto je kto… Pre mňa bolo kľúčové poznanie v tom, že to riešili. Akosi stále nie sme v našich zemepisných šírkach nastavení prijímať iných, aj keď takmer každý z nás je v karte v ambulancii praktického lekára vlastne viacnásobným pacientom. Na druhej strane im rozumiem, na tvári ani na tele nemali vpísané postihnutie, a strach z neznáma je silný. Istili to manuály k pracovnej terapii a info letáčiky o združení. Teším sa, že atmosféra bola napriek istým manažérskym zaváhaniam z našej strany zdieľajúca. No a prirodzene, ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili,“ povedala projektová manažérka Sofie.

Osobitne uvítala pomoc pozitívne naladeného, veľmi kreatívneho a flexibilného tímu z farmaceutickej spoločnosti GlaxoSmithKline. Ako by sa mohli potenciálni dobrovoľníci zapojiť do činnosti združenia Sofia aj počas roka? „Dobrovoľníkom sa môže stať v podstate ktokoľvek, kto je nám naklonený, a pripravený pomáhať. Skupinu vedú lídri združenia (zmluvní dobrovoľníci) na striedačku, ale vieme si predstaviť pár aktívnych ľudí v zbierke, pri terénkach a k PR. Kurz manažmentu dobrovoľníkov máme v združení absolvovaný, s prihlásenými dobrovoľníkmi robíme motivačný rozhovor. Nájdete nás na webovej stránke www.zdruzeniesofia.xf.cz a „vieme o sebe“ v otvorenej skupine. Zdieľajme so Sofiou na sociálnej sieti Facebook,“ uzavrela Tatiana Juríková.

Pridaj komentár