Piaty máj je Svetovým dňom pľúcnej hypertenzie

Pulmonary Hypertension Association (PHA Europe), ktoré zastrešuje 25 európskych krajín. Tieto krajiny majú spoločné ciele a spoločný program na zlepšenie podmienok pri liečbe pľúcnej hypertenzie, ktoré presadzujú na národných úrovniach. Jedným z najdôležitejších cieľov je šírenie povedomia o tomto ochorení, málo známom, ale smrteľnom ochorení.

Zápasiť s niečím takým „automatickým, ale životne dôležitým, ako je dýchanie, je desivé a deprimujúce.  Ľudia, ktorí žijú s pľúcnou hypertenziou, sa s ním však trápia. Väčšina z nás považuje dýchanie za samozrejmú vec, a nepremýšľa o ňom.

Každoročne po celej Európe prebieha kampaň Breathtaking (prekladáme ako Zlodej dychu) pri príležitosti Dňa zriedkavých ochorení. Tohto roku spúšťajú kampaň pri príležitosti osláv Svetového dňa pľúcnej hypertenzie, ktorým je 5. máj. Táto udalosť je o to významnejšia, že tento deň bol schválený v minulom roku, a na Slovensku ho oslavujeme po prvýkrát.

Tohtoročná kampaň sa nesie v duchu športových aktivít. Podujatia sa budú konať pod heslom Get breathless (Daruj dych). Športovci po celej Európe podporia pacientov s pľúcnou hypertenziou tak, že im symbolicky darujú svoj dych. Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o. z., a  Volejbalový klub Polar vo Veľkom Krtíši pripravujú na 20. apríla 2013 volejbalový turnaj. Uskutoční sa v Mestskej športovej hale, so začiatkom o 10:00 hodine. Aktivita je veľkým gestom športovcov, ktorí takto vyjadrujú solidaritu s pacientmi s týmto ochorením. Hosťom podujatia bude spevák Tomáš Bezdeda.

Pridaj komentár