Hypertenzia je zákerná svojou nenápadnosťou

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Príčina? „Obyčajný“ vysoký krvný tlak. O tom, čo ho spôsobuje, nakoľko je nebezpečný, a ako ho liečiť sme sa rozprávali s doc. MUDr. Gabrielom Kamenským, CSc. z Oddelenia neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky v ružinovskej Univerzitnej nemocnici v Bratislave.

Kardiovaskulárne ochorenia

Slovensko patrí medzi krajiny s vysoký výskytom ochorení srdca a ciev s úmrtnosťou 2,5-násobne vyššou, ako je vo väčšine krajín vyspelej Európy. Čím to je?

Vysoký krvný tlak je najzávažnejším tichým zabijakom dnešnej doby. Podľa našich analýz v súčasnosti žije na Slovensku viac ako 200-tisíc osôb vo veku od 45 do 64 rokov, ktoré majú mimoriadne vysoké riziko vzniku srdcového infarktu alebo mozgovej porážky. Mnohí z nich, napriek tomu, že majú vysoké hodnoty tlaku krvi, nemajú žiadne príznaky ani subjektívne ťažkosti, fyzicky vládzu, chutí im jesť, sú na vrchole svojich možností. Zároveň mnohí z nich fajčia, majú nadváhu a nedostatočnú fyzickú aktivitu, no ani im nenapadne skontrolovať si krvný tlak či hladinu cholesterolu. Tieto riziká sa, žiaľ, netýkajú iba starších, ale aj mnohých mladých, pretože mladšia generácia začína byť fyzicky menej zdatná, začína priberať, konzumuje nezdravé jedlá, pije sladké nápoje a čoraz menej športuje.

Prečo je krvný tlak taký dôležitý?

Srdce funguje ako pumpa. Krv pumpuje cez cievy a tým vytvára určitý tlak. Bez tlaku by krv nemohla v tele obiehať a bez cirkulácie by orgány nedostali prísun kyslíka a výživu, ktoré potrebujú pre svoju činnosť. Pri prečerpávaní krvi sa cievy rozširujú, pričom stupeň rozšírenia závisí od toho, koľko sily srdce vynaloží na vypumpovanie krvi do cievneho systému. Za pokojných podmienok srdce udiera približne 60 – 80-krát za minútu. Tlak krvi sa však mení z minúty na minútu, napr. pri zmene polohy tela, pri cvičení, v spánku, v stresových situáciách.

Aký je ideálny tlak a tep?

Pri meraní krvného tlaku sa na displeji tlakomera zobrazujú vyššie a nižšie čísla. 

Vyššie číslo, teda horný tlak krvi, zaznamenáva tlak v cievach, keď srdce vypudzuje krv. Nižšie číslo, teda dolný tlak, predstavuje tlak počas pokojovej fázy srdca medzi dvoma údermi.

Podľa Európskej kardiologickej spoločnosti tlak krvi definujeme ako:

—  optimálny – menej ako 120/80 mmHg, —  normálny – TK 120 – 129/80 – 84 mmHg,—  vysoký normálny – TK 130 – 139/85 – 89 mmHg.Ak je tlak vyšší, ide už o hypertenziu, a to 1. stupňa pri 140 – 159/90- 99 mmHg, 2. stupňa pri 160 – 179/100 – 109 mmHg. 3. stupeň je nad180/110 mmHg.

Aké má vysoký krvný tlak príčiny?

Príčina tzv. esenciálnej artériovej hypertenzie u väčšiny dospelých s vysokým krvným tlakom nie je známa. Iba u malej skupiny s tzv. sekundárnou hypertenziou poznáme príčinu a potenciálne ju vieme aj liečiť. Ide o ochorenie obličiek, obličkových ciev, nadobličiek, pri užívaní nesteroidných protizápalových látok na utíšenie bolesti či niektorých antidepresív. Vysoký krvný tlak vzniká často bez akýchkoľvek príznakov. Veľa ľudí má vysoký tlak dlhé roky a vôbec o tom nevie, práve preto je hypertenzia veľmi nebezpečná. V súčasnosti sa vážnym zdravotným problémom stáva artériová hypertenzia. Jej výskyt sa na Slovensku odhaduje až na 42 %, čo je najviac zo všetkých okolitých krajín. Ešte väčším problémom je fakt, že hypertenzia je u nás nedostatočne liečená, navyše vysoké percento ľudí s vysokým krvným tlakom neužíva žiadnu liečbu.

Aké sú rizikové faktory hypertenzie?

