Cievna mozgová príhoda

garant podstránky:
MUDr. Ester Točíková, MBA

Akútne príznaky cievnej mozgovej príhody: Kedy volať sanitku?

Príznaky náhlej CMP si s ničím nepomýlite. Samozrejme, najprv ich musíte dobre poznať.

Vedeli by ste poskytnúť pacientovi rýchlu pomoc?

Kedy musíte zavolať rýchlu zdravotnú službu 155 alebo 122?

Najdôležitejší je čas

Pri cievnej mozgovej príhode zohráva dôležitú úlohu čas. Nádej na vyliečenie pacienta tým rastie. Keď spozorujete príznaky CMP u druhého človeka, vždy musíte zavolať čo najrýchlejšie sanitku, aj keby ste poskytli základnú prvú pomoc.

Existuje veľa ochorení, pri ktorých môžete podať prvú pomoc sami, no mozgová príhoda k nim nepatrí. Tu je potrebná odborná pomoc, ideálne čo najskôr. Len tak sa zvýšia šance na prežitie.

Zlepšenie nepríde samo od seba

Žiaľ, povedomie verejnosti o tom, kedy treba volať sanitku, je stále pomerne nízke. Napr. sú bežné prípady, keď človek zostane ležať na chodníku a ostatní ho zďaleka obchádzajú, pretože si myslia, že ide o obyčajného opilca.

Pri cievnej mozgovej príhody platí, že čím rýchlejšie sa dostaneme do nemocnice, tým máme väčšiu šancu na zotavenie. Realita je však taká, že viac ako polovica pacientov nedostane rýchlu pomoc zdravotníkov, lebo ich okolie, prípadne sami pacienti čakajú na zlepšenie. Pri CMP by sme čakali márne, zlepšenie neprichádza do úvahy.

Prečo a kedy dochádza k CMP?

Aby mohol mozog správne fungovať, potrebuje dostatok kyslíka. Ak ho máme málo, vzniká poškodenie mozgových buniek. Dôsledky závisia od toho, aká časť mozgu a ako intenzívne bola poškodená. Ak nedôjde k rýchlemu obnoveniu krvného obehu, následky môžu byť trvalé.

príznaky náhlej cievnej mozgovej príhody
Zdroj foto: AdobeStock.com

Ako rozpoznať príznaky náhlej cievnej mozgovej príhody?

Najdôležitejšie je, aby ste vedeli odlíšiť CMP od iných stavov. Prinášame vám 3 hlavné signály, ktoré by vás mali zburcovať. Pokiaľ zaznamenáte ktorýkoľvek z nich, rýchlo volajte odbornú pomoc (155 alebo 112).

1. Tvár

V prvom rade sa sústreďte na tvár postihnutého. Ak máte podozrenie na CMP, alebo vidíte, že sa tvár človeka kriví, požiadajte ho o úsmev. Pokiaľ sa dokáže usmiať len na jednej strane a druhý kútik úst nedokáže ovládať, nie je to v poriadku.

2. Hore ruky

Požiadajte pacienta, aby naraz zdvihol obe ruky. Ak dokáže zdvihnúť len jednu, nie je to v poriadku. Rovnako aj slabosť ruky nohy na jednej strane, môže znamenať cievnu mozgovú príhodu.

3. Rozprávanie

V prípade, že vám človek nevie nič jasne povedať, komolí slová a vy mu vôbec nerozumiete, je to dôvod, aby ste zavolali prvú pomoc. Pacientova reč môže byť nielen nezrozumiteľná, ale aj nepochopiteľná. Vtedy požiadajte o zopakovanie vety alebo slov. Ak to človek nedokáže, nie je to v poriadku

Prečo musíte konať rýchlo?

Myslite na to, že väčšina cievnych mozgových príhod je spôsobená krvnými zrazeninami. Pomocný tkanivový aktivátor plazminogénu (tPA) môže byť podaný iba niekoľko hodín po začatí symptómov, inak dôjde k poškodeniu nedokrvenej časti mozgu.

Čím skôr dostane pacient s cievnou mozgovou príhodou liečbu, tým má väčšiu šancu na prežitie a uzdravenie. Blízkosť druhej osoby je veľkou nádejou na záchranu. Kým príde odborná pomoc, uložte pacienta do pohodlnej polohy a kontrolujte jeho dýchanie, pulzreakcie.

malá cievna mozgová príhoda
Zdroj foto: AdobeStock.com

Ďalšie príznaky cievnej mozgovej príhody

Nie všetky prípady cievnej mozgovej príhody sa zhodujú. Napríklad mierna mozgová príhoda sa môže prejaviť menej výraznými, ale i tak rozpoznateľnými príznakmi – povedzme, že človek pociťuje dočasnú slabosť ramena alebo nohy na jednej strane. Naopak, pri závažnejšej CMP už môže dôjsť k trvalému ochrnutiu na jednej strane, či neschopnosti hovoriť.

