Šanca pre pečeň

Niektorí prirovnávajú pečeň ku chemickej továrni, iní v nej vidia sídlo odvahy. Zaujímalo nás, prečo je pečeň dôležitá pre Oľgu Štefanickú, predsedníčku OZ Šanca pre pečeň.

Vraví sa „nemal to srdce“ – pretože srdce pokladáme za symbol lásky a dobroty. V Taliansku sa zasa povie „ha fegato“ (má pečeň), čo znamená, že daný človek má odvahu, guráž. Táto metafora pravdepodobne pochádza z mytológie – odvážny Prometeus sa vzoprel bohom a dal ľuďom oheň. Zeus ho za to prikoval ku Kaukazu, kde mu orol každý deň ujedal z pečene. Ako sa na tento orgán pozeráte vy?

Na pečeň sa pozerám s rešpektom, jednak ako pacientka, a zároveň aj ako predsedníčka OZ Šanca pre pečeň. V mladšom veku by som si nebola pomyslela, že v budúcnosti sa budem venovať tejto problematike. V uponáhľanom spôsobe života si človek ani nevšíma únavu, nervozitu, strach a iné emócie, ktoré nám život každodenne prináša. Máme pocit, že sme unavení z práce a rodinných povinností. Avšak v mojom prípade to boli príznaky, ktorými mi pečeň signalizovala, že niečo nie je v poriadku. Ako iní pacienti s ochorením pečene, aj ja som začala navštevovať lekárov – odborníkov a aj mne po určitých vyšetreniach oznámili, že mám chorú pečeň. U niekoho je to hepatitída typu B, C alebo iné ochorenie pečene. Uvedomovala som si, že lekár v ambulancii nemá pre každého pacienta toľko času, koľko by chcel. A tak vznikol nápad založiť občianske združenie, kde by lekári mohli spolupracovať s množstvom pacientov naraz. S doc. MUDr. Ľubomírom Skladaným, PhD. sme sa rozhodli založiť Šancu pre pečeň.

Kedy vzniklo OZ Šanca pre pečeň a čo boli hlavné dôvody, ktoré viedli k jeho založeniu?

Hlavným dôvodom bola potreba pacientov dozvedieť sa viac o svojej chorobe a spojiť pacientov, ktorí trpia ochoreniami pečene. Ich vzájomná podpora, výmena informácií a skúseností s chorobou. Naše Občianske združenie Šanca pre pečeň bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR v roku 2009.

Koľko máte členov? Sú to iba pacienti alebo aj odborníci a príbuzní?

Členskú základňu tvorí 150 pacientov, ich rodinných príslušníkov a sympatizantov vo veku od 25 do 84 rokov.  Spája ich rovnaký problém a to je chorá pečeň – a nezáleží, či ide o hepatitídu typu B, C, steatózu pečene, cirhózu alebo nádor na pečeni.

Akým aktivitám sa venujete? Ako ich hodnotia členovia a ako prijíma verejnosť? Ako sa vám darí spolupracovať s odborníkmi, lekármi?

Už názov občianskeho združenia určuje náš cieľ. Preto hlavnou témou našich spoločných aktivít je liečba pečene a predchádzanie ochoreniam pečene. Uskutočňujeme prednášky a semináre, na ktorých prednášajú odborníci z oblasti medicíny. Robíme aj prednášky pre mládež, navštevujeme domovy mládeže, informujeme o nebezpečnosti pírsingov a tetovania a ich nepriaznivom vplyve na zdravie a o hrozbe získania rôznych hepatitíd.

Čo pokladáte za najdôležitejší úspech OZ?

Za najdôležitejší úspech pokladám fakt, že pacienti si k nám už sami našli cestu – naša snaha o osvetu a zaktivizovanie pacientov do organizovania podujatí je zjavne účinná. Cením si hlavne to, že pacienti sa aktívne zaujímajú o rôzne možnosti liečby.

Čo obnáša úloha predsedníčky?

Predsedníčkou združenia som sa stala tak, že mi členovia, ktorí poznali moju doterajšiu prácu, dôverovali. To zároveň prináša veľa povinností, od administratívy okolo vedenia občianskeho združenia, cez zabezpečovanie jednotlivých akcií, po oslovovanie odborníkov, či by k nám prišli prednášať.

Ako sa niekto môže stať členom?

Naším členom sa môže stať každý, kto našu pomoc potrebuje z dôvodu ochorenia, rodinní príslušníci, ktorí môžu pri ochorení pomáhať svojou podporou, ale aj sympatizanti, ktorých sa naša téma z nejakého dôvodu dotýka. Prihlásiť sa môžu vyplnením prihlášky. Členský príspevok je 7 € na rok.

Ako komunikujete?

Najčastejšie emailom, píšu mi na ola.stefanicka@gmail.com, alebo si pozrú novinky na webovej stránke www.sancaprepecen.eu, prípadne sa informujú telefonicky na čísle 0903 952 833.

Stanovili ste si nejaký nový cieľ na budúci rok?

V roku 2012 malo naše združenie možnosť dostať sa do povedomia širokej verejnosti prostredníctvom viacerých aktivít: v Podbanskom sme sa ako zástupcovia OZ Šanca pre pečeň zúčastnili 40. výročia Hepatologických dní, ktoré zabezpečovala Slovenská hepatologická Spoločnosť Bratislava. V Bardejovských kúpeľoch sme v spolupráci s doc. MUDr. Máriou Belovičovou, PhD zorganizovali prednášku pre pacientov a prezentáciu nášho OZ, nadviazali sme spoluprácu s OZ Slovenský pacient, ktoré na svojich stránkach tiež informuje o našich aktivitách. V tomto duchu budeme určite pokračovať aj na budúci rok.

Pridaj komentár