Trauma: Až polovica ľudí zažije v živote traumatizujúci zážitok

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Dopravné havárie, prírodné katastrofy, zločiny, zneužívanie, úmrtie milovanej osoby, ale aj traumatický pôrod. Každý druhý z nás zažije počas života určitý druh traumy. Niekto sa so situáciou skôr či neskôr vyrovná, inému spôsobí dlhodobý problém – bez odborníkov ťažko zvládnuteľný posttraumatický syndróm. Čo znamená mať traumatizujúci zážitok pre našu psychiku? Ako si pomôcť?

Čo je to trauma?
Čo sa deje v tele, keď zažijete traumatizujúcu udalosť?
Čo je to posttraumatický syndróm?
Ako sa môžete chrániť pred traumou?
Ako posilniť psychiku, aby zvládla náročné situácie?
Ako sa liečiť z takýchto zážitkov?

Traumatická udalosť je udalosť, ktorá spôsobuje fyzickú, emocionálnu i duševnú (psychickú) ujmu. Ak zažívate stresujúcu udalosť, cítite sa fyzicky ohrození alebo extrémne vystrašení. Niekedy nemusíte vedieť, ako reagovať, alebo môžete popierať vplyv, ktorý takáto udalosť na vás má. Bez ohľadu na to, akí si myslíme, že sme silní, každý po traumatizujúcej udalosti potrebuje čas a podporu, aby sa zotavil a znovu získal emocionálnu a duševnú stabilitu.

Najčastejšie traumatické udalosti:

 • fyzická bolesť alebo zranenie (napríklad ťažká dopravná nehoda),
 • vážna choroba,
 • vojna,
 • prírodné katastrofy,
 • terorizmus,
 • byť svedkom umierania inej osoby,
 • znásilnenie,
 • domáce násilie,
 • väzba.

Často sa stretávame s komplikovaným smútkom v dôsledku úmrtia blízkej osoby alebo ťažkého rozvodu. Životné zmeny, ako sú presťahovanie sa na nové miesto, opustenie rodičov alebo rodinné konflikty, môžu vyvolať poruchu prispôsobenia sa (adaptačná porucha) a pôsobiť stresujúco, traumatizujúco. Tvárou v tvár týmto druhom udalostí môžu niektorí ľudia zažiť šok, ktorý je rovnocenný s traumatickými udalosťami, ktoré sme uviedli vyššie.

Reakcie na traumatický zážitok

Každý z nás reaguje na traumatické udalosti rôznymi spôsobmi. Často si okolie na danej osobe nevšimne žiadne príznaky traumy, i keď vo vlastnom vnútri bojuje s vážnymi emocionálnymi stavmi. Šok a odmietanie skutočnosti sú krátko po udalosti normálnou reakciou. Používate ich nevedomky ako ochranu pred emocionálnym dopadom zážitku. Môžete sa cítiť bezcitne až oddelene – akoby sa vás situácia vôbec netýkala. Väčšina ľudí necíti plnú intenzitu udalosti hneď, tá príde neskôr s postupným uvedomovaním si zážitku a zmien, ktoré kvôli nemu nastali.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Ako dlho trvá počiatočný šok?

Prekonanie počiatočného šoku zvyčajne trvá 4 až 6 týždňov od udalosti. Tento čas je dôležitý aj pre diagnostiku možnej posttraumatickej reakcie. O akútnej stresovej reakcii hovoríme zhruba do mesiaca od udalosti, o posttraumatickej reakcii zvyčajne po 4 až 6 týždňoch od traumatizujúceho zážitku.

Po počiatočnom šoku sa často vyplavujú ďalšie reakcie na traumatickú udalosť. Zahŕňajú:

 • opakované spomienky na udalosť alebo flashbacky,
 • nočné mory,
 • silný strach, že sa traumatická udalosť bude opakovať, najmä v období výročí od udalosti alebo pri návrate na miesto pôvodnej udalosti,
 • stiahnutie a izolácia od každodenných aktivít,
 • vyhýbanie sa spomienkam na udalosť,
 • zmeny nálady alebo zmeny v myšlienkových vzorcoch,
 • odmietavý postoj voči skutočnosti,
 • depresia, ktorá sa bežne môže vyskytnúť spolu s traumatickým stresom,
 • ťažkosti so sústredením,
 • zmenený spánok alebo nespavosť,
 • fyzické príznaky stresu, ako sú bolesti hlavy a nevoľnosť,
 • zhoršenie existujúceho zdravotného stavu.

U niektorých osôb dochádza k dramatickým zmenám nálad, okolie ich správanie a reakcie nespoznáva, nechápe, čo sa stalo – sú podráždení, úzkostní, nervózni alebo aj hnevliví.

Spolu s emocionálnou reakciou môže trauma spôsobiť aj fyzické symptómy, najčastejšie: bolesti hlavy, tráviace problémy, únava, búšenie srdca, nadmerné potenie, pocit nervozity.