Rizikových faktorov je viac. Môžeme ich rozdeliť do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria faktory vonkajšieho prostredia, ktoré vieme ovplyvniť, napríklad obezita, nadmerný príjem kuchynskej soli, zvýšený príjem alkoholu, nedostatok fyzickej aktivity, nadmerný stres, fajčenie, vysoká hladina cholesterolu. Druhú skupinu tvoria faktory, ktoré nevieme ovplyvniť, a to pohlavie, vek a genetická predispozícia či rasa. Vo všeobecnosti platí, že čím je človek starší, tým má väčšiu šancu, že bude mať hypertenziu. Kým u mužov vzniká hypertenzia už vo veku 35 – 50 rokov, u žien vzniká väčšinou až po menopauze.

Aké má hypertenzia príznaky?

Vystačíme si s meraním krvného tlaku. O hypertenzii hovoríme vtedy, ak zvýšené hodnoty tlaku sú namerané opakovane minimálne pri dvoch rôznych vyšetreniach a s odstupom aspoň jedného týždňa. Krvný tlak by sa mal merať v pokoji, po 5 – 10 minútach odpočinku. Pre použitie v domácnosti sa používajú digitálne tlakomery, pričom zápästné tlakomery sú menej spoľahlivé. Tlak krvi treba merať dvakrát za sebou, a to s časovým odstupom 1 až 2 minút. Vhodné je merať si tlak ráno i večer pred použitím liekov a vždy pri ťažkostiach, ktoré môžu vzniknúť z vysokých hodnôt tlaku. Príliš častému meraniu tlaku sa treba vyhnúť.

Môže nás ohroziť vysoký tlak krvi?

Srdce v dôsledku vysokého krvného tlaku pracuje podstatne ťažšie a keďže nemôže prestať ani na chvíľu, postupne sa tejto záťaži začne prispôsobovať. Najprv zhrubnú steny srdcových ciev, srdce sa stáva menej elastické. A hoci vypudzuje krv do celého tela, ťažšie sa plní, čo postupne zhoršuje jeho funkciu. Takéto osoby sa začnú zadýchavať, najprv pri väčšej fyzickej námahe, neskôr už aj pri malej. Podobne sú na tom aj cievy, ktoré sa v dôsledku hypertenzie stávajú menej elastické. Vysoký tlak ich preťažuje, preto tuhé cievy horšie relaxujú. Ak sa v tomto štádiu vysoký krvný tlak nezačne intenzívne liečiť, môže dôjsť k vážnym srdcovo-cievnym príhodám – mozgovej porážke, srdcovému infarktu, zlyhaniu srdca i k náhlej smrti. Dobrou správou je, že hypertenziu dnes vieme liečiť, je to však celoživotný proces.

Čo môžeme zlepšiť hodnoty krvného tlaku?

K liečbe vysokého tlaku musíme pristupovať zodpovedne. Liečba musí byť komplexná. Vyžaduje si nielen disciplínu, zmenu v stravovacích zvyklostiach, redukciu hmotnosti, ale aj pravidelnú fyzickú aktivitu. Efekt liečby sa zvyšuje, ak sa ukončí fajčenie, zníži stres, obmedzí nadmerná konzumácia alkoholu či soli. Denne by sme nemali konzumovať viac soli ako 5 – 6 gramov. Žiaľ, dnešná spotreba sa odhaduje na 10 – 12 gramov soli denne. Snažme sa preto jedlá neprisáľať, ba znížiť príjem soli čo najviac, kupovať soľ s menším obsahom sodíka a vyšším obsahom draslíka. Cieľom liečby vysokého krvného tlaku je dosiahnuť hodnoty 120/80 mmHg. Aj zvýšený príjem ovocia a zeleniny prispieva k miernemu poklesu tlaku krvi rovnako ako príjem vlákniny vedie k jeho zníženiu. Odporúčam konzumovať 20 až 30 gramov vlákniny denne. Cereálne potraviny sú zdrojom vlákniny. Dôležité je dodržiavať pravidelný pitný režim a vypiť 1,5 až 2,5 litra tekutín denne, pretože nedostatok tekutín zaťažuje obličky a paradoxne môže viesť k vzostupu tlaku krvi.

Farmakologická liečba hypertenzie

Potrebujeme okrem spomínaných opatrení farmakologickú liečbu? 

Ak napriek spomínaným opatreniam tlak krvi je stále trvalo zvýšený nad 140/90 mmHg a viac, lekár zváži farmakologickú liečbu, ktorá býva efektívna, ak sa pravidelne a dôsledne užíva. Pripomínam, že liečba je doživotná a vyžaduje si disciplínu. Väčšina pacientov potrebuje na adekvátnu liečbu dva i viac liekov. Ak však krvný tlak klesne na normálne hodnoty, lieky sa nesmú samovoľne vysadzovať, pretože po vysadení liekov tlak začne ihneď stúpať, vzniknúť môžu aj zdravotné komplikácie. Z toho dôvodu sú dôležité a nevyhnutné pravidelné lekárske kontroly v ambulancii internistu či kardiológa.

Pridaj komentár