Psychopat: Kedy je toto označenie správne? Čo je to psychopatia?

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Výraz „psychopat“ sa zvyčajne používa na označenie bezcitnej, morálne skazenej osoby. Často nesprávne a zámerne sarkasticky – napríklad keď poukazujeme na to, že nesúhlasíme s názormi iného človeka. I keď termín psychopat nie je oficiálnou diagnózou duševného zdravia, používa sa v lekárskej a v právnej rétorike. Čo je teda psychopatia v realite?

Aké sú najčastejšie psychopatické črty?
Kto je naozaj psychopat?
Existuje test na psychopatiu?
Prečo sa niekto stane psychopatom?
Dá sa psychopatia liečiť?

Aj keď psychopatia nie je diagnózou sama osebe, mnohé z jej čŕt sa prekrývajú s príznakmi antisociálnej poruchy osobnosti. Je to stav, pri ktorom opakovane porušujete pravidlá, bez toho, aby ste cítili výčitky. Avšak len malý počet osôb s antisociálnou poruchou osobnosti samých seba považuje za psychopatov.

Črty psychopatického správania sa

Psychopatické správanie sa má rôzne podoby, závisí aj od osobnostných vlastností a od prostredia, v akom vyrastáte. Odborníci upozorňujú na to, že je dôležité rozlišovať medzi psychopatmi a ľuďmi s psychopatickými črtami. To znamená, že hoci máte niektoré z týchto čŕt, nemusíte byť hneď psychopat.

Za psychopatov považujeme len osoby s psychopatickými črtami, ktoré sa zároveň správajú antisociálne.

Medzi hlavné psychopatické črty patria:

  • antisociálne správanie,
  • narcizmus,
  • klamlivý šarm,
  • impulzívnosť,
  • bezcitnosť, žiadne emócie,
  • žiaden alebo len slabý pocit viny, ak je naň dôvod,
  • nedostatok empatie.

Jedna štúdia ukázala, že približne 29 % bežnej populácie má jednu alebo viac psychopatických čŕt. Avšak len 0,6 % populácie zodpovedá definícii psychopata (vyhľadávané ako „psychopat definicia“).

Existuje test na psychopatiu?

Hoci na internete nájdete množstvo bezplatných „psychopatických testov“ (nesprávne vyhľadávané ako „psychopat test“), za hodnoverné sa považujú dva testy: PCL-R a PPL.

Prvý z nich obsahuje 20 položiek slúžiacich na posúdenie, či máte vlastnosti a správanie, ktoré naznačuje psychopatiu. Diagnostika pokračuje rozhovorom s odborníkom a preskúmaním dostupných záznamov, ako sú policajné správy a lekárske informácie. PPL je alternatívny test, zavedený v roku 1996.

Kedy už ide naozaj o psychopatiu?

Psychopatické črty sa zvyčajne objavujú už v detstve a časom sa zhoršujú.

Najbežnejšie príznaky psychopatie:

Klamlivý šarm – Psychopati sú často navonok sympatickí. Zvyčajne vedia dobre komunikovať, rozprávajú príbehy, vďaka ktorým vyzerajú v lepšom svetle. Dokonca mnohí sú aj vtipní a charizmatickí. Za touto škrupinou sa však skrýva čosi iné.

Potreba vzrušenia a rozruchu – Psychopat miluje vzrušenie, v jeho živote sa stále musí niečo diať. Avšak táto potreba stimulácie často zahŕňa porušovanie pravidiel. Môže si napríklad užívať adrenalín z toho, že riskuje nielen vlastné zdravie, ale aj zásah polície. Jednoducho, rutina je nuda. Psychopat sa neustále pokúša porušovať hranice.

Patologické klamstvo – Psychopat vám bude klamať, aby vyzeral vo vašich očiach dobre a dostal sa z možných problémov. Veľmi často hádže vinu na inú osobu. Klame tiež preto, aby zakryl svoje predchádzajúce lži. Veľmi ľahko sa zapletie – má problém udržať svoje príbehy priamočiare, pretože zabudne, čo povedal. Čo urobí, ak ho niekto obviní z toho, že nehovorí pravdu a fakty nesedia? Jednoducho znova zmení svoj príbeh alebo prepracuje fakty tak, aby zodpovedali situácii.

Dôležitosť a nedotknuteľnosť – Ďalším príznakom psychopatie je priveľké sebavedomie a narcizmus. On môže všetko a žiadne zákony sa ho netýkajú.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Manipulatívnosť – Psychopati sú naozaj dobrí v tom, aby prinútili iných ľudí robiť to, čo chcú oni. Vyvolajú vo vás pocit viny a budú klamať len preto, aby vás prinútili urobiť za nich napríklad pracovnú úlohu alebo získať financie.

Nedostatok ľútosti – Psychopatickej osobe je jedno, ako jeho správanie ovplyvňuje iných ľudí. Je mu jedno, že niekoho zraní a psychicky mu ublíži. Nepociťuje žiadnu vinu za to, že spôsobuje bolesť. V skutočnosti často racionalizuje svoje správanie a obviňuje iných ľudí.