Tu sú ďalšie príznaky, s ktorými sa zdravotníci stretávajú:

 • slabosť alebo ochrnutie akejkoľvek časti tela,
 • pocity „mravčenia“ a „ihiel“ kdekoľvek na tele,
 • strata citlivosti v ktorejkoľvek časti tela,
 • svalová stuhnutosť,
 • poruchy chôdze (problémy s chôdzou),
 • strata rovnováhy a koordinácie,
 • zmeny videnia – rozmazané videnie, problémy s videním (na jednom alebo oboch očiach),
 • nezvyčajné pohyby očí,
 • závraty,
 • silná bolesť hlavy – nepodobá sa bolestiam hlavy z minulých skúseností,
 • zmätok,
 • neschopnosť hovoriť – alebo nezrozumiteľná, nepochopiteľná reč,
 • ťažkosti s prehĺtaním,
 • strata pamäti,
 • zmeny v správaní sa (tzv. behaviorálne zmeny).

Čo je to minimŕtvica?

Príznaky slabšej cievnej mozgovej príhody sú rovnaké ako tej silnejšej, len sú miernejšie. Hlavným rozdielom je, že prejdú bez zásahu lekárov. Napriek tomu, ani pri miernejších príznakoch sa neodporúča čakať, či to nejako „neprejde“. Treba kontaktovať záchrannú zdravotnú službu.

prejavy cievnej mozgovej príhody
Zdroj foto: AdobeStock.com

Ako komunikovať so záchrannou službou?

Vytočte číslo 155 (alebo združené 112) a povedzte, že známy/neznámy človek má podľa vás príznaky cievnej mozgovej príhody. Dajte operátorom číslo svojho telefónu, pretože ho nemusia vidieť. Uveďte presnú adresu, kde sa pacient nachádza.

Nikdy neskladajte ako prví, zostaňte na linke! Kým príde sanitka, operátor bude s vami komunikovať a hovoriť vám, čo máte robiť. Postupujte presne podľa jeho pokynov.

Aby bol pacient v bezpečí

Pokiaľ sa človek nachádza na nevhodnom alebo nebezpečnom mieste, snažte sa ho dostať do bezpečia. Ak je pri vedomí, položte ho ľavý bok – hlava by mala byť mierne vyvýšená a upevnená oporou. Uvoľnite mu oblečenie, aby nesťažovalo dýchanie. Je úplne normálne, že keď je pacient pri vedomí, no môže mať veľký strach. Zostaňte pokojní, buďte mu morálnou oporou.

Čo robiť, keď je pacient v bezvedomí?

Ak je postihnutý v bezvedomí, skontrolujte jeho pulzdýchanie. Výsledok oznámte operátorovi a pokračujte podľa jeho pokynov. Je možné, že človek bude potrebovať dýchanie z úst do úst. Ak sa nachádzate v uzatvorenom priestore, otvorte dvere, resp. odstráňte prekážky, aby sa záchranári ľahko dostali dovnútra.

slabá cievna mozgová príhoda
Zdroj foto: AdobeStock.com

Toto rozhodne nerobte!

Neprevážajte pacienta sami

Nevozte človeka do nemocnice sami. Cievna mozgová príhoda vyžaduje rýchlu pomoc lekárov, je to veľmi vážny stav. Keď personál sanitky dorazí, potrebuje vedieť o dotyčnom všetko potrebné. Takisto vás môžu požiadať o drobnú pomoc.

Žiadne jedlo ani nápoje

Keďže neviete odhadnúť, o akú vážnu CMP ide, predpokladajte problémy pri prehĺtaní. Pamätajte si, že podaním jedla alebo pitia nič nevyriešite, aj keby človek dokázal prehĺtať. No v opačnom prípade by sa mohol udusiť.

Nepodávajte žiadne lieky

Bez ohľadu na to, aké máte skúsenosti, teda aj keby sa už CMP vyskytla vo vašej rodine, riaďte sa výhradne pokynmi zdravotníkov. Osobe s príznakmi cievnej mozgovej príhody nepodávame žiadne lieky, ani aspirín, hoci ten sa preventívne užíva na zabránenie tvorby krvných zrazenín.

Zdroje:

strokesmart.org

medicinenet.com

stroke.org

Pridaj komentár