Šanca pre pečeň dáva druhú šancu

(Zdroj foto: OZ Šanca pre pečeň)

Pani Štefanická, OZ Šanca pre pečeň, ktoré združuje ľudí s chorobami pečene z celého Slovenska, nedávno oslávilo druhé výročie svojho vzniku. S odstupom času – ako spoluzakladateľka organizácie – neľutujete, že ste sa na tento ťažký boj vôbec dali?

„Pri založení OZ Šanca pre pečeň som mala jasnú predstavu, komu má toto združenie slúži, a aká bude jeho úloha. Nie, neľutujem, že som sa dala na boj. Určite, že vás stále niečo prekvapuje, nakoľko veci sa nevyvíjajú vždy podľa Vašich predstáv. Ale život je vlastne aj o tom. Takže odpoveď znie: nie, neľutujem to.“

Ako vyzerá vaša členská základňa teraz, dva roky po založení združenia, čo sa týka vekového zloženia členov a pomeru medzi ženami a mužmi?

„Naša členská základňa združuje 123 registrovaných členov. Je zložená z pacientov a sympatizantov, ktorí majú záujem o informácie z oblasti liečby pečene. Vekový priemer je 55 rokov. Ženy tvoria 65 % členov.“

Čo dôležité, čo dobré prinesie jednotlivcovi členstvo vo vašej organizácii?

„Každý člen nášho združenia získava prostredníctvom našich stretnutí predovšetkým množstvo dôležitých informácií, ktoré potrebuje pri svojej liečbe – najmä formou odborného poradenstva.“

Nestranný pozorovateľ môže mať pocit, že o chorobách iných orgánov sa v médiách hovorí podstatne viac. Súhlasíte s týmto názorom?

„Nie, nemám pocit, že o ostatných ochoreniach je viac informácií v masmédiách. Myslím, že podľa závažnosti jednotlivých ochorení je primeraný priestor na jednotlivé informácie o danom ochorení. Všetko však stojí na ľuďoch, či sú ochotní svoj voľný čas venovať v prospech iných aj prostredníctvom prezentácie v masmédiách…“

Nemyslíte si, že hlavnou príčinou „nevhodnosti“ pečene v médiách môže byť aj alkoholový priemysel, keďže najmä alkohol býva častou príčinou ochorenia pečene?

„Niekto môže mať ten pocit, že tu ide o alkoholový priemysel. Ale musíme si uvedomiť, že ochorenie pečene, to nie je len záležitosť alkoholu. Naše občianske združenie sa zaoberá hlavne  vírusovým ochorením pečene, ako je hepatitída typu B a C. Riešia sa tu otázky zamerané na steatózu (stukovatenie pečene), cysty na pečeni, cirhóza pečene, prevencia a liečba jednotlivých závažných ochorení pečene.“

Choroby pečene, to určite nie sú len cirhózy. Čo všetko, okrem alkoholu a nesprávnej životosprávy, negatívne vplýva na jej správnu funkciu.

„Okrem už uvedených negatívnych vplyvov má veľmi veľký vplyv na naše zdravie aj neustály stres okolo nás. Nie všetci sa dokážeme rovnakým spôsobom popasovať s problémami, ktoré nám život prináša. Vidíme, že každý z nás je jedinečný a nie všetci sa dokážu rovnakým spôsobom vyrovnať s rôznymi životnými situáciami.“

Pečeň, ako je známe, je jediný orgán ľudského tela, ktorý je schopný narásť do pôvodnej veľkosti. Úžasné a určite aj veľmi povzbudzujúce pre mnohých chorých…

„Plne s vami súhlasím. Avšak je potrebné, aby pacient urobil všetko pre to, aby mala pečeň kedy dorásť…“

Na záver trochu odľahčujúca otázka: Mal by sa pravidelný konzument pečienky obávať o zdravie svojej pečene?

„Myslím, že nie je na svete človek, ktorý by konzumoval také veľké množstvo pečienky – živočíšnych vnútorností, ktorého následkom by bolo poškodenie pečene. No poznať vo všetkom mieru, to je to najdôležitejšie!“

Pridaj komentár