Bez emócií – Na jednej strane môže prejavovať emócie, ale čoskoro zistíte, že sú len hrané a umelé. Psychopatické osoby väčšinu času pôsobia chladne a bez emócií. Avšak keď uznajú za vhodné a potrebné, dokážu zahrať dramatický prejav plný citov – hodný Oscara.

Nedostatok empatie – Psychopati sú úplne ľahostajní voči okoliu a k ľuďom, ktorí trpia – aj keď ide o ich blízkeho priateľa alebo člena rodiny.

Parazitický životný štýl – Mnohé psychopatické osoby dokážu nemožné. Povedia vám uplakané príbehy o tom, prečo nemôžu zarábať peniaze, alebo o tom, že sú obeťami iných. Potom zneužijú vašu láskavosť aj z finančného hľadiska. Ak im naletíte, budú vás finančne „vyciciavať“.

Slabá kontrola správania – Psychopat nemá problém porušiť žiadne pravidlá, zákony a zásady. Predsa, napriek ich porušovaniu, on nikdy nie je na vine.

Promiskuitné sexuálne správanie – Nevera? Prečo nie, veď to nejako obalia, aj keby sa na to prišlo. Sex tiež používajú ako spôsob na získanie toho, čo chcú. Nejde o žiaden emocionálny alebo láskyplný akt.

Problémy so správaním už v detstve – Väčšina psychopatov má problémy so správaním sa už v ranom veku. Podvádzajú, vynechávajú školu, ničia majetok, pijú alkohol, fetujú, sú násilní. Ich zlé správanie sa časom ešte zhoršuje a je vážnejšie ako bežné nevhodné správanie rovesníkov.

Nedostatok realistických, dlhodobých cieľov – Cieľom psychopata neraz býva bohatstvo a sláva. Ale zvyčajne nemá predstavu, ako to dosiahnuť. Rieši to inak: nájde spôsob, ako dostane to, čo chce, bez úsilia. I keď tým poruší zákony.

Impulzívnosť – Psychopati reagujú podľa toho, ako sa aktuálne cítia. Nepremýšľajú o možných rizikách a výhodách rozhodnutí. Chcú okamžité uspokojenie. Takže kedykoľvek môžu dať výpoveď, ukončiť vzťah, presťahovať sa do nového mesta alebo si len tak z rozmaru kúpiť nové auto.

Nezodpovednosť – Sľuby pre psychopatov nič neznamenajú. Či už sľúbia, že splatia pôžičku, alebo podpíšu zmluvu, nie sú dôveryhodní. Často ignorujú platby výživného na deti, hlboko sa zadlžia alebo „len“ zabúdajú na záväzky. Neprijímajú zodpovednosť za žiadne problémy a stavy. Naopak, ich problémy vždy vznikli vinou niekoho iného. Často hrajú rolu obete a radi vymýšľajú príbehy o tom, ako ich ostatní využili.

Kriminálne správanie – Psychopat považuje pravidlá a zákony za obmedzenia, ktoré ho brzdia. Kriminálne správanie týchto osôb môže byť veľmi rôznorodé: priestupky pri riadení vozidla, finančné priestupky, násilné činy. Samozrejme, nie všetci sa dostanú do väzenia. Väčšina tiež nedodržiava pravidlá podmienečného prepustenia. Neustále hľadajú spôsoby, ako ospravedlniť svoje správanie, a obviňujú druhých.

Príčiny psychopatie: Prečo vlastne psychopatia vzniká?

Psychopatické črty a psychopatia vyplývajú z niekoľkých faktorov: genetika, neurologické zmeny, nepriaznivé rodičovstvo a prenatálne riziká, napríklad vystavenie toxínom v maternici.

Výskum psychopatie naznačil, že táto porucha často pramení zo vzťahov medzi rodičmi a deťmi v ranom detstve. Predpokladom na to, že z dieťaťa vyrastie psychopat, je emocionálna deprivácia, teda nedostatok náklonnosti a odmietanie zo strany rodičov.

Štúdie tiež poukazujú na súvislosť psychopatie so zlým zaobchádzaním, zneužívaním, neistými vzťahmi a častým odlúčením od rodičov či opatrovateľov.

Dá sa psychopatia liečiť?

To, či sa psychopati dajú liečiť, je široko diskutovanou otázkou. Niektorí vedci uvádzajú, že liečba nepomáha. Iní tvrdia, že špecifická liečba môže napraviť určité správanie, ako je násilie.

Skutočnosť je však taká, že psychopat nikdy nevyhľadá liečbu, pretože nevidí žiadnu potrebu. Žije v presvedčení, že sa mýlia všetci ostatní, nie oni. A nedá si ani dohovoriť.

Zdroje:

https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037/a0036711

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9657-antisocial-personality-disorder https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-7610.2010.02323.x 
https://www.healthline.com/health/psychopath    

Pridaj komentár