LIEKY: Ministerstvo plánuje limitovať výdavky na lieky k pomeru zdrojov v sektore

Bratislava 3. septembra (TASR) – V rámci dlhodobej udržateľnosti systému verejného zdravotného poistenia na Slovensku by chcelo ministerstvo zdravotníctva prostredníctvom viacerých opatrení limitovať rast celkových nákladov na lieky v pomere k rastu celkových zdrojov v zdravotníctve. Priemer OECD je 17 až 18 percent, pričom na Slovensku je to v súčasnosti okolo 30 percent. Ministerstvo preto postupne aj prostredníctvom reformy liekovej politiky realizuje systémové kroky na spomalenie rastu nákladov na lieky.
Medzi tie patrí napríklad revízna činnosť zdravotných poisťovní, tá sa má využívať na vymožiteľnosť platných preskripčných a indikačných obmedzení alebo na odhalenie nadmernej či duplicitnej preskripcie liekov. „Zdravotné poisťovne musia venovať zvýšenú pozornosť dodržiavaniu platných obmedzení, auditom preskripcie, vypracovaniu metodík pre jej duplicitu a neúčelnosť,“ uviedla pre TASR šéfka sekcie liekovej politiky ministerstva zdravotníctva Michaela Gajdošová.
Zároveň sa má zvýšiť aj zodpovednosť zdravotných poisťovní za plnenie cieľov liekovej politiky. Tie by už po novom nemali byť len pasívnym vykonávateľom platnej kategorizácie liekov, ale majú sa napríklad aktívne zúčastňovať na predkladaní odôvodnených žiadostí na zmenu kategorizácie. „Ak poisťovňa v rámci revíznej činnosti zistí napríklad neúčelné predpisovanie určitého lieku, má mať možnosť podať návrh na úpravu pravidiel kategorizácie tak, aby sa v budúcnosti nehospodárnemu zaobchádzaniu zamedzilo,“ doplnila Gajdošová.
V rámci regulovania výdavkov na lieky ministerstvo siahlo aj po farmakoekonomickom hodnotení liekov, teda nielen zohľadňovaní efektívnosti liečby, ale aj terapeutickej účinnosti liekov. „Farmakoekonomika hodnotí účelnosť liečby s prihliadnutím na to, či terapeutický benefit liečby je primeraný nákladom, ktoré sa na liečbu vynakladajú,“ vysvetlila Gajdošová. Farmakoekonomické posudzovanie liekov sa dnes povinne uplatňuje pri rozhodovaní o vstupe inovatívnych liečiv a liekov do systému úhrad. Po novom sa má napríklad využívať aj pri rozhodovaní o zvýšení úhrady alebo o rozšírení indikačného obmedzenia.
Novinkou, ktorú má priniesť reforma liekovej politiky, je aj sprísnenie určovania cien liekov. Tie by nemali presiahnuť úroveň druhej najnižšej ceny v rámci EÚ. V rámci regulácie výdavkov na lieky sa tiež okrem toho má umožniť aj rýchlejší vstup generických liekov na trh či ich lepšia dostupnosť. „Včasný vstup generických liekov do systému úhrad je prínosný, keďže so sebou obvykle prináša aj možnosť zníženia úhrad zdravotných poisťovní bez toho, aby poistencom hrozilo obmedzenie dostupnosti liekov v dôsledku nárastu spoluúčasti. Prax ukazuje, že vstupom generických liekov na trh možno dosiahnuť aj výrazne vyšší pokles ceny liekov ako o 30 percent z pôvodnej ceny originálneho lieku,“ uzavrela.

Pridaj komentár