Čo je to posttraumatická stresová porucha?

Stav známy ako posttraumatická stresová porucha (PTSD) zvyčajne vzniká potom, čo zažijete život ohrozujúcu udalosť alebo ste svedkom úmrtia. Samozrejme, nenastáva vždy. Čo to vlastne je? PTSD je typ úzkostnej poruchy, ktorá ovplyvňuje stresové hormóny a mení reakciu tela na stres. Ľudia s touto poruchou potrebujú silnú sociálnu podporu a nepretržitú terapiu. Napríklad mnoho vojnových veteránov zažíva PTSD.

Pri PTSD nastáva intenzívna fyzická a emocionálna reakcia v súvislosti s myšlienkami alebo spomienkami na udalosť. Môže trvať mesiace, ale aj roky po samotnom traumatickom zážitku.

Doposiaľ nie je známe, prečo niektorí ľudia zažívajú PTSD po traumatickej udalosti, zatiaľ čo iní nie. Isté však je, že pri rozvoji PTSD zohráva úlohu viacero vecí. Vrátane predchádzajúcej traumatickej udalosti a ďalších fyzických, genetických, psychologických a sociálnych faktorov. Znakmi rizika vzniku PTSD sú vysoká miera vyhýbania sa bežným životným aktivitám, pokračujúce sebaobviňovanie alebo ostych za osobnú rolu v tejto udalosti.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Ako čo najlepšie prekonať traumu a vrátiť sa do rovnováhy?

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete sami sebe pomôcť obnoviť svoju emocionálnu stabilitu po traumatickej udalosti:

 • Buďte sami sebe terapeutom. Všímajte si, čo vás ťahá vyhýbať sa bežným veciam vo vašom živote. Snažte sa zostať zapojení do rutinných aktivít, ako sú práca a spoločenský život.
 • Neizolujte sa. Trávte čas s ostatnými, aby ste sa vyhli stiahnutiu sa do seba, aj keď sa na to necítite.
 • Snažte sa svoju myseľ zamestnať záujmami.
 • Rozprávajte sa o svojich pocitoch, myšlienkach a stavoch s rodinou alebo blízkymi priateľmi, prípadne vyhľadajte kontakty na linky dôvery, krízové linky pomoci alebo online psychologické poradenstvo.
 • Doprajte si čas a uvedomte si, že nemôžete všetko ovládať.
 • Požiadajte o podporu od ľudí, ktorým na vás záleží. Nájdite podpornú skupinu vedenú vyškoleným odborníkom.
 • Snažte sa jesť vyváženú stravu, cvičiť, dostatočne odpočívať a vyhýbať sa alkoholu a drogám.
 • Ak hľadáte rovnováhu v alkohole, situáciu vážne zhoršujete. Potrebujete pomoc.
 • Udržujte každodenný režim so štruktúrovanými, načasovanými aktivitami.
 • V tomto období sa vyhýbajte veľkým životným rozhodnutiam, ako sú zmena kariéry, presťahovanie sa či rozchod s dlhodobým partnerom.

Traumatický stres u detí

Špeciálnou kapitolou je trauma u detí. Je veľmi dôležité všímať si zmeny ich správania a čo najskôr situáciu riešiť, pretože vedie k dlhodobým problémom a neraz až k snahe siahnuť si na život. Medzi príznaky, že dieťa potrebuje odbornú pomoc, aby sa vyrovnalo s traumatickou udalosťou, patria časté emocionálne výbuchy, agresívne správanie, stiahnutie sa do seba a uzatvorenie sa pred okolím, pretrvávajúce ťažkosti so spánkom, pokračujúca posadnutosť traumatickou udalosťou a vážne problémy v škole.

Kedy by ste mali vyhľadať odbornú pomoc?

Vždy, ak príznaky pretrvávajú naďalej a narúšajú vaše každodenné aktivity, školský alebo pracovný výkon a osobné vzťahy. Vďaka pomoci psychoterapeuta a psychiatra sa aj veľmi ťažké zážitky dajú zvládnuť a po čase budete opäť sami sebou – vyrovnanou osobnosťou, ktorá zvláda bežný život i jeho nástrahy. Odborníci na duševné zdravie vám pomôžu nájsť spôsoby, ako sa vyrovnať so stresom a emocionálnym dopadom traumatickej udalosti.

Odbornú kontrolu zabezpečila Mgr. Alexandra Kaiser, klinická psychologička (znalkyňa v odbore psychológia, odvetvia klinická psychológia detí, klinická psychológia dospelých, psychológia sexuality).

Zdroje:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/trauma

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK207191/

https://www.psychiatry.org/patients-families/ptsd/what-is-ptsd

cdc.gov/masstrauma/factsheets/public/coping.pdf

ptsd.va.gov/understand/what/ptsd_basics.asp

Pridaj komentár